Những thay đổi chính của FSSC 22000 Phiên bản 5.1

3794

Tháng 5/2019 tiêu chuẩn FSSC 22000 phiên bản 5 đã được cập nhật. Ngày 3 tháng 11 năm 2020. FSSC 22000 phiên bản 5.1 được ban hành và chính thức áp dụng vào ngày 1/04/2021.  Những thay đổi chính của FSSC 22000 Phiên bản 5.1

Lý do thay đổi FSSC 22000 phiên bản 5.1

  • Kết hợp yêu cầu của GFSI phiên bản 2020.1.
  • Củng cố quy trình cấp phép và chương trình liêm chính.
  • Các thay nhỏ hoặc các sửa đổi từ FSSC 22000 phiên bản 5.

Tại hội nghị GFSI được tổ chức ở Seattle năm 2020, GFSI đã công bố Yêu cầu đo điểm chuẩn mới nhất phiên bản 2020.1. Bao gồm các yêu cầu cụ thể đối với

  • Chứng nhận nhiều địa điểm,
  • Thiết kế & phát triển sản phẩm
  • Văn hóa an toàn thực phẩm.

 Những thay đổi chính của FSSC 22000 Phiên bản 5.1

Nội dung thay đổi tập trung vào Các yêu cầu bổ sung của Tiêu chuẩn FSSC 22000. Trí Phúc chỉ liệt kê các mục thay đổi. Xem FSSC 22000 Version 5.1 bảng tiếng Việt tại đây 

Quản lý dịch vụ (tương đương yêu cầu 7.1.6 của ISO 22000:2018)

b) Đối với các loại chuỗi thực phẩm C, D, I, G và K, yêu cầu bổ sung sau được áp dụng cho ISO 22000: 2018 điều khoản 7.1.6:

Tổ chức phải có một thủ tục dạng văn bản để mua sắm trong trường hợp khẩn cấp để đảm bảo rằng sản phẩm vẫn phù hợp với các yêu cầu cụ thể và nhà cung cấp đã được đánh giá.

c) Ngoài điều khoản 9.2 của ISO / TS 22002-1: 2009, tổ chức phải có chính sách đối với thu mua động vật, cá và hải sản có các chất cấm phải kiểm soát (ví dụ dược phẩm, thuốc thú y, kim loại nặng và thuốc trừ sâu);

d) Đối với các nhóm C, D, I, G và K, yêu cầu bổ sung sau áp dụng cho ISO / TS 22002-1 điều khoản 9.2; ISO / TS 22002-4 điều khoản 4.6 và ISO / TS 22002-5 điều khoản 4:

Tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì quá trình xem xét tiêu chuẩn sản phẩm để đảm bảo tiếp tục tuân thủ các yêu cầu của an toàn thực phẩm, luật định và khách hàng.

Ghi nhãn sản phẩm (tương đương yêu cầu 8.5.1.3 của ISO 22000:2018)

Ngoài điều khoản 8.5.1.3 của ISO 22000: 2018, tổ chức phải đảm bảo rằng sản phẩm được dán nhãn theo tất cả các yêu cầu luật định và quy định hiện hành trong quốc gia dự định bán, bao gồm chất gây dị ứng và các yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Khi sản phẩm không được dán nhãn, tất cả thông tin sản phẩm có liên quan sẽ được cung cấp để đảm bảo việc sử dụng an toàn thực phẩm của khách hàng hoặc người tiêu dùng.

Lưu trữ và kho (áp dụng cho tất cả các nhóm trong chuỗi thực phẩm)

a) Tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì một thủ tục và quy định hệ thống luân chuyển trong kho bao gồm các nguyên tắc FEFO kết hợp với các yêu cầu FIFO.

b) Ngoài điều khoản 16.2 của ISO / TS 22002-1: 2009, tổ chức phải quy định các yêu cầu về xác định thời gian và nhiệt độ sau giết mổ liên quan đến làm lạnh hoặc đóng băng sản phẩm.

Kiểm soát mối nguy và các biện pháp phòng ngừa nhiễm chéo (Nhóm C và I) Những thay đổi chính của FSSC 22000 Phiên bản 5.1

a) Đối với nhóm I, yêu cầu bổ sung áp dụng cho ISO 22000: 2018 điều 8.5.1.3:

  • Tổ chức phải đưa ra các yêu cầu cụ thể trong trường hợp đóng gói được sử dụng để truyền hoặc cung cấp một chức năng có ảnh hưởng đến thực phẩm (ví dụ như kéo dài thời hạn sử dụng).

b) Đối với nhóm CI của chuỗi thực phẩm, yêu cầu sau áp dụng ngoài ISO / TS 22002-1: 2009 điều khoản 10.1:

  • Tổ chức phải có các yêu cầu cụ thể đối với quá trình kiểm tra tại nơi nhốt và / hoặc nơi lánh nạn để đảm bảo động vật phù hợp với con người.

Xác nhận chương trình tiên quyết – PRP (Nhóm C, D, G, I & K) 

Đối với nhóm C, D, G, I và K, yêu cầu bổ sung sau áp dụng cho ISO22000: 2018 điều khoản 8.8.1:

  • Tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì thói quen (ví dụ hàng tháng) kiểm tra nhà máy / kiểm tra PRP để xác minh rằng nhà máy (bên trong và bên ngoài), môi trường sản xuất và thiết bị chế biến được duy trì trong một điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Tần suất và nội dung kiểm tra nhà máy / kiểm tra PRP phải dựa trên rủi ro với các tiêu chí lấy mẫu xác định và được liên kết với đặc điểm kỹ thuật liên quan.

Cần tư vấn, đào tạo, nâng cấp phiên bản ISO 22000, FSSC 22000.

