Chỉ số OEE bao nhiêu là tốt

780

Chỉ số OEE bao nhiêu là tốt. Mọi người muốn hoặc yêu cầu OEE càng cao càng tốt, với mục tiêu dài hạn lý tưởng là 100%.  Tuy nhiên OEE trên 100% là không có thật. Vì OEE là tỷ lệ phần trăm của những gì có thể xảy ra trong các trường hợp lý tưởng, hoàn hảo (tức là tốc độ tối đa).

Tại sao OEE không vượt qua 100%

Nếu OEE vượt quá mức đó, thì bạn đang làm việc nhanh hơn mức có thể hoặc bạn đang gian lận các con số. Điều này cũng tương tự như OEE 100%.

Vì công thức OEE= A*P*Q.

Đọc thêm cách tính OEE tại đây

Chỉ số A và P liên quan đến thời gian dừng máy không có kế hoạch. Nghĩa là trong suốt thời gian chạy, máy không thể nào chạy ổn định 100%. Khả năng gặp trục trặc về các yếu tố con người, nguyên liệu, môi trường, thiết bị…dẫn đến dừng máy luôn xảy ra. Chỉ có dừng nhiều hay ít chứ không thể đạt 100%.

Chỉ số Q liên quan đến chất lượng. Không thể sản xuất 100% hàng đạt. Một công ty đạt 6 sigma thì sản phẩm của họ có 3-4 lỗi/1 triệu sản phẩm. Vì vậy để chỉ số Q đạt 100% là khó xảy ra.

Vì 3 chỉ số này tạo thành OEE, mà mỗi chỉ số không thể vượt 100% nên OEE cũng không thể bằng 100%. Theo Seiichi Nakajima nếu OEE là 85% trở lên, công ty của bạn đã thuộc đẳng cấp thế giới.

Theo Evocon, hầu hết OEE của các công ty đều ở mức 40-60%. Vì thế tùy theo điều kiện của nhà máy và của từng máy để đặt mục tiêu OEE cho phù hợp.

Cách đặt mục tiêu hiệu suất sử dụng thiết bị OEE

Khi đặt mục tiêu quá khó có thể làm nhân viên áp lực. Nhưng nếu quá dễ dàng thì mục tiêu trở thành vô nghĩa.

Cách 1 là hiệu suất thiết bị bằng mức OEE cao nhất đã ghi nhận trước đó. Sau khi mức cao nhất đã được chinh phục một khoảng thời gian quy định. Thì hãy nâng lên 2 hoặc 5%. Chu kỳ này diễn ra liên tục không có hồi kết.

Cách 2 là trung bình chỉ số OEE trong ngành.

Cách 3 là đặt OEE theo từng ngày.

Cho dù sử dụng phương pháp nào điều quan trọng là phân tích dữ liệu và điều chỉnh mục tiêu khi cần. Mục tiêu không nên là thứ đặt rồi quên đi. Và phải phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp và mỗi máy.

Mục tiêu OEE phải mang tính thách thức và có sự tham gia của cả nhóm. Đồng thời, nó cần phải có thể đạt được, thực tế và rõ ràng.

Khi đặt mục tiêu nên chú ý đến việc một máy chạy nhiều sản phẩm thì OEE không thể đặt bằng OEE cho 1 máy chỉ chạy có 1 sản phẩm.

Các mục tiêu chỉ nên bao gồm các khía cạnh mà người vận hành có thể tác động.  Nhân viên càng hiểu về tầm quan trọng của việc đặt mục tiêu và cách họ hưởng lợi từ việc đó, họ càng có nhiều khả năng hợp tác trong quá trình này và nắm bắt các mục tiêu.

Hãy hành động để định hình văn hóa doanh nghiệp

Sau khi xác định rõ ràng các mục tiêu của hiệu suất tổng thể thiết bi. Cần thực hiện các bước để định hình văn hóa nội bộ trong tổ chức của mình. Mọi người trong công ty hiểu các mục tiêu và theo dõi tiến độ. Nhằm hướng tới mục tiêu chung đã xác định.

Cần tư vấn, đào tạo về Lean, kaizen, 5s, cải tiến năng suất chất lượng, đào tạo OEE mời gọi Tel 0919 099 777. Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Thu thập và phân tích dữ liệu OEE trong sản xuất.

Mỗi công ty sản xuất là duy nhất nhưng để đặt mục tiêu OEE. Bước đầu tiên là giống nhau: bắt đầu thu thập dữ liệu OEE trực tiếp.

Tuy nhiên, điều cần thiết là phải nhận ra rằng đây chỉ là một quy tắc chung. Bạn sẽ cần sử dụng khả năng phán đoán tốt nhất cho tình huống độc nhất của mình.

Với công ty mới bắt đầu thu thập dữ liệu OEE. Hãy quy định thời gian nào là dừng có kế hoạch, không kế hoạch.  Các loại dừng máy được phân vào nhóm dừng do hỏng hóc hay dừng vặt. Quy định rõ thời gian ghi nhận dữ liệu. Khi mọi người đã hiểu rõ ý nghĩa thì bắt đầu thu thập dữ liệu.

Đối với công ty đã có dữ liệu OEE. Yêu cầu dữ liệu phải chính xác và liên tục.

Thái Phương

Xem thêm các bài viết về Kaizen

Cần tư vấn, đào tạo về Lean, kaizen, 5s, cải tiến năng suất chất lượng, đào tạo OEE mời gọi Tel 0919 099 777. Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com