NHỮNG THAY ĐỔI CHÍNH CỦA FSSC 22000 PHIÊN BẢN 5

3563

Những thay đổi chính của FSSC 22000 phiên bản 5

Giới thiệu

FSSC 22000 đã cập nhật phiên bản 5 vào ngày 3 tháng 6 năm 2019. Lý do cho việc sửa đổi này là tiêu chuẩn ISO 22000: 2018 đã được cập nhật vào năm 2018.

Tiêu chuẩn ISO 22000 được sử dụng làm cơ sở cho chương trình chứng nhận điểm chuẩn GFSI (Global Food Safety Initiative- Sáng kiến an toàn thực phẩm toàn cầu).

Các thành phần của các phiên bản FSSC 22000 

 • ISO 22000 xx
 • PRP (prerequisite programs- Chương trình tiên quyết)
 • Các yêu cầu bổ sung của FSSC 22000.

Tiêu chuẩn ISO 22000 tạo cơ sở cho FSSC 22000 và đưa ra các yêu cầu cho việc phát triển, triển khai và bảo trì Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS) như được quy định trong tiêu chuẩn ISO 22000: 2018.

Đây là lý do tại sao việc sửa đổi ISO 22000 có tác động lớn  đối với FSSC 22000.

Các chương trình tiên quyết là chương trình bắt buộc. Các yêu cầu PRP này được nêu rõ trong:

  • ISO / TS 22002-x,
  • NEN / NTA 8059 và
  • hoặc các tiêu chuẩn BSI / PAS 221.

Các yêu cầu bổ sung của FSSC 22000 liên quan đến việc:

 • Quản lý dịch vụ (tương đương yêu cầu 7.1.6 của ISO 22000:2018 – Mới)
 • Ghi nhãn sản phẩm (tương đương yêu cầu 8.5.1.3 của ISO 22000:2018- Mới)
 • Phòng vệ thực phẩm
 • Giảm thiểu gian lận thực phẩm
 • Sử dụng logo
 • Quản lý chất gây dị ứng
 • Giám sát môi trường
 • Công thức sản phẩm
 • Vận chuyển

Các lĩnh vực có thể áp dụng FSSC 22000

 • Sản xuất thực phẩm (C)
 • Sản xuất bao bì thực phẩm (I)
 • Sản xuất thức ăn chăn nuôi (D)
 • Trồng trọt cũng như vận chuyển và lưu trữ (G)
 • Phục vụ và bán lẻ và bán buôn (F)
 • Sản xuất bao bì thực phẩm (I)
 • Hóa chất sinh học (K).

Có một số yêu cầu trong tiêu chuẩn đòi hỏi các lĩnh vực áp dụng phải thực hiện hoặc không thực hiện, chữ cái trong tiêu chuẩn sẽ ghi rõ.

Những thay đổi chính của FSSC 22000 phiên bản 5

Trong phiên bản 5 của FSSC 22000 có một phần quản lý chất lượng tùy chọn. Bao gồm tất cả các yếu tố có thể tích hợp của ISO 9001 vào chứng nhận FSSC 22000.

Bằng cách này, có thể kết hợp Chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm với Chứng nhận quản lý chất lượng.

Điều này có nghĩa nếu như tổ chức nào đã được chứng nhận ISO 9001 thì có thể sử dụng các thủ tục/quy trình đã viết của ISO 9001 cho các yêu cầu trong ISO 22000.

ISO 22000 là nền tảng cho FSSC 22000. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi những thay đổi của FSSC 22000 phiên bản 5 tương ứng với các thay đổi trong ISO 22000: 2018.

Phiên bản mới thông qua cái gọi là Cấu trúc cấp cao (HLS- High-Level Structure ). Cấu trúc chung cho tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý mới.

Cấu trúc này dựa trên chu trình PDCA (Plan do check act)

Việc áp dụng một cấu trúc chung trong tất cả các tiêu chuẩn tạo điều kiện cho sự tích hợp của các hệ thống quản lý khác nhau. Người dùng ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001 sẽ quen thuộc với cấu trúc này.

Trong thực tế, sự thay đổi về cấu trúc sẽ giúp các tổ chức kết hợp ISO 22000 dễ dàng hơn với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác.

Theo các thay đổi trong ISO 9001: 2015 và ISO 14001: 2015,  ISO 22000:2018 cũng là một tiêu chuẩn dựa trên rủi ro.

Tiêu chuẩn sẽ phân biệt giữa rủi ro ở cấp độ vận hành  (thông qua phương pháp tiếp cận điểm phân tích mối nguy (HACCP), cũng như ở cấp chiến lược của hệ thống quản lý và khả năng đạt được các mục tiêu cụ thể.

Điều này được minh họa trong biểu đồ dưới đây.

tu duy

Đánh giá chứng nhận

Các đánh giá theo yêu cầu FSSC 22000 phiên bản 4.1 chỉ được phép thực hiện trễ nhất đến ngày 31/12/2019.

Tất cả các chứng nhận đã được phát hành theo FSSC 22000 phiên bản 4.1 sẽ hết hiệu lực sau ngày 29/06/2021

Các đánh giá nâng cấp theo yêu cầu của FSSC 22000 phiên bản 5 sẽ được thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.

Xem bản dịch FSSC 22000 V5  tiếng Việt tại đây

download FSSC 22000 V5 English

Cần tư vấn về FSSC 22000, ISO 22000 mời gọi 0919099777 hoặc gửi mail về tuvandaotaotriphuc@gmail.com