So sánh FSSC 22000 với FSMA thực phẩm cho người

1092

So sánh FSSC 22000 với FSMA thực phẩm cho người. Bản dịch tiếng Việt của Trí Phúc từ tài liệu Supplement FSSC 22000 & FSMA for human food. Xuất bản tháng 9 năm 2017. Tài liệu này so sánh giữa FSSC 22000 phiên bản 4.1 và ISO 22000:2005 với các yêu cầu của PCHF. Đến thời điểm hiện tại, dù FSSC 22000 đã nâng cấp lên phiên bản 5 và ISO 22000:2018. Các mục đề cập trong tài liệu có viện dẫn đến ISO 22000:2005 vẫn áp dụng.

Tài liệu này hữu ích cho các doanh nghiệp đã có chứng nhận FSSC 22000 xuất khẩu vào thị trường Mỹ. và chuẩn bị xây dựng hệ thống kiểm soát phòng ngừa cho thực phẩm dành cho người (PHCF). Xem thêm tóm tắt sự khác biệt giữa FSSC và FSMA.So sánh FSSC 22000 với FSMA thực phẩm cho người

Giới thiệu

Tập đoàn Acheson (TAG) đã so sánh tiêu chuẩn FSSC 22000 (chỉ trong Phạm vi sản xuất thực phẩm) với Đạo luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm ( Food safety modernization act – FSMA)  của Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) về các biện pháp kiểm soát phòng ngừa cho thực phẩm dành cho người ( Preventive controls for human food rule- PCHF).

Báo cáo này cho rằng phần lớn các yêu cầu của FSSC 22000 thì
phần lớn các biện pháp tương đương với các yêu cầu của Quy tắc cuối cùng của FSMA” (TAG, tháng 4 năm 2016).  Cả FSSC 22000 và FSMA đều có chung mục tiêu là đạt an toàn thực phẩm thông qua cách tiếp cận hệ thống quản lý linh hoạt với thực hành sản xuất tốt và kiểm soát phòng ngừa.

Cần tư vấn FSSC 22000, ISO 22000, HACCP mời gọi 0919099777

Tuy nhiên, có một số yêu cầu trong Quy tắc PCHF đã được xác định là “khác biệt” với các yêu cầu của FSSC 22000,. hoặc là “cụ thể hơn” theo cách họ cần để đạt được sự tuân thủ. Để làm rõ những sự khác biệt và để giúp các tổ chức sử dụng chứng nhận FSSC 22000 như .một công cụ để đáp ứng các yêu cầu của các quy định, tiếp theo trong phân tích chuyên sâu của cả hai bộ yêu cầu. đã được hoàn thành để đánh giá chương trình chứng nhận FSSC 22000. (trong phạm vi sản xuất thực phẩm) với Quy tắc PCHF.

Dòng so sánh này đã được xuất bản trong “FSSC 22000-FSMA Alignment – Tháng 9 năm 2017. Tài liệu liên kết này cũng chứa một danh sách các định nghĩa FSMA và ISO.

Đọc bản dịch tiếng Việt bấm vào ô vuông 4 mũi tên để phóng to