Phân biệt quá trình và quy trình

1651

Khi viết hệ thống tài liệu ISO hoặc đọc tài liệu về ISO bạn thường thấy các thuật ngữ quá trình, quy trình. Phân biệt quá và quy trình đúng sẽ giúp bạn viết một hệ tài liệu rõ ràng.

Quá trình là gì

Là một “loạt các hoạt động có liên quan hoặc tương tác với nhau để chuyển từ đầu vào thành đầu ra”. (ISO 9000 mục 4.3.1)

Ví dụ: Quá trình mua hàng, quá trình đánh giá sự hài lòng của khách hàng….

Quy trình là gì

Nêu cụ thể cách thức thực hiện một hoạt động của một quá trình (ISO 9000 mục 3.4.5)

Những quy trình này còn được gọi là Quy trình Chuẩn ( Standard Operating Practice –SOP)

Trong thực tế một số công ty gọi Quá trình là quy trình và quy trình là hướng dẫn.

Sự khác nhau giữa quá trình và quy trình

Quá trình

  • Cho thấy các công việc hỗ trợ lẫn nhau
  • Trình tự các công việc
  • Xen kẽ nhiều công việc
  • Tại nhiều thời điểm

Quy trình

  • Hướng dẫn từng bước làm thế nào để thực hiện nhiệm vụ
  • Tập trung vào một nhiệm vụ cụ thể
  • Rõ ràng và chính xác
  • Nhân viên cần gì và thực hiện như thế nào

Cần tư vấn về ISO 15189 mời liên hệ 0919 099 777

Nhấn vào ô vuông có 4 mũi tên để phóng to/thu nhỏ màn hình

Tìm hiểu về ISO 15189

Tải tài liệu

Xem thêm xây dựng chỉ số chất lượng