10 tip xây dựng văn hóa an toàn thực phẩm

602

Xây dựng văn hóa an toàn thực phẩm tích cực trong nhà máy và cam kết thực hiện mọi lúc. Hướng dẫn này đưa ra lời khuyên về việc tạo ra văn hóa an toàn thực phẩm tích cực dựa trên khía cạnh sức khỏe tinh thần.

Luân chuyển nhân viên

Để giữ cho nhân viên gắn bó và có động lực. Định kỳ luân chuyển họ sang các vai trò khác nhau. Điều này cũng mang lại nhân viên học hỏi điều gì đó mới và ngăn ngừa sự nhàm chán.

Thời gian nghỉ giải lao

Nghỉ giải lao là một phần thiết yếu của bất kỳ ngày làm việc nào. Chúng tạo cơ hội cho nhân viên làm mới, tái tập trung và nạp lại năng lượng.

Phân công hợp lý việc đi ca

Xem xét sở thích về ca làm việc của người lao động. Tình trạng sẵn sàng và bất kỳ hạn chế nào khác mà họ có thể có. Phân công hợp lý giúp giảm chi phí đồng thời đảm bảo rằng nhân viên có sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Đưa ra phản hồi tích cực

Cung cấp phản hồi thường xuyên về hiệu suất. giúp giúp duy trì động lực và khuyến khích họ phấn đấu để đạt được kết quả tốt hơn. Khen ngợi nhân viên vì sự chăm chỉ, giúp xây dựng lòng tin và củng cố môi trường làm việc tích cực.

Cung cấp sự công nhận và tưởng thưởng

Khen thưởng nhân viên là một phần quan trọng không nên chỉ dựa trên năng suất hoặc đóng góp. Công nhận và khen thưởng người lao động vì sự khéo léo và nỗ lực của họ cũng quan trọng không kém. Điều này khuyến khích nhân viên trở thành những người giải quyết vấn đề sáng tạo, suy nghĩ vượt trội và chủ động. Bằng cách đánh giá cao ý tưởng và sự chăm chỉ có thể tạo ra văn hóa công nhận. truyền cảm hứng cho sự đổi mới và nâng cao tinh thần giữa các nhóm của họ.

Xây dựng kế hoạch quản lý thay đổi

Có kế hoạch quản lý thay đổi giúp tất cả nhân viên hiểu vai trò và trách nhiệm của họ trong quy trình.  Cũng như đặt ra những kỳ vọng về những gì họ cần làm để quá trình chuyển đổi thành công.

Xem thêm các bước xây dựng văn hóa an toàn thực phẩm

Thực hiện tham vấn người lao động

Thay đổi là một phần của cuộc sống, nhưng nhân viên có thể khó điều hướng. Để giúp người lao động điều chỉnh để thay đổi và mang lại quá trình chuyển đổi hiệu quả. Phải đảm bảo rằng họ được tư vấn trước, trong và sau quá trình thay đổi. Tham vấn với người lao động để họ có tiếng nói và họ cơ hội để đưa ra ý kiến của mình. Ghi nhận và phản hồi lại để tạo ra một môi trường tin cậy và tôn trọng.

Truyền đạt sự thay đổi

Khi thực hiện các thay đổi, hãy cập nhật thông tin cho nhân viên trong suốt quá trình. Bằng cách thiết lập các kênh liên lạc hiệu quả, chọn người phát ngôn và truyền đạt thông tin. Điều này giúp ngăn chặn việc lan truyền thông tin sai lệch.

Tôn vinh sự đa dạng và hòa nhập

Tôn vinh sự đa dạng và khác biệt tại nơi làm việc để tạo ra một môi trường hòa nhập. Bằng cách công nhận, tôn vinh, kỹ năng và quan điểm độc đáo của tất cả nhân viên. Tạo ra một nơi làm việc mà mọi người đều cảm thấy được chào đón, tôn trọng và an toàn. Điều này khuyến khích sự hợp tác, đổi mới và sáng tạo, thúc đẩy sự đa dạng trong suy nghĩ.

Giải quyết phân biệt đối xử nơi làm việc

Thiết lập và thực hiện chính sách tại nơi làm việc. Đặt ra tiêu chuẩn hành vi và giải quyết vấn đề bắt nạt, phân biệt đối xử và quấy rối. Đây là một bước quan trọng trong việc tạo ra một môi trường làm việc an toàn và tôn trọng. Chính sách này nên phác thảo rõ ràng những kỳ vọng của tất cả nhân viên,

Cần tư vấn, đào tạo HACCP, ISO 22000, FSSC 22000.

Mời gọi 0919 099777. Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com