Chuyển đổi số là gì

Chuyển đổi số là gì. Chuyển đổi số là số hóa các hoạt động của tổ chức. Chuyển đổi số là thay đổi quy...

Ma trận nguyên nhân và kết quả (Cause and Effect Matrix)

Ma trận nguyên nhân và kết quả (C&E matrix) là một công cụ cải tiến giúp số hóa các lựa chọn giúp quyết định...

Thử nghiệm KIA

Thử nghiệm KIA được sử dụng để phát hiện quá trình lên men carbohydrate. Các phản ứng của KIA giúp loại trừ vi khuẩn...

ISO 1589:2022 pdf Tiếng Việt

ISO 1589:2022 pdf Tiếng Việt  là bộ tiêu chuẩn yêu cầu về chất lượng và năng lực của phòng xét nghiệm y tế. Cấu trúc...

Tìm ý tưởng bằng phương pháp 6 3 5

Động não là một cách phổ biến để tạo ra ý tưởng nhưng nó không phải lúc nào cũng là phương pháp hiệu quả...

CÔNG THỨC ĐỂ MỘT DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN THỊNH VƯỢNG

Một doanh nghiệp phát triển cần phải nổ lực và huy động rất nhiều các nguồn lực. Hãy tham khảo công thức để một...

Thử nghiệm β-galactosidase ONPG

Thử nghiệm β-galactosidase ONPG  để phát hiện β galactosidase. Một loại enzyme cần thiết cho quá trình chuyển hóa lactose, trong vi khuẩn đường...

Thử nghiệm Khả Năng Sinh H2S

Thử nghiệm Khả Năng Sinh H2S giúp phân biệt một số loài họ Enterobacteriaceae và giống Proteus. Nguyên tắc Xác định khả năng của vi sinh...

Tiêu chuẩn ISO 15189:2022 pdf

Tiêu chuẩn ISO 15189:2022 đã được cấu trúc lại, các yêu cầu quy định được sửa đổi hoàn toàn. Yêu cầu chất lượng và...

Thử nghiệm urea

Thử nghiệm urea dùng phân biệt các dạng Proteus urea dương tính với vi khuẩn Enterobactiriaceae. Các giống khác có thể có phản ứng...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777