Quy định đánh giá nhân viên

781

Quy định đánh giá nhân viên là một công việc cần thiết và rất quan trọng đối với nhà quản lý. Bởi phía sau những nhà quản lý giỏi là một đội ngũ nhân viện xuất sắc.

Bảng quy định đánh giá nhân viên

1. Thời gian đánh giá

Thực hiện hàng tuần, vào cuối tuần. Cuối tháng sẽ tiến hành tổng hợp để tính điểm đánh giá của từng nhân viên.

2 Hình thức đánh giá

Việc đánh giá thực hiện bằng biễu mẫu kèm theo quy định này. Việc đánh giá do Trưởng bộ phận thực hiện.

3. Mức độ đánh giá

Nội Dung Mức độ đánh giá
Đánh Giá 10 – 20% 20 – 50% 50 – 70% 70 – 90% 90 – 100%

Tinh thần trách nhiệm

Vi phạm quy định ở mức 2 lần/tháng Vi phạm quy định ở mức 1 lần/tháng. Vi phạm quy định không nghiệm trọng 1-2 lần/Quý Không vi phạm Không vi phạm + phát hiện ra vi phạm
Chất lượng công việc
Không đảm bảo theo yêu cầu 3 lần trở lên/Quý hoặc 1-2 lần nhưng ảnh hưởng đến công ty. Không đảm bảo theo yêu cầu 1- 2 lần/Quý Đảm bảo theo đúng yêu cầu Đảm bảo công việc có chất lượng tốt, được khách hàng đánh giá cao. Hoàn thành công việc với chất lượng tốt, đem lại giá trị cao cho công ty.
Thời gian hoàn thành công việc
Hoàn thành công việc không đúng thời hạn 3 lần trở lên/Quý Hoặc không hoàn thành 1-2 lần/Quý, nhưng ảnh hưởng nghiệm trọng. Không hoàn thành công việc đúng thời hạn 1 – 2 lần/Quý Hoàn thành công việc đúng thời hạn Hoàn thành công việc trước thời hạn Hoàn thành công việc trước thời hạn, việc hoàn thành trước thời hạn mang lại giá trị cao cho cty.
Kết Quả Công việc
I. Phòng Kinh Doanh.
– Đạt 100% doanh số trở lên điểm tối đa
– Đạt dưới 100% doanh số tính theo lũy tiến.
II. Kế toán:
– Đạt 90% thu hồi công nợ điểm tối đa
– Đạt dưới 90% thu hồi công nợ tính theo lũy tiến.
III. XNK
– Đạt 90% tiến độ giao hàng cho khách hàng điểm tối đa.
– Đạt dưới 90% tiến độ giao hàng điểm tính theo lũy tiến.
IV. Thi công
– Đạt trên 90% tiến đột thi công nghiệm thu cho khách hàng điểm tối đa
– Đạt dưới 90% tiến độ điểm tính theo lũy tiến.
V. Nhân sự
– Quản lý toàn thể nhân viên đạt lọai A điểm tối đa.
– Quản lý nhân viên dứơi lọai A theo lũy tiến.
Hỗ Trợ
Tối đa 1 điểm cộng/ tháng
Văn Hóa Công ty
Do trưởng phòng nhận định tùy theo mức từ thấp đến cao. Mức thấp nhât là 0 điểm, tiêu chí nào có tham gia tối đa 1 điểm
Nội Quy Công ty
Tất cả các vi phạm đều trừ 1 điểm (tham khảo nội quy công ty)
-Những vi phạm đặc biệt: Nhân viên nghĩ phép tối đa 2 ngày phép/tháng (số ngày phép không vượt quá 12 ngày trên năm), nếu quá số ngày thì có lý do hay không lý do đều trừ 1 điểm/mỗi lần (ngọai trừ những trường hợp đặt biệt nêu trong nội quy).
– Không tắt nguồn điện khi không sử dụng máy tính (công tác ngòai trên 2 tiếng) trừ 1 điểm.
– Không tắt điện và máy lạnh khi là nhân viên cuối cùng ra khỏi văn phòng trừ 1 điểm.
– Thất thóat mất mát tài sản công ty vừa phạt bồi thường doanh nghiệp vừa trừ 5 điểm.

 

Ghi chú

  • Hàng quý các trưởng bộ phận đánh giá kết quả của từng nhân viên trong phòng ban theo mẫu “Đánh Giá Nhân Viên”   gởi bản đánh giá cho Nhân sự. Nhân sự sẽ kết quả công việc hàng quý của nhân viên (kết quả hàng quý là tổng kết cho đánh giá cuối năm)
  • Trong quá trình thực hiện, có phát sinh, công ty sẽ chỉnh sửa quy định này cho phù hợp. Quy định có giá trị kể từ năm 2010
  • Trong quá trình thực hiện, công ty yêu cầu nhân viên thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của công ty, các nhân viên có điểm dưới trung bình hai quý liên tục sẽ tùy theo mức độ mà kiểm điểm (mức cao nhất là đình công tác).
  • Tính cả điểm âm trong quá trình đánh giá

Xem thêm Mô tả công việc trưởng kênh đại lý

Xem thêm đánh giá hiệu suất