Những thay đổi chính của FSSC 22000 Phiên bản 6.0

270

FSSC 22000 phiên bản 6 ban hành vào tháng 4 năm 2023 thay thế phiên bản 5.1. Yêu cầu Nâng cấp bắt buộc từ ngày 01/04/2024 đến ngày 31/03/2025.  Những thay đổi chính của FSSC 22000 Phiên bản 6.0

Lý do thay đổi FSSC 22000 version 6.0

 • Kết hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22003-1:2022
 • Tăng cường các yêu cầu để hỗ trợ các tổ chức trong nỗ lực đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDGs).
 • Thay đổi biên soạn và sửa đổi như là một phần của cải tiến liên tục
 • Kết hợp gần 2000 phản hồi từ khảo sát nhằm phát triển Phiên bản 6

Thời hạn chuyển đổi FSSC 22000 V 6.0

Giai đoạn từ ngày 1/4/2024 đến ngày 31/3/2025 là giai đoạn chuyển tiếp. Các tổ chức đã được chứng nhận sẽ được đánh giá ở phiên bản 6 mới.

Nói cách khác, tiêu chuẩn cung cấp 12 tháng để các công ty thích ứng với các yêu cầu mới. Tuy nhiên, nên thay đổi càng sớm thì càng tốt.

 Những thay đổi chính của FSSC 22000 Phiên bản 6.0

Bao gồm 5 yêu cầu mới, đó là:

 • Văn hóa chất lượng và an toàn thực phẩm,
 • Quản lý thiết bị,
 • Kiểm soát chất lượng,
 • Trao đổi thông tin
 • Thất thoát và lãng phí thực phẩm.

11 nội dung bổ sung vào yêu cầu của phiên bản 5.1

 • Quản lý nhà cung cấp,
 • Ghi nhãn sản phẩm,
 • Bảo vệ thực phẩm ,
 • Gian lận thực phẩm,
 • Sử dụng logo,
 • Quản lý chất gây dị ứng,
 • Giám sát môi trường,
 • Vận chuyển và giao hàng,
 • Thiết kế và phát triển sản phẩm,
 • Yêu cầu đối với tổ chức nhiều địa điểm
 • Kiểm soát mối nguy và các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm chéo.

Cần tư vấn, đào tạo, nâng cấp phiên bản ISO 22000, FSSC 22000.

Mời gọi Tel 0919 099 777

Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Phạm vi của FSSC 22000 phiên bản mới nhất

Tiêu chuẩn này mang đến một số cập nhật trong cấu trúc phạm vi xem xét. Một số phạm vi đã được thêm và một số phạm vi khác đã bị bỏ.

 • Sản xuất ban đầu (loại A) các sản phẩm động vật và thực vật đã được loại bỏ và thay thế bằng loại BIII “Xử lý sơ bộ các sản phẩm thực vật (BIII), chẳng hạn như đóng gói trái cây và rau quả thu hoạch”.
 • Loại C0 “Chuyển đổi xác động vật để chế biến tiếp” đã được đưa vào.
 • Các loại thức ăn cho vật nuôi DIIa và DIIb đã bị loại bỏ và thức ăn cho vật nuôi được đưa vào các loại thực phẩm từ CI đến CIV.
 • Danh mục dịch vụ vận tải và lưu trữ đã được hợp nhất thành danh mục G.
 • Các hoạt động môi giới danh mục FII đã được thêm vào.
 • Mô tả các danh mục cụ thể hơn và nói chung trở nên chính xác hơn.
 • Thực phẩm dành cho nhu cầu ăn kiêng đặc biệt, thực phẩm dành cho mục đích y tế đặc biệt. Khi được phân loại hợp pháp là thực phẩm tại quốc gia sản xuất. Có thể được đưa vào loại C của chuỗi thực phẩm. Các sản phẩm được phân loại hợp pháp là dược phẩm hoặc sản phẩm y tế không thuộc phạm vi chứng nhận FSSC 22000.
 • Loại I, Bao bì, bao gồm khăn ăn và vật liệu đóng gói (như lá nhôm, giấy sáp, màng bọc nhựa) được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm. Vật liệu đóng gói và khăn ăn được sử dụng trong các hộ gia đình tư nhân không nằm trong phạm vi áp dụng.
 • Quy trình kết hợp FSSC 22000 và ISO 9001, trước đây chưa được GFSI tham chiếu, không còn được đưa vào Chương trình FSSC 22000 nữa.

