FSSC 22000 phiên bản 5.1 – Tiếng Việt

6426

 

Tháng 5/2019 FSSC 22000 phiên bản 5 đã được cập nhật. Ngày 3 tháng 11 năm 2020, FSSC 22000 phiên bản 5.1 được ban hành và chính thức áp dụng vào ngày 1/04/2021.

Lý do thay đổi FSSC 22000 phiên bản 5.1

  • Kết hợp yêu cầu của GFSI phiên bản 2020.1.
  • Củng cố quy trình cấp phép và chương trình liêm chính.
  • Các thay nhỏ hoặc các sửa đổi từ FSSC 22000 phiên bản 5.

Tại hội nghị GFSI được tổ chức ở Seattle năm 2020, GFSI đã công bố Yêu cầu đo điểm chuẩn mới nhất phiên bản 2020.1. Bao gồm các yêu cầu cụ thể đối với

  • Chứng nhận nhiều địa điểm,
  • Thiết kế & phát triển sản phẩm
  • Văn hóa an toàn thực phẩm.

Do đó, Tiêu chuẩn FSSC 22000 Version 5.1 đã được cập nhật để đảm bảo tuân thủ những thay đổi này.

Các yêu cầu về văn hóa an toàn thực phẩm của GFSI chỉ rõ các yếu tố liên quan đến trao đổi thông tin, đào tạo và đo lường hiệu suất của nhân viên. (Tiêu chuẩn ISO 22000: 2018 đã bao gồm các chủ đề này 7.2).

Ngoài ra, tiêu chuẩn cũng đã cập nhật các yếu tố liên quan đến năng lực của các tổ chức chứng nhận mới và hiện có. Nó dẫn đến việc tăng cường các yêu cầu của Chương trình liêm chính đối với việc cấp phép và hoạt động liên tục của các Tổ chức chứng nhận (CB) để đảm bảo Tổ chức sẽ chỉ làm việc với các đối tác đã cam kết. Cả hai sáng kiến ​​sẽ được quản lý và thực hiện theo Foundation’s Integrity Program.

Cần tư vấn, đào tạo, nâng cấp phiên bản ISO 22000, FSSC 22000.

Mời gọi Tel 0919 099 777 Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Các yêu cầu của Tiêu chuẩn FSSC 22000 version 5.1

  • ISO 22000 xx
  •  ISO / TS 22002xx (lựa chọn seri phù hợp với lĩnh vực áp dụng)
  • Các yêu cầu bổ sung của FSSC 22000.

Nhấn vào ô vuông 4 mũi tên để xem hết màn hình

Xem thêm những thay đổi chính của FSSC 22000 V5.1

Tải FSSC 22000 v 5.1 tiếng anh

Xem thêm GFSI là gì