Tiêu chuẩn nước cất phòng vi sinh

1419

Nước cất trong phòng vi sinh dùng để pha chế môi trường. Vì vậy việc kiểm tra tiêu chuẩn  nước cất trước khi dùng là điều cần thiết. Nước cất đạt chất lượng nhằm đảm bảo không có những thành phần gây hại ức chế sự phát triển của vi sinh vật.

Nước cất dùng trong phòng vi sinh là nước cất 1 lần, tuy nhiên phải đảm bảo các điều kiện bên dưới.

Tần suất kiểm tra

Mỗi khi nhận lô nước cất mới.

Áp dụng cho nước cất mua từ bên ngoài và nước cất tại phòng thí nghiệm.

Kiểm tra độ vô trùng

  • Môi trường PCA (Plate count agar)  đã được pha sẵn, làm nguội ở 45o C
  • Lấy mẫu nước cất cho vào dụng cụ đã được khử trùng.
  • Hút 1mL mẫu nước cất cho vào 2 đĩa petri
  • Đỗ đĩa. Ủ ở 37oC/24h. Đọc kết quả.

Kiểm tra độ dẫn điện

Thực hiện theo hướng dẫn sử dụng máy đo độ dẫn điện.

Kiểm tra pH

Hiệu chuẩn máy đo pH

Kiểm tra độ pH theo hướng dẫn sử dụng

Tiêu chuẩn nước cất cho phòng vi sinh

Tổng khuẩn TPC (CFU) pH Độ dẫn
Đạt ≤ 50 CFU/mL 6.0 – 8.5 ≤ 2 µS/cm
Không đạt > 50 CFU/mL < 6.0 hoặc > 8.5 > 2 µS/cm

  Khắc phục

Nếu TPC > 50 CFU/mL, không sử dụng lô nước này.

Thực hiện kiểm tra lại tình trang vệ sinh của thùng chứa nước, máy chưng cất nước.

Tiến hành nhận lô nước mới và thực hiện việc kiểm tra chất lượng nước cất.

Nếu độ dẫn điện > 2µS/cm ở 25oC, không sử dụng thùng nước này, tiến hành kiểm tra lại nguồn nước để chưng cất và tình trạng máy chưng cất nước.

Tiến hành nhận lô nước mới và thực hiện việc kiểm tra chất lượng nước cất.

Cần tư vấn ISO 17025 mời gọi 0919 099 777

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Nguyễn Đức Hùng, Huỳnh Lê Tâm, Lê Đình Hùng. Sổ tay kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm thủy sản (2004), NXB Nông nghiệp.

Xem thêm tiêu chuẩn nước cất phòng thí nghiệm hóa