Xem danh mục phạm vi ở bên dưới

Các yêu cầu bổ sung

2.5.1  quản lý dịch vụ và vật tư đã mua (áp dụng cho các nhóm)

Có 2 điểm mới

 • Đối với nhóm C, D, I, FII, G và K:
  • Phải thiết lập, thực hiện và duy trì quá trình xem xét đối với tiêu chuẩn kỹ thuật. với nguyên vật liệu thô và sản phẩm cuối cùng để đảm bảo chất lượng, pháp lý và các yêu cầu của khách hàng.
 • Loại I (bao bì), ngoài điều khoản 7.1.6 của ISO 22000:2018. Tổ chức phải thiết lập các tiêu chí liên quan đến việc sử dụng bao bì tái chế. làm nguyên liệu đầu vào để sản xuất vật liệu đóng gói thành phẩm và đảm bảo các quy định pháp lý liên quan. Cũng như các yêu cầu của khách hàng.

2.5.2 Ghi nhãn

 1. c) Các thông tin, chẳng hạn như chất gây dị ứng, tỉ lệ, thành phần dinh dưỡng. quy trình sản xuất, thông tin nguyên liệu, phải được chứng thực. Nhãn sản phẩm hoặc tài liệu in phải có thể được truy xuất nguồn gốc bao gồm cả cân bằng khối lượng. Đây chính là một thay đổi khó khăn lớn đối với các tổ chức.
 2. d) Loại I (Bao bì) phải có hệ thống phê duyệt bản mẫu và kiểm soát thay đổi, tài liệu in. Phải thiết lập quy trình phát hiện xác định lỗi in.

2.5.3 Phòng vệ thực phẩm

Phòng vệ thực phẩm đã là một yêu cầu trong phiên bản trước. FSSC 22000 Version 6.0 yêu cầu thêm:

 • Đánh giá mối đe dọa phải được lập thành văn bản
 • Kế hoạch phòng vệ thực phẩm phải dựa trên đánh giá mối đe dọa.
 • Biện pháp giảm thiểu rủi ro và xác minh được quy định trong kế hoạch phòng vệ thực phẩm.

Đối với nhóm FII (Môi giới, Thương mại và Thương mại điện tử ), có một yêu cầu bổ sung là các công ty phải đảm bảo rằng các nhà cung cấp của họ có kế hoạch phòng vệ thực phẩm.

2.5.4 Gian lận thực phẩm

Đưa ra các phương pháp xác định biện pháp giảm thiểu về đánh giá rủi ro gian lận thực phẩm.

Yêu cầu mới: nhóm FII đảm bảo rằng các nhà cung cấp của họ có sẵn kế hoạch giảm thiểu gian lận thực phẩm.

2.5.5 Sử dụng logo

Không được phép sử dụng logo FSSC trên sản phẩm, nhãn và bao bì.

Không được sử dụng trên giấy chứng nhận phân tích (CoA’s) hoặc giấy chứng nhận phù hợp (CoC’s).

2.5.6 Quản lý chất gây dị ứng

Phần sửa đổi lớn nhất trong FSSC 22000 Version 6 trong phần quản lý chất gây dị ứng.

