Cách xác định khách hàng mục tiêu

158

Cách xác định khách hàng mục tiêu dựa vào nguyên tắc 80/20. Tập trung vào 20% khách hàng mục tiêu để đạt được 80% doanh số và lợi nhuận. Dưới đây là một số bước để xác định và tập trung vào khách hàng mục tiêu:

Thu thập dữ liệu khách hàng thông qua

 • Khảo sát khách hàng
 • Phỏng vấn khách hàng
 • Các dữ liệu truy cập trên website, mạng xã hội
 • Dữ liệu bán hàng có được
 • Thông tin từ sale…

Dữ liệu thu thập được cần bao gồm các thông tin sau:

 • Thông tin nhân khẩu học: Tuổi, giới tính, vị trí, thu nhập,…
 • Thông tin hành vi: Lịch sử mua hàng, tần suất mua hàng, giá trị trung bình của mỗi giao dịch,…
 • Thông tin cảm xúc: Mức độ hài lòng, ý kiến phản hồi,..

Phân tích Dữ liệu Khách hàng

Sau khi thu thập dữ liệu khách hàng, xác định các nhóm khách hàng có giá trị cao. Phân tích dữ liệu có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như:

 • Theo doanh số
 • Theo lợi nhuận
 • Theo vùng, khu vực
 • Theo loại sản phẩm
 • Theo nhân viên bán hàng, cửa hàng
 • Theo giá trị vòng đời khách hàng (CLV)
 • Theo mức độ hài lòng khách hàng…

Cần tư vấn về quản trị doanh nghiệp mời gọi Tel: 0919 099 777

Xác định 20% khách hàng mục tiêu

Dựa trên kết quả phân tích dữ liệu, doanh nghiệp có thể xác định được 20% khách hàng mục tiêu chiếm 80% doanh số và lợi nhuận. Các nhóm khách hàng này thường có các đặc điểm chung sau:

 • Mua hàng với số lượng lớn và thường xuyên
 • Có giá trị vòng đời khách hàng cao
 • Mức độ hài lòng khách hàng cao

Tập trung vào 20% khách hàng mục tiêu

Sau khi xác định được 20% khách hàng mục tiêu, doanh nghiệp cần tập trung vào các nhóm khách hàng này để gia tăng doanh số và lợi nhuận. Các hoạt động tập trung có thể bao gồm:

 • Thiết kế sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng mục tiêu
 • Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng mục tiêu
 • Thực hiện các chương trình khuyến mãi và ưu đãi dành riêng cho khách hàng mục tiêu

Tạo Chiến lược Tập trung

  • Xây dựng chiến lược chăm sóc khách hàng đặc biệt cho nhóm 20% này, nhằm duy trì và tăng cường mối quan hệ với họ.

Theo dõi và Điều chỉnh

  • Liên tục theo dõi hiệu suất của nhóm khách hàng mục tiêu và điều chỉnh chiến lược của bạn dựa trên dữ liệu mới và phản hồi từ thị trường.

Tối ưu Hóa Chiến Lược Tiếp Thị

  • Tập trung chiến lược tiếp thị vào nhóm khách hàng chiếm 20%, sử dụng các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị có mục tiêu.

Chú ý đến Mối quan hệ Dài hạn

  • Hãy tạo mối quan hệ dài hạn với nhóm khách hàng quan trọng này bằng cách cung cấp giá trị gia tăng và dịch vụ chăm sóc khách hàng xuất sắc.

Bằng cách sử dụng các phương pháp này và liên tục theo dõi hiệu suất, bạn có thể tối ưu hóa chiến lược kinh doanh của mình để tập trung vào khách hàng mục tiêu chiếm 20% đó.

Cần tư vấn về quản trị doanh nghiệp mời gọi Tel: 0919 099 777

Đọc thêm: quản trị doanh nghiệp hiệu quả