Mô hình chiến thuật định giá tại cổng nhà máy

1546

Tổng quan mô hình định giá tại cổng nhà máy

Định giá tại cổng nhà máy (Factory gate pricing-FGP) là một phương pháp bổ sung kho hàng hiện tại nhằm loại bỏ các chi phí vận chuyển không cần thiết và cải thiện hiểu quả của chuỗi cung ứng. Nó đòi hỏi nhà bán lẻ yêu cầu nhà cung cấp sản phẩm ở giá giao tại cổng nhà máy, tức là chi phí sản phẩm không bao gồm chị phí giao nhận tới tay nhà bán lẻ.

Nhà bán lẻ sau đó chịu trách nhiệm hoặc kiểm soát việc tái bổ sung kho hàng và nhận sản phẩm từ nhà cung cấp khi cần. Ở phương thức tái bổ sung này, nhà bán lẻ không phải trả chi phí vận chuyển cho nhà cung cấp vì hàng hóa được mua tại cổng nhà máy.

FGP cho phép hai khả năng tiết kiệm chi phí trong chuỗi cung ứng.

Thứ nhất, nhà bán lẻ tiếp cận được với toàn bộ sản phẩm từ nhiều nhà cung cấp khác nhau mà chi phí vận chuyển và lưu kho là phần bù đắp cho lợi thế của việc giao nhận kết hợp. Nhà bán lẻ có thể lên kế hoạch trước để nhận hàng tại từng điểm và chuyển về, do đó tối ưu được chi phí và công năng của phương tiện vận chuyển khi tới nhận hàng tại các nhà cung cấp khác.

Thứ hai, việc kết hợp vận chuyển phân phối cấp một và cấp hai trên cùng tuyến đường, tức là chuyển hàng giúp giảm chi phí.

Hoạt động phân phối cấp một chỉ việc tới nhận hàng từ nhà cung cấp, trong khi hoạt động phân phối cấp hai chỉ việc phân phối hàng tới nhiều đầu ra của nhà bán lẻ.

Doanh nghiệp sẽ tránh được những di chuyển không kinh tế của phương tiện vận tải bằng việc tới nhận hàng từ các nguồn hàng khác nhau trong cùng một chuyến đi, và đảm bảo rằng tất cả các phương tiện vận tải đều được chất đầy khi lên đường.

mô hình định giá tại cổng nhà máy, mô hình quản trị
Định giá tại cổng nhà máy

Sử dụng chiến thuật định giá tại cổng nhà máy khi nào

FGP đặc biệt phù hợp khi số lượng các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng lớn hơn nhiều số lượng các nhà bán lẻ. Điều quan trọng cần chú ý ở đây là tỷ lệ giữa số điểm lên hàng vị trí của nhà cung cấp và số điểm xuống hàng của nhà bán lẻ.

Lợi thế quan trọng ở đây là hiệp lực giữa sự đơn giản trong cung cấp với tốc độ giao nhận. Các nhà cung cấp có vị trí càng gần nhau thì hiệu quả của quy trình càng cao và lợi thế cho nhà bán lẻ càng lớn.

Vấn đề quan trọng cần xem xét trong quy trình FGP là giá trị thực chất của việc vận chuyển tùy thuộc vào số lượng mỗi lô và giá trị trên mỗi lô hàng. Số lượng lớn làm xe chất đầy, vì vậy chi phí vận chuyển được xác lập khá tốt dù bất kể bên nào chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, việc giao nhận số lượng nhỏ với tần suất lớn có thể dễ dàng dẫn tới việc chất đầy xe và từ đó có thể tối ưu các chuyến đi và việc bốc dỡ, đặc biệt là khi lô hàng có giá trị cao.

Nếu như giá trị mỗi lô hàng nhỏ, không cần phải đánh đổi chi phí vận chuyển với chi phí lưu hàng trong kho. Ngược lại, khi giá trị mỗi lô hàng cao, có thể bù đắp chị phí vận chuyển cho chi phí lưu kho.

Các điều kiện tiên quyết khác đối với việc ứng dụng FGP là khả năng giao nhận của các nhà bán lẻ và họ sẵn sàng như thế nào trong việc chia sẻ lợi ích công bằng với các nhà cung cấp. Thêm vào đó, sự thiếu tin tưởng có thể gây trở ngại cho việc quyết định sử dụng FGP. Tuy nhiên, những rào cản này cũng sẽ thách thức bất cứ phương thức bổ sung kho hàng hợp tác nào khác.

Lợi ích của định giá tại cổng nhà máy

Vận chuyển hiệu quả, cải thiện hiệu quả vận chuyển bằng cách nắm bắt được các chi phí thực, ví dụ, các nhà cung cấp có kỹ năng và hiệu quả về mặt chi phí trong việc việc cung cấp các giải pháp vận chuyển sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ này cho nhà bán lẻ.

Tuy nhiên, FGP tạo cơ hội cho các nhà cung cấp vốn không coi vận chuyển là thế mạnh hoặc không hoạt động hiệu quả trong cơ hội này chuyển trách nhiệm đó cho nhà bán lẻ hoặc nhà cung cấp dịch vụ giao nhận.

