Những điều bạn nên biết về cá tính chung của các nhà lãnh đạo xuất sắc

808

 

Từ việc nghiên cứu cá tính chung của 140 nhà lãnh đạo, tập đoàn Corning của Mỹ  đã áp dụng tiêu chuẩn  dưới đây để đề bạt vị trí lãnh đạo cho tất cả nhân viên trong hệ thống của mình.

lãnh đạo xuất sắc

Để trở thành nhà lãnh đạo, một người phải

 1. Tin tưởng và giữ vững những giá trị chung
 2. Xây dựng và truyền đạt thông tin một cách khéo léo
 3. Là người có đầu óc chiến lược
 4. Là người dám chấp nhận rủi ro
 5. Có những thành quả đáng được ghi nhận
 6. Là người thúc đẩy những thay đổi
 7. Được tổ chức tín nhiệm
 8. Biết lắng nghe và có năng lực
 9. Xây dựng những đội ngũ vững mạnh cho sự thành công
 10. Là người lạc quan và có óc hài hước

Để trở thành nhà lãnh đạo, một người nên

 1. Có nhiều kinh nghiệm làm việc
 2. Phát triển sự định hướng có tính quốc tế
 3. Khéo léo tài chính
 4. Nắm vững và biết áp dụng kỹ thuật sao cho hiệu quả nhất
 5. Có thể giải quyết những vấn đề không rõ ràng
 6. Có kỹ năng quản lý tốt
 7. Có lối sống hài hoà
 8. Đóng góp cho cộng đồng địa phương
 9. Tham gia các hoạt động kinh doanh bên ngoài công ty
 10. Tham gia hoạt động phi kinh doanh của địa phương

Trang chủ

Các bài viết về quản trị