Đánh giá chuỗi cung ứng

260

Đánh giá chuỗi cung ứng hay đánh giá lỗ hỏng chuỗi cung ứng (Supply Chain Vulnerability Assessment). Là yêu cầu của phần lớn các Tiêu chuẩn thực phẩm được GFSI công nhận.

FSMA cũng yêu cầu đánh giá tính dễ bị tổn thương và phân tích mối nguy. Quá trình này có thể là thách thức đối với nhiều chuyên gia về an toàn thực phẩm. Hãy nắm kiến ​​thức để triển khai loại đánh giá này một cách chính xác trong doanh nghiệp.

Đánh giá lỗ hổng chuỗi cung ứng là gì

Là tìm kiếm các điểm yếu tiềm ẩn trong chuỗi cung ứng để ngăn chặn gian lận thực phẩm. hoặc các mối đe dọa có chủ ý. Nó tập trung ngăn chặn sự pha trộn hoặc thay thế nguyên liệu trước khi sản xuất. Là một hình thức đánh giá rủi ro chuyên biệt.

Mục đích của việc đánh giá lỗ hổng là gì

Để đánh giá khả năng gian lận hoặc tạp nhiễm tại nhà máy sản xuất. Cũng như  kiểm tra chuỗi cung ứng có những mối lo ngại hoặc điểm yếu tiềm ẩn từ nguyên liệu. Từ đó đưa ra các biện pháp kiểm soát thích hợp.

Đánh giá thành phần hoặc nhóm thành phần.

Đánh giá chuỗi cung ứng cần xem xét thông tin liên quan đến từng thành phần cấu thành nên sản phẩm. Nhằm đánh giá liệu có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm không.

Khi mua nhiều loại nguyên liệu tương tự nhau, có thể coi đây là một nhóm miễn có các rủi ro là giống nhau. Hãy nhớ rằng mối đe dọa tiềm ẩn có thể dựa trên nhà cung cấp chứ không phải dựa trên thành phần.

Quy trình đánh giá lỗ hổng

Các tiêu chuẩn chính của GFSI không xác định quy trình chính xác phải tuân theo khi hoàn thành đánh giá lỗ hổng. Tuy nhiên, ít nhất nó nên kết hợp các bước sau:

 • Danh sách nguyên liệu thô (hoặc nhóm nguyên liệu thô) và các biện pháp kiểm soát đã có sẵn. Các biện pháp kiểm soát gồm thử nghiệm sản phẩm, hệ thống truy xuất nguồn gốc hoặc đánh giá nhà cung cấp.
 • Xem xét bất kỳ thông tin thu được cho mỗi loại nguyên liệu như

Thông tin về nguyên liệu thô từ nhà cung cấp, truyền thông, cơ sở dữ liệu hoặc bên thứ ba.

 • Đánh giá rủi ro

Đầu ra của đánh giá tính dễ bị tổn thương

Gồm một kế hoạch đánh giá tính dễ bị tổn thương được xếp hạng hoặc cho điểm. Ví dụ, xếp hạng được yêu cầu có thể là:

 • Rất cao –Một nguyên liệu gần đây có báo cáo về sự pha trộn được công bố bởi cơ quan quản lý. Hành động hoặc giám sát là cần thiết để đảm bảo chỉ mua nguyên liệu chính hãng.
 • Cao –Một nguyên liệu giá trị cao có khả năng pha trộn. Cần thực hiện một số hành động và/hoặc giám sát để đảm bảo chỉ mua nguyên liệu chính hãng.
 • Thấp –Vật liệu này không có khả năng là mục tiêu để thay thế hoặc gian lận. Tuy nhiên, có thể cần phải đánh giá lại nếu có thông tin mới.
 • Không đáng kể –Không cần vì nguyên liệu rất khó có khả năng trở thành mục tiêu của hành vi gian lận thực phẩm .

Cập nhật và Đánh giá

Điều cần thiết là đánh giá lỗ hổng được cập nhật và được xem xét ít nhất hàng năm. Hoặc khi có thay đổi đáng kể đối với thành phần. Việc xem xét có thể được kích hoạt bởi những điều sau đây:

 • thay đổi về nước xuất xứ hoặc nhà cung cấp nguyên liệu thô
 • thay đổi trong tình hình tài chính của các nhà cung cấp nguyên vật liệu hoặc nước xuất xứ
 • một sự thay đổi trong chi phí nguyên vật liệu, lên hoặc xuống
 • một sự thay đổi trong chuỗi cung ứng, hậu cần và phân phối nguyên vật liệu
 • sự thay đổi về tính sẵn có của vật liệu (ví dụ do thiếu hụt theo mùa)
 • sự xuất hiện của một rủi ro mới (ví dụ như sự pha trộn đã biết của một thành phần).
 • sự phát triển trong thông tin khoa học liên quan đến thành phần, quy trình hoặc sản phẩm.
 • Bản đánh giá rủi ro nguyên vật liệu nhà cung cấp gửi.

Công cụ đánh giá rủi ro có sẵn để sử dụng.

CARVER + Shock và

SSAFE Food Fraud.

Cần tư vấn, đào tạo HACCP, ISO 22000, FSSC 22000.

Mời gọi 0919 099777. Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com