Cải thiện lượng hàng sẵn có, gia tăng hợp tác giữa nhà bán lẻ và nhà cung cấp có tác dụng tích cực trong toàn bộ chuỗi cung ứng. FGP nhắm tới việc đảm bảo luôn có sẵn hàng để bán cho người tiêu dùng.

Giá thấp hơn khi đến tay người tiêu dùng, giảm chi phí vận chuyển dẫn tới mức giá thấp hơn sẽ có lợi cho người tiêu dùng. Thân thiện môi trường, phương tiện vận tải nhiều hàng hóa hơn nghĩa là ít chuyến đi hơn, cùng với hệ thống hoạch định tuyến đường đang một ngày phức tạp hơn sẽ làm giảm khí độc hại.

Sử dụng định giá tại cổng nhà máy thế nào

Các công ty có quan tâm tới FGP cần đặt câu hỏi:

Liệu có khả năng giảm tần suất giao nhận hay không? Liệu chuyển trách nhiệm vận chuyển có tạo ra lợi thế về chi phí hay cải thiện về dịch vụ hay không?

Vì đó là những vấn đề xác định chủ yếu lợi ích có thể đem lại của FGP.

Một số điều kiện khác cũng có khả năng quan trọng gồm: Độ linh hoạt về vận chuyển của nhà bán lẻ tức là độ linh hoạt về các giao dịch với các nhà cung cấp ịch vụ giao nhận, hay sự có mặt của một đội vận chuyển được trang bị đầy đủ.

Các đặc điểm sản phẩm ví dụ độ tươi sống, kích thước, số lượng, xác định khả năng kết hợp vận chuyển các sản phẩm khác nhau trên cùng một phương tiện vận chuyển. Hơn nữa, cũng phải kể đến thời gian giao nhận cũng như mức độ công khai của phương thức định giá mà nhà cung cấp áp dụng.

Với FGP, các nhà cung cấp không còn chịu trách nhiệm về việc vận chuyển sản phẩm của mình nữa. Tuy nhiên, khả năng bốc xếp của nhà cung cấp phải tốt hơn chẳng hạn như việc nhận hàng và xếp hàng tại các trung tâm phân phối của các nhà cung cấp sẽ thay đổi đáng kể. Mặt khác, các hoạt động hành chính sẽ giảm do việc giảm các hoạt động và trách nhiệm vận chuyển.

Các nhà bán lẻ thường gặp phải việc gia tăng cần thiết về vận chuyển và khả năng bốc xếp và việc gia tăng các hoạt động hành chính. Trên thực tế, chiến lược mua hàng của các nhà bán lẻ phải tính tới việc tách biệt sản phẩm với dịch vụ vận chuyển liên quan. Nhìn chung, các nhà cung cấp phải giảm giá.

Kết luận

Động lực khiến một nhà bán lẻ sử dụng FGP là vị thế đàm phán mua hàng tăng lên và có nhiều lợi ích kinh tế quy mô. Mặt khác, các nhà cung cấp thường không hài long với sự phát triển này và miễn cưỡng tham gia FGP vì họ cho rằng việc gia tăng công khai về giá liên quan làm yếu đi vị thế đàm phán của họ.

Sự thiếu vắng một cơ chế phân bố các lợi thế hiệp lực một cách công bằng gây trởi ngại cho việc ứng dụng FGP vì nó hạn chế việc tạo dựng lòng tin.

Có thể thay thế FGP là mô hình quản lý tồn kho bởi nhà cung cấp VMI, mô hình lập kế hoạch, dự báo và bổ sung kho hàng hợp tác CPRF và mô hình lập kế hoạch bổ sung kho hàng liên tục CRP. CRP là một chiến lược khác đơn giản trong đó các thành viên của chuỗi cung ứng liên tục, cụ thể là các nhà cung cấp và nhà bán lẻ trao đổi thông tin về nhu cầu thực tế, mức độ tồn kho và giao nhận thực.

Các thành viện chuỗi cung ứng bổ sung kho hàng với sự hỗ trợ của dữ liệu điểm bán thay cho việc bổ sung từng lần, dựa trên các mô hình quản lý tồn kho đơn giản và số lượng đặt hàng theo kinh tế truyền thống. Theo cách tiếp cận này, các thành viên chuỗi cung ứng hợp tác ở bước phối hợp trong đó thông tin thế chỗ cho hàng tồn kho.

CRPcho phép giao nhận liên tục số lượng hàng ít trên cơ sở sử dụng thực tế, tức là tạo ra cầu kéo. Sự giống nhau giữa VMI và FGP là cả hai công thức đề chuyển đa phần các quyết định trách nhiệm của chuỗi cung ứng về mức độ tồn kho tới một thành viên của chuỗi nhằm giảm chi phí và tăng giá trị khách hàng.

Theo những mô hình quản trị kinh điển

Xem thêm

Tư vấn ISO 9001

các bài viết về quản trị