Ba bước xây dựng đoàn kết nội bộ

2436

Doanh nghiệp (DN) châu Á nên bỏ qua cách nhìn nhận cũ về tính đoàn kết như là nét văn hoá mang tính khẩu hiệu, và nên hướng tới áp dụng một phương pháp tiếp cận thiết thực hơn để khuyến khích thực hành đoàn kết có tác động tích cực tới kết quả kinh doanh.

Lãnh đạo cần định nghĩa sự cần thiết của đoàn kết

Một điều rất quan trọng chính là rà soát vai trò của đoàn kết trong hoạt động kinh doanh. Chúng tôi thường mời các khách hàng trải qua “giây phút của sự thật” để điều tra và đánh giá một cách khách quan liệu giá trị cốt lõi DN này có thực sự quan trọng với họ hay không. Dưới đây là những câu hỏi được đặt ra cho các lãnh đạo:

• Giá trị của sự đoàn kết có thực sự cần thiết trong việc triển khai công việc?

• Đoàn kết có tác động như thế nào đến kinh doanh?

• Điều gì sẽ xảy ra nếu thiếu tính đoàn kết? Việc này có dẫn tới công việc bị đổ vỡ và DN có nỗ lực để đạt được tính đoàn kết hay không?

• Kết quả kinh doanh gì DN kỳ vọng đạt được khi thực hiện được điều này?

• Những chướng ngại vật gì ngăn cản sự đoàn kết và tại sao?

• Mô tả một tình huống cho anh/chị nhận ra rằng tính đoàn kết đang được thực hành một cách hiệu quả trong tổ chức?

Những câu hỏi này được chúng tôi thiết kế giúp lãnh đạo các DN nhận dạng vai trò thực tế của sự đoàn kết và giúp họ có được những góc nhìn hoàn toàn mới. Các câu hỏi giúp định hướng cuộc hội thoại tập trung vào trọng tâm hơn, đó là tận dụng và thu lợi từ giá trị của tính đoàn kết để hình thành tương lai tốt đẹp hơn.

Thực tế là nếu như không có sự cam kết dẫn dắt của ban lãnh đạo và một mục đích rõ ràng, DN sẽ không thể thiết lập một lộ trình bền vững và thu lợi được từ sự hợp tác có ý nghĩa trong nội bộ.

Tiếp cận thực tế để xây dựng tính đoàn kết

Việc thực hành tính đoàn kết ở giai đoạn đầu sẽ khó khăn do nhân viên sẽ luôn hồ nghi. Tuy nhiên, một khi tập thể nhìn thấy người lãnh đạo nghiêm túc, họ sẽ đồng tình và tuân theo. Ba pha nhỏ trong bước 2 cần thực hiện để triển khai kế hoạch thực hành đoàn kết chính là:

– Pha khởi động căn bản: Xây dựng lòng tin vào tính đoàn kết

Hình thức truyền thông cần sử dụng: Truyền thông từ trên xuống do những người lãnh đạo sẽ là những tấm gương thực hành đầu tiên bởi lượng phản hồi chủ động từ phía nhân viên ở pha này sẽ là rất ít.

Hình thức sáng kiến nên áp dụng: Cải thiện sự tự tin và tăng cường giao tiếp ở cấp độ cơ bản

Hình thức cấu trúc: Đơn giản hoá và rõ ràng hoá các quy trình và truyền thông tổ chức

– Pha trung cấp: Tổng hợp các tập quán đoàn kết

Hình thức truyền thông cần sử dụng: Tăng cường chất lượng của những sáng kiến từ nhân viên vì họ đã bắt đầu thu lợi từ việc hợp tác lẫn nhau

Hình thức sáng kiến nên áp dụng: Hướng tới khám phá các cơ hội hợp tác mới

Hình thức cấu trúc: Cho phép xuất hiện những nhóm thử nghiệm vượt ra khỏi cấu trúc cũ để hợp tác

– Pha cao cấp: Hợp tác cho sáng tạo

Cấp độ tin tưởng cao do nhân viên sẵn sàng và năng động tìm kiếm cơ hội hợp tác và chia sẻ ý tưởng

Hình thức truyền thông cần sử dụng: Khuyến khích các phản hồi sâu do mọi cấp độ nhân viên hiểu sâu sắc được vai trò của đoàn kết và nhìn thấy tác động mang tính chuyển hoá của sự đoàn kết

Hình thức sáng kiến nên áp dụng: Hướng tới rà soát một cách chủ động và không ngừng tìm kiếm cơ hội mới

Hình thức cấu trúc: Một mạng lưới nhân sự có tính thích nghi cao và có thể hợp tác với nhau dễ dàng. Nhân viên hợp tác liên phòng ban dễ dàng và có thể nhóm thành các nhóm nhỏ để sáng tạo.

Kết nối với thành công kinh doanh

Cuối cùng, một điều rất quan trọng chính là cần kết nối những sáng kiến khuyến khích sự đoàn kết này với những thành công về mặt kinh doanh. Các khía cạnh về thành công kinh doanh bao gồm hiệu quả vận hành, tốc độ nắm bắt các cơ hội doanh thu, sự gia tăng nhận thức chung để tránh các nguy cơ kinh doanh và sự cải thiện về năng lực sáng tạo.

Chúng tôi đã phát hiện ra những phương pháp tiếp cận về khen thưởng, đánh giá có thể khuyến khích sự đoàn kết bắt đầu và phát triển: thăng chức cho những người lãnh đạo biết xây dựng đội nhóm; trao thưởng cho những ai phát triển sáng kiến ngẫu nhiên; không ngừng rà soát và không phạt những thất bại.

LAWRENCE CHONG – CEO Consulus

Trang chủ