Các bước triển khai chỉ số OEE trong sản xuất

479

 

8 bước triển khai chỉ số OEE trong sản xuất. OEE không chỉ là một công cụ đo lường nó là nền tảng để nâng cao hiệu quả. Để đạt được điều này, trong quá trình thực hiện phải sắp xếp hợp lý một số việc.

8 bước triển khai chỉ số OEE trong sản xuất

 • Đừng bỏ qua một trong các bước nếu muốn đạt được hiệu quả
 • Khi OEE đã được triển khai, nên đánh  giá từng bước quan trọng để xác định xem có thể thực hiện bất kỳ cải tiến nào đối với hệ thống đo lường hay không.

Chọn máy làm thí điểm

Nhằm thử nghiệm cách thức mới, sau khi đã thực hiện thành công sẽ triển khai  các máy khác.

 • chọn một máy ít ảnh hưởng đến năng suất hiện tại để thí điểm hoặc ít xảy ra những điều khác biệt nhất.
 • Chọn nhóm làm việc có mong muốn cải tiến và làm việc cố định cho máy đó.
 • Ghép nối một nhân viên bộ phận kỹ thuật với nhóm: chỉ định một kỹ thuật viên thường trực biết thiết bị và người này sẽ đóng vai trò là người liên hệ.

Quy định các định nghĩa về thời gian dừng và cách tính  OEE

 • Không định nghĩa đúng thì mỗi người sẽ lấy dữ liệu khác nhau dẫn đến tính kết quả sai.
 • Máy móc nào sẽ đo, khi nào thì bắt đầu tính thời gian, khi nào thì bắt đầu và kết thúc.
 • Sản phẩm/nhóm sản phẩm sẽ thực hiện triển khai OEE.
 • Phân loại hàng lỗi và làm lại được đưa vào để tính toán.
 • Phân loại các loại dừng máy
 • Cách tính A, P, Q
 • Cycle time xác định cho máy là bao nhiêu
 • Chỉ sô OEE bao nhiêu thì tốt

Xác định và tổ chức thu thập dữ liệu OEE

 • Dữ liệu thu được sẽ viết ở đâu, ai, khi nào, cách viết như thế nào, báo cáo cho ai
 • Tốt nhất là làm sẵn biểu mẫu để mọi người có thể ghi chép vào
 • Thiết kế biểu mẫu đảm bảo đầy đủ thông tin và thuận lợi cho người ghi chép
 • Việc điền vào biểu mẫu và tính toán OEE mất một hoặc hai phút;
 • Quá trình xử lý biểu mẫu mất: 45 – 90 giây.

Đào tạo nhóm

 • Bất kỳ ai tham gia vào OEE đều cần có kiến ​​thức, thái độ và kỹ năng đúng đắn
 • Tổ chức một cuộc họp khởi động cho nhóm do người có kinh nghiệm triển khai OEE.
 • Đảm bảo rằng mọi thành viên trong nhóm đều hiểu:
  • Hiệu suất thiết bị tổng thể OEE là gì
  • cách đo lường năng suất bằng OEE
  • Cách tính OEE
  • Các cải tiến khi có được dữ liệu OEE

Thu thập dữ liệu OEE

Trong ngày đầu tiên thu thập dữ liệu hãy kiểm tra và chắc chắn mọi người đã tuân thủ và lấy đúng như yêu cầu.

Chỉnh sửa và đào tạo lại nếu như phát hiện giữa quy định và thực tế có sai sót.

Xử lý dữ liệu OEE

Dữ liệu đã thu thập phải được xử lý trước khi ca tiếp theo bắt đầu. Lý tưởng nhất là người quản lý trực tiếp hoặc người quản lý bộ phận.

 • Người vận hành thu thập dữ liệu
 • Trưởng nhóm duyệt dữ liệu
 • Trưởng nhóm xử lý/tổng ​​hợp dữ liệu

Đưa ra phản hồi cho người vận hành

 • Chậm nhất trước ca làm việc tiếp theo, nhóm sẽ nhận được thông tin họ cần phản hồi.
 • Nếu không có vòng phản hồi nhanh và chính xác, bạn sẽ bỏ lỡ sự thay đổi hành vi mong muốn. Phản hồi chỉ hữu ích nếu nó được cung cấp ngay lập tức. Thông tin sẽ ‘cũ’ và trở nên vô dụng trong vòng vài ngày!
 • ‘Hỏi “Tại sao” 5 lần’ Không ngừng tìm kiếm nguyên nhân gốc rễ của vấn đề theo phương pháp 8D
 • Giúp nhóm tìm và loại bỏ tổn thất

Thông báo cho quản lý kết quả OEE và các giải pháp

 • Quản lý cần thông tin liên quan để cải thiện tình hình đã được chứng minh.
 • Hiển thị các cải tiến: sự kiện và số liệu.
 • Ngay cả như vậy hãy trình bày các vấn đề: một lần nữa
 • Hãy để quản lý thấy sức mạnh của nhóm.
 • Cho thấy rằng có thể đạt được kết quả cao với chi phí thấp. Để đạt được năng suất sự chú ý và hỗ trợ từ phía ban quản lý là rất cần thiết.

TRÍ PHÚC

Cần tư vấn, đào tạo về Lean, kaizen, 5s, cải tiến năng suất chất lượng, đào tạo OEE mời gọi Tel 0919 099 777. Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com