Đổi mới sáng tạo và khả năng tăng lợi nhuận

603

Cho đến tận lúc này chúng ta vẫn chưa hiểu rõ vai trò của đổi mới đối với khả năng tăng lợi nhuận của công ty. Giờ là lúc chúng ta tìm hiểu về mối liên hệ đó.

Lợi nhuận

doi moi

Một công ty tạo ra lợi nhuận từ việc bán một sản phẩm hoặc dịch vụ khi doanh thu thu về từ sản phẩm đó lớn hơn chi phí sản xuất.

Công thức minh họa như sau.

Lợi nhuận: Doanh thu-chi phí (1)

Doanh thu phụ thuộc vào mức giá mà công ty áp cho một sản phẩm và số lượng sản phẩm mà công ty bán được. Ngược lại, mức giá phụ thuộc vào các thuộc tính của sản phẩm và số lượng được sản xuất. Do đó các công ty muốn cung cấp sản phẩm với giá cao hơn trong khi vẫn duy trì mức chi phí thấp và không cho đối thủ cạnh tranh có cơ hội tham gia vào thị trường này.

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để đạt điều đó. Để đạt được điều này, cần có sự can thiệp của đổi mới.

Đổi mới sáng tạo

Đổi mới là việc sử dụng các tri thức mới về thị trường và công nghệ để cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ mới mà khách hàng mong muốn.

 

Quá trình đổi mới
Quá trình đổi mới

 

Sản phẩm mới ở chỗ nó có chi phí thấp hơn, các tính năng được cải thiện, các tính năng chưa từng có trước đó hoặc chưa từng xuất hiện trên thị trường.

Thường thì tự bản thân một sản phẩm mới cũng được gọi là một đổi mới, phản ánh thực tế rằng đó là sự sáng tạo của tri thức thị trường mới hoặc tri thức công nghệ mới hoặc sản phẩm đó là mới đối với khách hàng.

Theo (1), chi phí thấp hơn với một mức giá cho trước có nghĩa là lợi nhuận cao hơn. Các thuộc tính mới hoặc các thuộc tính tốt hơn tạo ra mức giá cao hơn mứ chi phí cho trước, cũng có nghĩa là tạo ra lợi nhuận cao hơn, với điều kiện là các yếu tố khác không đổi.

Tri thức thị trường mới hoặc tri thức công nghệ mới được sử dụng để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ mới có thể là cơ sở cho bất kỳ chuỗi hoạt động nào mà công ty phải thực hiện để tạo ra sản phẩm mới.

Nó có thể diễn ra trong quá trình thiết kế sản phẩm hoặc trong cách quảng cóa sản phẩm.

Tri thức là mới vì chưa từng được công ty sử dụng trước đó hoặc đã sử dụng nhưng chỉ cho các ứng dụng không liên quan đến sản phẩm này.

Theo Quản trị quá trình đổi mới sáng tạo

Trang chủ

Các bài viết quản trị