Các phương pháp quản lý trực quan (visual control)

Quản lý trực quan là những gì nhận biết một cách nhanh chóng thông qua các giác quan của con người. Nó là một hệ...

Tiêu chuẩn hóa công việc là gì

Tiêu chuẩn hóa công việc hay công việc được chuẩn hóa (Standardized work) là một phương pháp luận được xây dựng dựa trên sự...

Cải tiến sản xuất

Cải tiến sản xuất có thể giúp cắt giảm chi phí, tăng sản lượng và chất lượng của sản phẩm. Từ đó giúp tăng...

Thực hành 5S

Thực hành 5S là một trong những công cụ cải tiến năng suất chất lượng. 5S được xây dựng trong bất kỳ tổ chức...
hướng dẫn xây dựng văn hóa an toàn thực phẩm

Hướng dẫn xây dựng văn hóa an toàn thực phẩm

Văn hóa an toàn thực phẩm là cách mà mọi người trong công ty suy nghĩ và hành động đảm bảo thực phẩm họ...
FSSC 22000

Phân biệt phòng vệ thực phẩm và gian lận thực phẩm

Phòng vệ thực phẩm và gian lận thực phẩm thường bị hiểu sai hoặc nhầm lẫn với nhau. Từ đó dẫn đến việc áp dụng...

Bảo mật thông tin trong ISO/IEC 17025

.Bảo mật thông tin là bảo vệ lợi ích tốt nhất cho khách hàng và cho phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn.  Đó cũng là...

Yêu cầu 4.1 Tính khách quan- ISO/IEC 17025

Trong chuỗi bài giảng ISO/IEC 17025:2017, Trí Phúc lần lượt trình bài các yêu cầu và hướng dẫn cách thực hiện. Mời các bạn...

Kiến thức an toàn thực phẩm

Đào tạo kiến thức an toàn thực phẩm sẽ giúp chủ cơ sở và những người trực .tiếp tiếp xúc với thực phẩm có...

Phân biệt Validation và Verification

Xác nhận, xác thực hoặc xác nhận giá trị sử dụng (Validation) và thẩm tra, thẩm định, xác minh (Verification) có vẻ tương tự....

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777