Mời gọi Tel 0919 099 777 Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Phát triển sản phẩm mới (Nhóm C, D, E, F, I & K)

Một quy trình thiết kế và phát triển sản phẩm phải được thiết lập, thực hiện và duy trì đối với các sản phẩm mới và các thay đổi đối với sản phẩm hoặc quy trình sản xuất để đảm bảo an toàn và hợp pháp với sản phẩm được sản xuất. Điều này sẽ bao gồm những yêu cầu sau:

a) Đánh giá tác động của sự thay đổi đối với hệ thống an toàn thực phẩm (FSMS) có tính đến bất kỳ thực phẩm mới nào các mối nguy an toàn (bao gồm các chất gây dị ứng) được giới thiệu và cập nhật phân tích mối nguy cho phù hợp.

b) Xem xét tác động đến quy trình đối với sản phẩm mới và sản phẩm hiện có và quy trình.

c) Nguồn lực và nhu cầu đào tạo.

d) Các yêu cầu về thiết bị và bảo trì.

e) Sự cần thiết phải tiến hành sản xuất và thử nghiệm thời hạn sử dụng để xác nhận công thức sản phẩm và các quy trình có khả năng tạo ra một sản phẩm an toàn và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Tình trạng sức khoẻ (Nhóm D) 

Ngoài điều 4.10.1 của ISO / TS 22002-6, tổ chức phải có một thủ tục để đảm bảo rằng sức khỏe của nhân viên không có ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Theo các hạn chế pháp lý tại quốc gia hoạt động, nhân viên phải trải qua một cuộc khám sức khỏe sàng lọc trước khi làm việc trong các hoạt động tiếp xúc với các hoạt động chăn nuôi, trừ khi các mối nguy hoặc y tế được ghi nhận đánh giá chỉ ra khác. Kiểm tra y tế bổ sung, nếu được phép, sẽ được được thực hiện theo yêu cầu và theo khoảng thời gian do tổ chức xác định.

Xem thêm phân loại chuỗi thực phẩm hay các nhóm

Yêu cầu đối với các tổ chức có nhiều nhà máy (địa điểm) được chứng nhận (Nhóm A, E, F và G)

Ban điều hành chung (central function)

a) Ban điều hành chung phải đảm bảo có đủ nguồn lực, vai trò,. trách nhiệm và yêu cầu được xác định rõ ràng cho ban giám đốc, .đánh giá viên nội bộ, nhân viên kỹ thuật soát xét các cuộc đánh giá nội bộ. và các nhân sự chủ chốt tham gia vào FSMS.

Các yêu cầu đánh giá nội bộ

a) Một thủ tục và Kế hoạch đánh giá nội bộ sẽ do Ban điều hành chung thiết. lập bao gồm hệ thống quản lý, ban điều hành và tất cả các nhà máy. Người đánh giá nội bộ phải độc lập với các lĩnh vực mà họ đánh. giá và được ban điều hành chung giao cho để đảm bảo tính công bằng ở các nhà máy.

b) Hệ thống quản lý và tất cả các địa điểm phải được đánh giá nội bộ ít .nhất 1 năm/lần hoặc thường xuyên hơn dựa trên đánh giá rủi ro.

c) Đánh giá viên nội bộ phải đáp ứng ít nhất các yêu cầu sau và điều này sẽ được đánh giá .bởi cơ quan chứng nhận (CB) hàng năm như một phần của cuộc đánh giá:

Kinh nghiệm làm việc: 2 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong ngành thực phẩm, .bao gồm ít nhất 1 năm trong tổ chức.

Học vấn: hoàn thành khóa học giáo dục cao hơn hoặc không có khóa học chính thức. Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm. hoặc sản xuất, vận chuyển và kho, bán lẻ, kiểm định hoặc trong lĩnh vực làm việc.

Đào tạo:

i. Đối với các cuộc đánh giá nội bộ FSSC 22000. Trưởng đoàn đánh giá nội bộ phải hoàn thành Khóa đánh giá viên trưởng của FSMS,. QMS hoặc FSSC 22000 kéo dài 40 giờ.

ii.Các đánh giá viên nội bộ khác trong nhóm đánh giá nội bộ phải hoàn thành một khóa học. đánh giá nội bộ kéo dài 16 giờ bao gồm các nguyên tắc,. thực hành đánh giá nội bộ và kỹ thuật. Việc đào tạo có thể được thực hiện với Đánh giá trưởng hoặc thông qua. một nhà cung cấp đào tạo bên ngoài.

iii. Kế hoạch đào tạo FSSC bao gồm ít nhất ISO 22000,. chương trình tiên quyết liên quan các dựa trên đặc điểm kỹ thuật của ngành. (ví dụ: ISO / TS 22002-x; PAS-xyz) và các yêu cầu bổ sung của FSSC – tối thiểu 8 giờ.

d) Các báo cáo đánh giá nội bộ phải được bộ phận điều hành chung xem xét về mặt kỹ. thuật bao gồm cả việc giải quyết những điểm không tuân thủ từ cuộc đánh giá nội bộ. Người xem xét kỹ thuật phải công bằng, có khả năng giải thích và áp dụng tiêu chuẩn FSSC. (ít nhất là ISO 22000, ISO / TS 22002-x liên quan; PAS-xyz và FSSC yêu cầu bổ sung). và có kiến ​​thức về các quy trình của tổ chức và các hệ thống.

e) Đánh giá viên nội bộ và người đánh giá kỹ thuật. phải thực hiện hàng năm giám sát và hiệu chuẩn. Bất kỳ hành động tiếp theo nào được nhận diện không phù hợp nên có hành động. một cách kịp thời và thích hợp bởi Ban điều hành chung.

Xem tiêu chuẩn FSSC 22000 Phiên bản 5.1 tiếng Việt tại đây