 • Có danh sách tất cả các chất gây dị ứng gồm cả nguyên liệu thô và thành phẩm.
 • Thông tin dạng văn bản về xác nhận và xác minh. (ví dụ: thử nghiệm bề mặt, lấy mẫu không khí và/hoặc thử nghiệm sản phẩm). của các biện pháp kiểm soát để giảm ô nhiễm chéo..
 •  Việc sử dụng nhãn phòng ngừa hoặc cảnh báo trên bao bì chỉ khi kết quả đánh giá rủi ro thực sự xác định nguy cơ lây nhiễm chéo với các chất gây dị ứng. Mặc dù tất cả các biện pháp kiểm soát cần thiết đã được thực hiện hiệu quả..
 • Tất cả nhân viên phải được đào tạo về nhận thức về chất gây dị ứng. Và đào tạo biện pháp kiểm soát chất gây dị ứng đến khu vực làm việc của họ.
 • Cần tiến hành đánh giá hàng năm về kế hoạch quản lý chất gây dị ứng. cũng như sửa đổi sau những thay đổi đáng kể liên quan đến chất gây dị ứng. Như thu hồi khi các vấn đề về chất gây dị ứng xảy ra.
 • Đối với chuỗi thực phẩm loại D (thức ăn chăn nuôi và thực phẩm động vật), phần liên quan đến chất gây dị ứng có thể được chỉ định là “không áp dụng” trong các điều kiện xác định.

2.5.7 Giám sát môi trường

Chương về quan trắc môi trường bao gồm yêu cầu xem xét tính hiệu quả và đầy đủ của quan trắc môi trường.

Việc xem xét này phải diễn ra ít nhất hàng năm hoặc trong trường hợp có những thay đổi quan trọng.

Tính hiệu quả và đầy đủ của quan trắc môi trường  được xem xét trong trường hợp có bất thường.

Chẳng hạn như xu hướng phân tích môi trường, sản phẩm trung gian và thành phẩm.  Hoặc trong trường hợp thu hồi hoặc thu hồi tương ứng.

2.5.8 Văn hóa chất lượng và an toàn thực phẩm

Yêu cầu này là hoàn toàn mới và có tầm quan trọng hàng đầu. Quan điểm của FSSC là chủ đề văn hóa an toàn thực phẩm được đưa đầy đủ vào ISO 22000.

Tuy nhiên, để chú ý hơn đến chủ đề trong phiên bản mới, một chương hoàn toàn mới đã được đưa vào yêu cầu bổ sung.

Yêu cầu văn hóa chất lượng của Codex Alimentarius và Quy định (EU) 2021/382. Là một phần trong cam kết của tổ chức nhằm nuôi dưỡng văn hóa tích cực. Lãnh đạo cần thiết lập, thực hiện và duy trì văn hóa chất lượng và an toàn thực phẩm.

Các khía cạnh cần xem xét bao gồm:

 • Hoạt động truyền thông, đào tạo, đo lường, hiệu suất làm việc, sự tham gia của nhân viên.
 • Kế hoạch thực hiện văn hoá chất lượng và an toàn lập văn bản, xem xét và đánh giá.

Xem hướng dẫn thực hiện văn hóa an toàn thực phẩm tại đây

2.5.9 Kiểm soát chất lượng

Đây cũng là một chương mới của FSSC 22000 V 6.0.

Nó yêu cầu một quy trình kiểm soát chất lượng có hệ thống, bao gồm

thiết lập, thực hiện và duy trì các thông số chất lượng theo thông số kỹ thuật của thành phẩm và xuất xưởng sản phẩm.

Phân tích và xem xét kết quả kiểm soát chất lượng là đầu vào cho việc xem xét lãnh đạo.

Thủ tục kiểm soát chất lượng phải được đưa vào đánh giá nội bộ.

Các thủ tục kiểm soát số lượng theo yêu cầu của pháp luật và khách hàng cũng được đề cập.

Một yêu cầu khác đã được thêm vào: thiết lập và thực hiện các quy trình khởi động và thay đổi dây chuyền. Bao gồm biện pháp kiểm soát đảm bảo việc dán nhãn và đóng gói từ lần vận hành trước được loại bỏ khỏi dây chuyền.

2.5.10 Vận chuyển và lưu trữ

Điều kiện bổ sung liên quan đến vận chuyển bằng xe tải hoặc tàu chở dầu đã được đưa vào.

