Trao đổi và chia sẽ thông tin trong quản lý

3704

Việc chia sẻ thông tin sẽ có tác dụng tích cực đối nhân viên. Việc hạn chế thông tin sẽ có tác dụng ngược lại. Khi tin tưởng cung cấp thông tin cho nhân viên và tỏ ra cởi mở trung thực với họ, bạn sẽ được hỗ trợ cũng như khuyến khích họ làm việc tốt hơn

chia sẻ thông tin trong quản lý

Trao đổi thông tin tối đa trong giao tiếp

Một người lãnh đạo của công ty đa quốc gia nói:  Dù bạn có giao tiếp nhiều đến mức nào đi nữa thì cũng không bao giờ đủ. Nếu thông tin là huyết mạch của tổ chức thì giao tiếp chính là động mạch chủ.

Hãy đảm bảo rằng các kênh giao tiếp luôn mở ra ở tất cả các hướng. Cập nhật cho nhân viên những diễn biến mới nhất sẽ tạo ra thiện chí của họ đối với công ty. Hãy sử dụng mọi phương tiện sẵn có để đảm bảo rằng mọi thông tin bạn biết thì nhân viên cũng biết, càng sớm càng tốt.

Có nên tránh trao đổi hoặc chia sẻ thông tin mật không

Sự bí mật không cần thiết sẽ làm giảm tinh thần của mọi người và hạ thấp tiềm năng của họ. Ngược lại hiểu quả làm việc của nhân viên cũng không cải thiện. Ví dụ, thông tin tài chính thường là những thông tin mật, nếu mọi người được cung cấp những số liệu phản ánh hữu hiệu phần việc của họ, họ sẽ hiểu được những kết quả tài chính từ các hoạt động của mình.

Chia sẻ thông tin cho nhân viên

Sự quản lý công khai đòi hỏi phải thường xuyên trao đổi thông tin giữa lãnh đạo và nhân viên. Các vấn đề và chiến thuật hoạt động được thảo luận công khai và mọi người được khuyến khích đề xuất gợi ý.

Quản lý công khai khuyến khích tạo ra bầu không khí tích cực, có động cơ ở nơi làm việc, nhân viên cảm thấy rằng mình là một phần của quá trình ra quyết định và ý kiến của họ được đánh giá cao.

Lãnh đạo cũng có lợi, họ có thể nắm bắt nhiệp độ hoạt động và biết được những vấn đề tiềm tàng ngay từ giai đoạn đầu. Hãy đảm bảo rằng nhân viên có thể gặp bạn dễ dàng nếu bạn chỉ ngồi trong phòng làm việc, đóng kín cửa thì nhân viên sẽ cảm thấy bạn rất xa và khó tiếp cận.

Hãy luôn sẵn sàng gặp gỡ để thảo luận và nếu được bạn nên tạo điều kiện phối hợp giữa thành viên trong nhóm bằng thiết kế văn phòng không vách ngăn.

Lời khuyên

– Khi không biết chắc có nên phổ biến thông tin hay không thì tốt nhất là hãy phổ biến chúng

– Hãy bảo đảm rằng mọi thông điệp của bạn sẽ truyền đến tất cả nhân viên

– Hãy đảm bảo rằng bạn khuyến khích nhân viên tham gia vào quá trình ra quyết định

Theo Lãnh đạo hiệu quả

Trang chủ

Các bài viết kỹ năng