Hình ảnh lớp SỐNG KHÔNG STRESS ngày 5.7.2014

653

Lớp học SỐNG KHÔNG STRESS tổ chức tại Cần Thơ ngày 5.7.2014

Nội dung

  1. Các ảo tưởng về Stress
  2. Các dấu hiệu của stress
  3. Nguyên nhân gây ra stress
  4. Các giai đoạn của stress
  5. Kỹ thuật quản lý và phòng ngừa stress

Giảng viên: Chị Trường Sơn-Trung tâm làm giàu thế giới nội tâm

Hình ảnh lớp học

Trang chủ
Các lớp đã tổ chức