Tập trung vào chất lượng

1583

Không ai sinh ra đã có thiên hướng hoặc kỹ năng lãnh đạo, quản lý giỏi. Để trở thành một lãnh đạo giỏi, bạn có thể kế thừa kinh nghiệm hoặc học hỏi những kỹ năng lãnh đạo thiết yếu thông qua những khóa đào tạo chính thức và kinh nghiệm từ công việc.

tập trung vao tiêu chuẩn

Tập trung vào chất lượng

Mục đích của lãnh đạo là giúp nhân viên hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Điều này lien quan đến việc đặt ra mục tiêu công việc cao và có tính thực tiễn cho chính bạn và nhân viên của mình, sau đó tìm cách để cải tiến các hoạt động và thủ tục, đồng thời nỗ lực đạt được chất lượng tốt nhất trong mọi lĩnh vực.

Đặt ra những tiêu chuẩn chất lượng

Trước khi bạn và nhân viên có thể đạt những mục tiêu chất lượng, cần phải hiểu rõ kỳ vọng của chính mình về cách thực hiện công việc và các tiêu chuẩn về hiệu quả làm việc phải đạt được. Khi đã xác định những kỳ vọng này, bạn có thể thông tin cho nhân viên một cách rõ rang, nhấn manj đến cam kết của chính bạn và trách nhiệm vươn đến sự hoàn hảo cho mọi người.

Nâng cao tiêu chuẩn chất lượng

Duy trì và vượt qua tiêu chuẩn là một quá trình lien tục. Hãy khuyến khích nhân viên và phân tích các lĩnh vực khó khăn và cùng nhau tìm ra giải pháp. Khích lệ họ tham gia vào việc tìm kiếm phương cách cải tiến sản phẩm, quá trình và hiệu quả hoạt động.

Phương pháp này không chỉ tạo ra ý tưởng mới và sự cách tân mà còn hình thành bầu không khí gắn bó và kích thích. Kết quả sẽ là nâng cao tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ

Theo Lãnh đạo hiệu quả