Sự khác nhau giữa FSSC 22000 và ISO 22000

2195

Lựa chọn tiêu chuẩn nào để xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho công ty, FSSC 22000, hay ISO 22000. Để trả lời cho câu hỏi này bạn cần phải phân biệt sự khác nhau giữa FSSC 22000 và ISO 22000.

ISO 22000 là gì

ISO 22000 là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) xây dựng tập trung vào an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này có liên hệ với tiêu chuẩn ISO 9000. Tên đầy đủ là ISO 22000 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain. (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm).

Các tổ chức trong chuỗi thực phẩm bao gồm từ nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi và nhà sơ chế thực phẩm, nhà bảo quản, vận chuyển, nhà thầu phụ cho tới các nhà phân phối và điểm dịch vụ bán lẻ (cùng với các tổ chức có liên quan như nhà sản xuất thiết bị, vật liệu bao gói, dịch vụ làm sạch, các nguyên liệu và thành phần phụ gia).

ISO 22000 ban hành đầu tiên năm 2005, hiện tại là phiên bản 2018

Xem thêm hệ thống tài liệu ISO 22000

FSSC 22000 là gì

Là sự kết hợp của ISO 22000 + ISO/TS 22002 (chương trình tiên quyết) + yêu cầu bổ sung.

Đọc thêm hoàn cảnh ra đời của FSSC 22000 tại đây

Hiện tại FSSC 22000 đang áp dụng phiên bản 5.1, được ban hành năm 2020 xem tại đây

Sự khác nhau giữa FSSC 22000 và ISO 22000

  1. Cả hai đều có thể được chứng nhận bởi các tổ chức đủ điều kiện
  2. FSSC 22000 được thừa nhận bởi tổ chức GFSI (tổ chức sáng kiến an toàn thực phẩm toàn cầu). Các nhà bán lẻ lớn như Wal-Mart, Carrefour, Tesco, Metro, Migros, Akeep và Delhaize đều ưu tiên cho các nhà cung cấp đạt các chứng nhận được GFSI thừa nhận. ISO 22000 không được GFSI thừa nhận.
  3. Nên nhớ rằng GFSI không phải là một tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nó đánh giá các tiêu chuẩn hiện có và cung cấp con dấu xác nhận.
  4. Hệ thống tài liệu của FSSC 22000 bao gồm ISO 22000 và các yêu cầu bổ sung, chương trình tiên quyết. Nên thời gian xây dựng sẽ nhiều hơn.
  5. Yêu cầu về Chương trình tiên quyết trong ISO 22000 không cụ thể. FSSC 22000 có hẳn một tiêu chuẩn hướng dẫn thực hiện.
  6. Phạm vi áp dụng của FSSC 22000 hẹp hơn ISO 22000. Chỉ bao gồm Sản xuất thực phẩm
  7. Chứng nhận ISO 22000 có hiệu lực 3 năm, mỗi khi đánh giá sẽ có thông báo ngày cụ thể.
  8. Chứng nhận FSSC 22000 có hiệu lực 3 năm, có 1 năm đánh giá đột xuất. (không báo ngày đánh giá).

Điều quan trọng cần lưu ý là FSSC 22000 không phải là tiêu chuẩn duy nhất được GFSI thừa nhận. Có những tiêu chuẩn khác như IFS, SQF, BRC và GRMS….. Do đó, FSSC 22000 chỉ là một trong những lựa chọn để bạn có được sự tôn trọng của thị trường. Nhưng tất nhiên, nếu bạn đã được chứng nhận ISO 22000. Thì FSSC 22000 là con đường ngắn nhất để có được chứng chỉ được GFSI công nhận.

Xem thêm các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Cần tư vấn về ISO 22000, FSSC 22000 mời gọi 0919099777

Tóm tắt các điểm khác biệt

FSSC 22000 ISO 22000
Có thể chứng nhận
Công nhận bởi GFSI KHÔNG
Đánh giá không báo trước KHÔNG
Phạm vi áp dụng rộng KHÔNG
Có tiêu chuẩn cho chương trình tiên quyết KHÔNG

 

Trí Phúc