Trắc nghiệm kỹ năng lãnh đạo

4648

Khả năng lãnh đạo của bạn đạt đến mức nào. Hãy đánh giá  bằng cách trả lời những câu hỏi sau.

trac nghiệm kỹ năng lãnh đạo

Lựa chọn

1. Không bao giờ

2. Thỉnh thoảng

3. Thường xuyên

4. Luôn luôn

Sau đó hãy cộng điểm lại và xem bảng phân tích.

1. Mình lờ đi khuyết điểm  của nhân viên và tập trung vào những vấn đề quan trọng hơn

      1. 2. 3. 4.
2. Mình có thái độ thoải mái với công việc và luôn giữ bình tĩnh khi làm việc với người khác không
      1. 2. 3. 4.
3. Mình có thể chấp nhận phê bình và luôn phản ứng tích cực với nó
      1. 2. 3. 4.
4. Mình hoàn toàn yên tâm và tự tin vào công việc mìnnh đang đảm nhận
      1. 2. 3. 4.
5. Mình luôn phân biệt rạch ròi giữa quan hệ cá nhân và quan hệ công việc
      1. 2. 3. 4.
6. Mình cho đó là công trạng của nhóm khi đạt được hiệu quả cao
      1. 2. 3. 4.
7. Mình được xem là người chính trực, công bằng và không bao giờ thiên vị
      1. 2. 3. 4.
8. Mình truyền cái cảm giác an toàn đến cả nhóm
      1. 2. 3. 4.
9. Mình thể hiện cảm giác thân thiện và quan tâm đến vấn đề của người khác
      1. 2. 3. 4.
10. Mình luôn tôn trọng cấp dưới khi làm việc trực tiếp với họ
      1. 2. 3. 4.
11. Mình đối xử với cấp dưới với cùng một cách đối xử như với cấp trên
      1. 2. 3. 4.
12. Mình tránh thể hiện cách cư xử như một ông chủ và đối xử bình đẳng với người khác
      1. 2. 3. 4.
13. Mình tự thể hiện là một người giao tiếp tuyệt vời và có thể động viên nhóm
      1. 2. 3. 4.
14. Mình tham gia một cách tận tâm để giúp đỡ nhóm đạt được mục tiêu cụ thể
      1. 2. 3. 4.
15. Mình cảm thấy được tôn trọng và được cả nhóm nghĩ tốt về mình
      1. 2. 3. 4.
16. Mình không thể hiện sự thiên vị về màu da, tôn giáo hay giới tính
      1. 2. 3. 4.
17. Mình chấp nhận ý kiến của người khác thậm chi khi chúng khác với ý mình
      1. 2. 3. 4.
18. Mình luôn tỏ ra công bằng và không thiên vị trong việc khen thưởng và đề bạt
      1. 2. 3. 4.
19. Mình nổ lực giúp nhóm gắn kết với nhau trong giai đoạn khủng hoảng
      1. 2. 3. 4.
20. Mình lựa chọn giữa tốc độ và sự hoàn hảo tùy vào tình huống
      1. 2. 3. 4.
21. Mình chỉ tham gia vào những tình huống thực sự cần can thiệp
      1. 2. 3. 4.
22. Mình làm việc tốt hơn nhân viên nếu phải tạm thời thay thế họ
      1. 2. 3. 4.
23. Mình thể hiện kiến thức sâu sắc về lĩnh vực chuyên môn
      1. 2. 3. 4.
24. Mình phân biệt rõ ràng giữa tính khẩn cấp và mức độ quan trọng
      1. 2. 3. 4.
25. Mình khuyến khích tính sáng tạo và đổi mới để mọi người cảm thấy tự do đề xuất ý tưởng
      1. 2. 3. 4.
26. Mình chọn đúng người cho công việc của nhóm
      1. 2. 3. 4.
27. Mình sử dụng tốt nhất nguồn tài chính trong quyền hạn cho phép
     1. 2. 3. 4.
28. Mình đảm bảo rằng việc đào tạo và những vấn đề liên quan được thực hiện tốt
     1. 2. 3. 4.
29. Mình ít tập trung vào những chi tiết nhỏ và dành thời gian cho những vấn đề quan trọng
     1. 2. 3. 4.
30. Mình luôn tự thể hiện là một người sáng tạo có khuynh hướng thay đổi theo chiều hướng tốt hơn
     1. 2. 3. 4.
31. Mình thực hiện nhiệm vụ tốt và chứng tỏ là mình đáng tin cậy
     1. 2. 3. 4.
32. Mình có thể đại diện công ty rất tốt, khuyến khích những người khác tin vào đó
     1. 2. 3. 4.

PHÂN TÍCH

Bạn đã hoàn thành bảng đánh giá, hãy cộng điểm và kiểm tra năng lực của mình.
Hãy xác định những điểm yếu và tham khảo những hướng dẫn phù hợp trong các chương trình liên quan nhằm tìm ra lời khuyên thực tế để giúp bạn phát triển và nâng cao kỹ năng lãnh đạo
 Từ 32-64 điểm Bạn có thể mất quyền lãnh đạo, hãy sử dụng cơ hội này để tìm hiểu những sai lầm và cải thiện năng lực của mình 
từ 65-95 điểm Kỹ năng lãnh đạo của bạn nhìn chung là tốt nhưng có thể cải thiện đế tốt hơn. Hãy phát triển những lĩnh vực mà bạn chưa đạt được điểm cao.
Từ 96-128 điểm Bạn là một người lãnh đạo tài ba, hãy tiếp tục phát huy và hoàn thiện tốt hơn nữ những kỹ năng lãnh đạo của mình.

Theo Lãnh đạo hiệu quả