FSSC 22000 là gì

1881

FSSC 22000 là gì – FSSC Viết tắt từ chữ food safety system certification – Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm.

Để hiểu sự ra đời của FSSC 22000 chúng ta tìm hiểu về tổ chức GFSI là gì

(Global Food Safety Initiative– Sáng kiến an toàn thực phẩm toàn cầu)

Thập niên 90 xảy ra khủng hoảng về chuỗi an toàn thực phẩm. Mỗi nhà bán lẻ đều đưa ra những tiêu chuẩn về an toàn khác nhau cho nhà cung cấp. Điều này đã tạo ra sự khó khăn trong việc đáp ứng rất nhiều tiêu chuẩn chỉ cho một sản phẩm.

Các CEO của các nhà bán lẻ lớn trên thế giới mới ngồi lại với nhau ở diễn đàn hàng tiêu dùng và hiệp hội thương mại. Thống nhất thành lập ủy ban GFSI quy tụ các nhà khoa học, sản xuất…trong chuỗi thực phẩm vào 5/2000.

Ủy ban này thống nhất một thông điệp

Các tiêu chuẩn được GFSI chấp nhận thì được chấp nhận toàn cầu. GFSI lựa chọn từ các tiêu chuẩn BRC, IFS, SQF để đưa ra 1 mô hình chuẩn hóa. Cũng như đưa ra những hướng dẫn về an toàn thực phẩm.

Mục tiêu của tổ chức GFSI

  • Giảm rủi ro ATTP bằng cách cung cấp sự tương đồng và hội tụ các yêu cầu về Hệ thống quản lý ATTP.
  • Giúp quản lý chi phí hệ thống thực phẩm toàn cầu bằng cách giảm những lãng phí, dư thừa và nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất
  • Hỗ trợ phát triển khả năng và năng lực trong lĩnh vực ATTP tạo ra một hệ thống thực phẩm toàn cầu an toàn.

Cần tư vấn về FSSC 2200 hoặc ISO 22000 mời gọi 0919099777 

FSSC 22000 là gì

Là sự kết hợp của ISO 22000 + ISO/TS 22002 + yêu cầu bổ sung.

Lý do cho sự kết hợp này là ISO 22000:2005 không đáp ứng về yêu cầu của chương trình tiên quyết.

Vì vậy FSSC đã phát triển ISO/TS 22002, trước đây là PAS 220:2008 để bù đắp cho sự thiếu hụt này.

Một số yêu cầu bổ sung được quy định thêm nhằm hoàn thiện các yêu cầu cho hệ thống ATTP.

Năm 2009 lập website của FSSC 22000 

Tháng 5/2009 nội dung của FSSC 22000 được phê duyệt bởi GFSI

Tháng 10/2010 được công nhận đầy đủ bởi GFSI

Điều này có nghĩa các tổ chức được chứng nhận FSSC 22000 sẽ được công nhận toàn cầu về hệ thống an toàn thực phẩm.

Phạm vi áp dụng của FSSC 22000

Tất cả tổ chức nằm trong chuỗi thực phẩm dưới đây đều có thể áp dụng FSSC 22000.

Các chữ cái trong ngoặc là ký hiệu tổ chức sẽ thực hiện các yêu cầu bổ sung của FSSC 22000.

  • Sản xuất thực phẩm (C)
  • Sản xuất thức ăn chăn nuôi (D)
  • Trồng trọt cũng như vận chuyển và lưu trữ (G)
  • Phục vụ và bán lẻ và bán buôn (F)
  • Sản xuất bao bì thực phẩm (I)
  • Hóa chất sinh học (K).

Khi nào thì FSSC 22000 sẽ nâng cấp phiên bản

Từ năm 2019, FSSC 22000 đã ban hành phiên bản 5. Vì là sự kết hợp của ISO 22000 và ISO/TS 22002 nên khi nào các phiên bản này thay đổi thì FSSC sẽ nâng cấp phiên bản mới. Hoặc khi cần bổ sung thêm các yêu cầu bổ sung.

Hiện tại ISO 22000:2018

Các phiên bản ISO/TS 22002 cho chuỗi an toàn thực phẩm

ISO/TS 22002-1:2009 Chế biến thực phẩm

ISO/TS 22002-2:2013 Cung cấp thực phẩm (căn tin)

ISO/TS 22002-3:2011 Nuôi trồng

ISO/TS 22002-4:2013 Sản xuất bao bì thực phẩm

ISO/TS 22002-5:2019  Vận chuyển và lưu trữ

ISO/TS 22002-6:2016 Sản xuất thức ăn chăn nuôi

 

Trí Phúc lược dịch và tổng hợp từ https://www.fssc22000.com/ và https://mygfsi.com/

Xem thêm Những thay đổi của phiên bản FSSC 22000 phiên bản 5

Xem thêm tài liệu tiếng việt FSSC Phiên bản 5.1