Nhu cầu kiểm soát hiệu quả, đánh giá rủi ro và kiểm soát chi tiết. Cần được xem xét bất cứ khi nào loại hình vận tải này được sử dụng.

2.5.11 Kiểm soát và biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm chéo

Đối với tất cả các danh mục ngoại trừ FII. Bắt buộc phải sử dụng phân tích rủi ro để phát hiện vật thể lạ. Chẳng hạn như nam châm, máy dò kim loại, tia X, bộ lọc và sàng.

Phải có thủ tục dạng văn bản cho việc quản lý và sử dụng thiết bị.

Khi không sử dụng thiết bị phát hiện vật lạ cần chứng minh bằng văn bản.

2.5.13 Thiết kế và phát triển sản phẩm

Có hai sửa đổi bổ sung đối với yêu cầu này. Cả hai đều áp dụng cho các loại BIII, C, D, F, I và K.

Sửa đổi đầu tiên thiết lập nghĩa vụ kiểm tra ngày hết hạn của sản phẩm dựa trên đánh giá rủi ro.

Trong bổ sung thứ hai, đối với các sản phẩm nấu sẵn, hướng dẫn nấu trên nhãn hoặc bao bì sản phẩm phải được xác nhận để đảm bảo an toàn thực phẩm.

2.5.15 Quản lý thiết bị

Là yêu cầu mới

 • Bắt buộc xác nhận và xác minh có bằng chứng về thông số kỹ thuật của thiết bị trong đó đề cập đến thiết kế vệ sinh, tuân thủ pháp luật và yêu cầu khách hàng liên quan đến mục đích sử dụng của thiết bị.
 • Kiểm soát thay đổi và quản lý rủi ro. Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa khi sử dụng thiết bị mới, sự thay đổi của thiết bị.

2.5.16 Thất thoát và lãng phí thực phẩm

Một số mục trong chương này cũng mới, có liên quan đến trách nhiệm xã hội và môi trường. Là mối liên hệ chính giữa FSSC 22000 và 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc.

Một ví dụ là yêu cầu về thất thoát và lãng phí lương thực, liên quan trực tiếp đến mục tiêu số 2 của SDG – Không còn nạn đói.

Dưới đây là các tính năng mới áp dụng cho tất cả các danh mục ngoại trừ nhóm I:

 • Chiến lược của tổ chức nhằm giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm trong chuỗi cung ứng liên quan phải được mô tả bằng chính sách và các mục tiêu được lập thành văn bản.
 • Thực phẩm cung cấp cho tổ chức phi lợi nhuận, nhân viên và các tổ chức khác phải an toàn. Việc quyên góp này phải được kiểm soát và xử lý sản phẩm theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.
 • Các sản phẩm dùng làm thức ăn chăn nuôi/thực phẩm không được bị nhiễm bẩn.

2.5.17 Trao đổi thông tin

Trong vòng ba ngày, tổ chức chứng nhận phải được thông báo về các sự kiện hoặc tình huống:

Bất khả kháng,

Thiên tai hoặc do con người gây ra ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm,

Tính hợp pháp và/hoặc tính toàn vẹn của chứng nhận. (ví dụ: chiến tranh, đình công, khủng bố, tội phạm). , lũ lụt, động đất, tin tặc tấn công, v.v.).

Tương tự, các tổ chức chứng nhận cũng phải được thông báo trong vòng ba ngày trong các tình huống nghiêm trọng khi tính toàn vẹn của chứng nhận bị đe dọa và/hoặc FSSC có thể bị suy yếu

ví dụ: thu hồi, thu hồi, thảm họa, bùng phát an toàn thực phẩm)

Cần tư vấn, đào tạo, nâng cấp phiên bản ISO 22000, FSSC 22000.

Mời gọi Tel 0919 099 777

Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

FSSC 22000 Phiên bản 6.0 tiếng việt

FSSC 22000 Version 6.0 English

Phân loại danh mục