CÔNG THỨC ĐỂ MỘT DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN THỊNH VƯỢNG

236

Một doanh nghiệp phát triển cần phải nổ lực và huy động rất nhiều các nguồn lực. Hãy tham khảo công thức để một doanh nghiệp phát triển thịnh vượng dưới gốc nhìn của hai định luật nhiệt động lực học.

Định luật thứ nhất của nhiệt động lực học

Định luật thứ nhất của nhiệt động lực học phát biểu rằng, tại bất kỳ thời điểm nào, một hệ thống có một lượng năng lượng hữu hạn. Nếu một tổ chức muốn có được nguồn năng lượng mới, thì tổ chức đó phải lấy nguồn năng lượng đó từ môi trường của mình.

Các nguồn năng lượng này giúp doanh nghiệp chuyển nó thành tiền, thành các mục tiêu cần đạt.

Các nguồn năng lượng chính là là công nghệ, tài chính, thiết bị, nguyên liệu, nhân sự, các mối quan hệ, thương hiệu, khách hàng…

Nếu doanh nghiệp nghiệp không khai thác tối đa các nguồn này hoặc không nhận thêm các nguồn năng lượng mới nào thì doanh nghiệp đó sẽ sớm lụi tàn.

Định luật thứ hai của nhiệt động lực học

Định luật thứ hai của nhiệt động lực học chỉ ra rằng mọi thứ đều tan rã theo thời
gian. Đó là khuynh hướng tự nhiên của bất kỳ hệ thống nào. Sự hỗn loạn đặc trưng là Entropy.

Entropy luôn có khuynh hướng chuyển động hổn loạn và càng ngày càng tăng. Nếu muốn ít hỗn loạn hơn thì phải có tác động lực từ bên ngoài. Một tổ chức nếu không có sự quản lý đưa mọi thứ vào nề nếp thì Entropy luôn cao dễ dẫn đến mọi thứ mất kiểm soát.

Tất cả các hệ thống đều phải tuân theo định luật này. Không ai có thể thoát khỏi nó. Nguồn năng lượng sẵn có của một tổ chức một phần dùng để chống lại lực phân rã của entropy.

Một phần dùng để tạo ra giá trị. Nếu một doanh nghiệp luôn chịu xung đột nội bộ. Thì doanh nghiệp đó phải mất rất nhiều năng lượng để hoàn thành bất kỳ công việc nào. Thậm chí không còn năng lượng để thể nắm bắt được cơ hội bên ngoài. Sự tan rã là điều đoán trước.

Công thức cho một doanh nghiệp thịnh vượng

Một doanh nghiệp thịnh vượng là đạt được mục tiêu đề ra cho từng năm và tăng trưởng mỗi năm.

Công thức thành công

ĐẠT MỤC TIÊU = TÍCH HỢP/ENTROPY

Nghĩa là entropy càng thấp thì mức độ thành công càng cao.

Mục tiêu không phải là loại bỏ hoàn toàn entropy. Mục tiêu là giữ cho tích hợp cao hơn entropy.

Khi tích hợp cao mà entropy cũng cao. Chỉ làm trầm trọng thêm các vấn đề tiềm ẩn.

Giống như khi bạn mệt mỏi bạn đi uống một tách cà phê. Đây là một chất kích thích tạm thời giúp bạn vượt qua một ngày. Cơ thể bạn cần sự nghỉ ngơi và tập thể dục nhiều hơn để kiểm soát căng thẳng chứ không phải tạm thời.

Tăng tích hợp bằng cách tập trung vào các nguồn lực chính của công ty

  1. Nguồn nhân lực
  2. Trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
  3. Thị trường tiềm năng

4.Kỹ năng quản trị doanh nghiệp và tầm nhìn chiến lược

  1. Dòng tiền, sử dụng nguồn vốn hiệu quả
  2. Các mối quan hệ
  3. Nguồn lực xã hội.

Bây giờ bạn đã nhận thức được các nguyên tắc cơ bản để tạo nên một doanh nghiệp thịnh vượng và lý do một doanh nghiệp không phát triển. Hãy tạo thói quen thường xuyên phát hiện và loại bỏ những tiêu hao năng lượng xấu để đạt các mục tiêu bạn mong muốn.

Trí Phúc

Cần tư vấn quản trị doanh nghiệp mời gọi Tel: 0919 099 777

Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Xem thêm các bài viết về quản trị

xem video công thức để một doanh nghiệp phát triển thịnh vượng