Hướng dẫn tự công bố sản phẩm mới nhất

1239

Hướng dẫn tự công bố sản phẩm

Theo nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn một số điều về luật an toàn thực phẩm, các sản phẩm sau đây được tự công bố sản phẩm

 • Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn
 • Phụ gia thực phẩm
 • Chất hỗ trợ chế biến
 • Dụng cụ chứa đựng thực phẩm
 • Vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Tự công bố sản phẩm là gì

Là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm đó chịu trách nhiệm trước pháp luật về công bố đó, thay vì gửi bản hồ sơ công bố đến cơ quan nhà nước để xác nhận.

Hồ sơ cần có

 1. Bản tự công bố sản phẩm (Mẫu 1, phụ lục 1, nghị định 15/2018/NĐ-CP xem bên dưới)
 2. Phiếu kết quả kiểm nghiệm của sản phẩm ( trong 12 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ ) từ phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc công nhận ISO 17025  với các chỉ tiêu được quy định.

Ghi chú: Phiếu kết quả kiểm nghiệm có một trong dấu hiệu sau là phòng kiểm nghiệm được công nhận ISO 17025 

tu cong bo san pham

Hoặc

 

tu cong bo san pham

 

Các chỉ tiêu được gửi kiểm cũng phải được công nhận (xem dấu hiệu trên phiếu kết quả kiểm nghiệm)

xem thêm lựa chọn các chỉ tiêu công bố tại đây

Tra các chỉ tiêu của Bộ y tế cho sản phẩm công bố

 • Quyết định 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/02/2007: quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm
 • QCVN 8-2:2011/BYT: quy chuẩn quốc gia với giới hạn kim loại trong thực phẩm
 • QCVN-8-1:2011/BYT: quy chuẩn quốc gia với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm.

Gọi 0919099777 để tư vấn hoặc gửi mail tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Các hình thức tự công bố

 • Tự công bố trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên website của doanh nghiệp hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của doanh nghiệp
 • Tự công bố trên hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm (truy cập vào đường link sau https://nghidinh15.vfa.gov.vn/ và đăng tải thông tin tự công bố) (đã sửa theo 155/2018/NĐ-CP)
 • Trường hợp chưa có Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm thì tổ chức, cá nhân nộp 01 bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó
 • Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;

Các vấn đề cần lưu ý khi tự công bố sản phẩm

 •  Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm tự công bố.
 • Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải tự công bố lại sản phẩm.
 • Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo

 Gọi 0919 099 777 để tư vấn hoặc gửi mail tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Tải Mẫu 1 phụ lục 1 tại đây