Các loại rủi ro trong doanh nghiệp

15877

 

Mọi doanh nghiệp hoạt động đều hướng tới mục tiêu tạo ra lợi thế cạnh tranh và đem lại giá trị tăng cho khách hàng. Trong quá trình thực thi thường có nhiều rủi ro làm ảnh hưởng chiến lược khách quan chủ quan. Các rủi ro trong doanh nghiệp này nên được nhận dạng và lên kế hoạch phòng ngừa.

Khái niệm rủi ro trong doanh nghiệp

xem thêm Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp

Rủi ro doanh nghiệp là các sự kiện có khả năng làm cho doanh nghiệp bị thiệt hại hoặc thực tế đã gây nhiều thiệt hại về mặt lợi ích.

Các loại rủi ro trong doanh nghiệp

 • Rủi ro chủ quan,
 • Rủi ro khách quan
 • Rủi ro tài chính
 • Rủi ro nhân lực
 • Rủi ro năng suất
 • Rủi ro thương hiệu
 • Rủi ro bên trong, bên ngoài

Rủi ro chủ quan

Là các rủi ro do con người tạo nên. Nguyên nhân chủ do sai lầm của ông chủ, người quản lý, người lao động.

Rủi ro chủ quan thường xuất hiện ở hai lĩnh vực quản lý nguồn lực và ký kết hợp đồng. Lộ bí mật kinh doanh cũng là một rủi ro.

Cần tư vấn về hệ thống quản lý, tư vấn đào tạo 5S, cải tiến năng suất chất lượng, mời gọi Tel 0919 099 777. Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Rủi ro khách hàng

Là rủi ro được gây ra bởi các sự kiện không thuộc tầm kiểm soát của cả người quản lý và người lao động. Nguyên nhân thường là bất khả kháng, sự thay đổi chính sách, biến động thị trường.

Rủi ro tài chính

Là loại thường gặp trong doanh nghiệp, liên quan đến tài sản doanh nghiệp. Bao gồm các rủi ro lợi nhuận, vốn đầu tư, tiền lương…

Rủi ro nhân lực

Là các rủi ro phát sinh từ sự bất đồng trong các mối quan hệ trong nội bộ, nhất là ở các vị trí quản lý.

Rủi ro năng suất

Năng suất ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu hàng năm, sự phát triển của doanh nghiệp. Việc không duy trì hay tăng năng suất sẽ là một rủi ro kìm hãm sự phát triển.

Rủi ro thương hiệu

Thương hiệu là một phần không thể thiếu của doanh nghiệp. Qua thương hiệu biết được uy tính cũng như năng lực của doanh nghiệp. Việc đăng ký bảo hộ thương hiệu là một vấn đề cấp thiết. Phải kiểm tra giữ gìn khi chuyển giao. Phải cảnh báo khi có nguy cơ xâm hại.

Rủi ro bên trong

Là rủi ro tác động trực tiếp đến hoạt động nội bộ của doanh nghiệp như tổ chức quản lý, chiến lược, tài chính, nhân lực. Nguyên nhân gây ra do năng lực quản lý yếu ké.

Rủi ro bên ngoài

Thường là bất khả kháng, rủi ro pháp lý, thị trường. Nguyên nhân chủ yếu do môi trường kinh doanh bị biến động và hậu quả của việc ký kết hợp đồng.

Rủi ro xa

Xuất hiện từ sự bất ổn trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp với bên ngoài như

 • Quan hệ với nhà cung cấp
 • Khách  hàng
 • Người lao động
 • Cơ quan quản lý
 • Cộng đồng

Nhận biết rủi ro doanh nghiệp

Thường dùng các phương pháp phân tích và đánh giá các đối tượng chịu ảnh hưởng bao gồm tài chính, nhân lực, thương hiệu…

Khả năng xảy ra rủi ro

 • Thường xuyên: luôn xuất hiện cùng với các sự kiện có ảnh hưởng tiêu cực. Nghĩa là không tránh khỏi khi có sự kiện đó.
 • Thỉnh thoảng: xuất hiện nhiều lần cùng với sự xuất hiện của sự kiện có ảnh hưởng tiêu cực.
 • Hiếm khi: ít xuất hiện mặc dù có sự xuất hiện của sự kiện tiêu cực.

Mức độ nghiêm trọng.

 • Thảm khốc: thiệt hại lớn làm đảo lộn chiến lược kinh doanh, thay đổi hệ thống quản lý
 • Nghiêm trọng: có khả năng thiệt hại lớn làm thay đổi chiến lược kinh doanh hoặc quản lý
 • Ít: có khả năng làm giảm lợi nhuận
 • Không đáng kể: rất ít khả năng ảnh hưởng đến doanh nghiệp

Quy trình quản lý rủi ro

 1. Thiết lập phạm vi rủi ro
 2. Nhận dạng rủi ro
 3. Đánh giá rủi ro
 4. Chọn phương án xử lý rủi ro
 5. Lập kế hoạch quản lý rủi ro
 6. Thực hiện kế hoạch quản lý rủi ro
 7. Rà soát lại kế hoạch quản lý rủi ro

Các loại rủi ro trong doanh nghiệp

Cần tư vấn về hệ thống quản lý, tư vấn đào tạo 5S, cải tiến năng suất chất lượng, mời gọi Tel 0919 099 777. Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Xem thêm quản trị nhân sự