Thực hành vệ sinh tốt là gì

97

Thực hành vệ sinh tốt là gì (GHP- good hygiene practice). Là mọi thực hành về các điều kiện và biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo sự an toàn và sự phù hợp của thực phẩm ở mọi giai đoạn của chuỗi thực phẩm.

“Thực hành” đơn giản là những hành động, hoạt động cần phải thực hiện một cách nhất quán.

Chế biến thực phẩm mang theo trách nhiệm lớn lao khi so sánh với các loại hình kinh doanh khác. Bởi rủi ro nhiễm bẩn thực phẩm có thể gây hại tới sức khỏe cũng như đời sống của người tiêu dùng. Chất nhiễm bẩn là mọi tác nhân sinh học, hóa học, vật lý, chất gây dị ứng. Chúng là chất không chủ ý hoặc chủ ý cho thêm vào thực phẩm có thể gây mất ATTP.

Thực hành vệ sinh tốt ở cấp độ cao sẽ loại bỏ khả năng nhiễm bẩn từ vi khuẩn. Các mầm bệnh và các hóa chất nguy hại khác  để lại dư lượng trong các sản phẩm thực phẩm. Các tạp chất khác ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm.

GHP là  hoạt động duy trì một môi trường phù hợp với việc sản xuất, xử lý và cung cấp thực phẩm an toàn.

Bất kể quy mô và loại hình nào của doanh nghiệp chế biến thực phẩm. Thực hành vệ sinh tốt GHP là một chương trình tiên quyết (PRP) để phòng ngừa các mối nguy hại trong thực phẩm.

xem thêm chuỗi thực phẩm

Cần đào tạo, tư vấn về HACCP, ISO 22000, FSSC 22000 mời gọi

Tel 0919099777 Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com