Bí quyết thành công của Forbes trong trao quyền

584

Những người làm việc ở Forbes đề có một cảm nhận thế này, ở chức vụ của mình có thể phát huy đầy đủ sức tưởng tượng và sức sáng tạo, có thể tự chủ trong việc xử lý những nhiệm vụ của mình, hoàn toàn không lo lắng rằng ông chủ sẽ khoa chân múa tay đối với mình.

tu-van-doanh-nghiep-1

Về mặt này, Ray Yeafna cảm nhận rất sâu sắc, công ty đã trả cho anh một mức lương rất cao, nhiệm vụ của anh là tiến hành điều chỉnh đối với tuần báo LAI, làm cho nó lấy lại vị thế trên thị trường. Chỉ thị duy nhất mà Brews Forbes đưa cho anh là: tất cả do anh toàn quyền xử lý, sau khi xong việc báo cho tôi.

Ray cảm nhận sự tín nhiệm của sếp, nhiệt tình làm việc, hàng ngày anh lần lượt nói chuyện với người quản lý ở các bộ phận, quyết định những người quản lý nào nên trực tiếp gặp mặt nói chuyện với Brews Forbes. Ray nói, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy trong tay mình nắm quyền hành lớn như vậy, anh bắt đầu mạnh dạn cải tổ, mọi người có việc gì thì cứ trực tiếp báo với anh không cần quan từng tầng báo cáo như trước kia.

Trong 6 tháng , LAI quản nhiên đã hồi phục, tiếng tăm của Ray cũng nổi như cồn. Tất cả điều này không tách rời sự tín nhiệm của sếp cho anh. Nên ở Forbes có câu, Bạn có thể làm bất gì cũng được nhưng đừng làm hỏng việc.

Giá trị của sự tín nhiệm là cái gốc và khởi điểm để thực thi việc trao quyền. Việc trao quyền chỉ khi được tiến hành trong quỹ đạo của sự tín nhiệm mới có thể đạt đến mục đích cuối cùng.

Theo Trao quyền hiệu quả

Trang chủ

Các bài viết quản trị