Biểu đồ điểm đich TS

đọc kết quả ngoại kiểm, biểu đồ TS là cách đơn giản để đánh giá năng lực của phòng xét nghiệm

biểu đồ SDI
biểu đồ % độ lệch chuẩn theo nồng độ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777