Đánh giá FSSC 22000

177

Đánh giá FSSC 22000 là một quá trình quan trọng giúp đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn đang tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Nếu bạn đang chuẩn bị cho việc đánh giá FSSC 22000 cho doanh nghiệp của mình, dưới đây là một số bước cơ bản và hướng dẫn chi tiết để giúp bạn thành công trong quá trình này.

Bước 1: Tìm hiểu về tiêu chuẩn FSSC 22000

Trước khi bắt đầu đánh giá, bạn nên tìm hiểu về tiêu chuẩn FSSC 22000. Nó là một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm dựa trên chuẩn ISO 22000. và được chấp nhận toàn cầu. Tiêu chuẩn có các yêu cầu đối với các hoạt động sản xuất, vận chuyển và lưu trữ thực phẩm.

Bước 2: Chuẩn bị cho đánh giá

Bạn nên chuẩn bị một bộ tài liệu cần thiết để bắt đầu quá trình đánh giá. Bộ tài liệu này gồm các quy trình, chính sách và thủ tục liên quan đến an toàn thực phẩm. Tham khảo thêm ở đây.

Bước 3: Chọn tổ chức đánh giá FSSC 22000

Bạn nên chọn một tổ chức đánh giá độc lập để thực hiện đánh giá. Đây là một bước quan trọng để đảm bảo tính khách quan và minh bạch trong quá trình đánh giá. Bạn nên tìm một tổ chức có kinh nghiệm và được chứng nhận để thực hiện đánh giá FSSC 22000.

Bước 4: Thực hiện đánh giá

Đánh giá sẽ bao gồm các phương pháp đánh giá tài liệu, đánh giá thực tế và phỏng vấn. Trong quá trình đánh giá, tổ chức đánh giá sẽ kiểm tra các hoạt động sản xuất, vận chuyển. và lưu trữ thực phẩm để đảm bảo rằng chúng tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Bên đánh giá sẽ cung cấp cho bạn nội dung đánh giá.

Bước 5: Xác định điểm yếu cần cải thiện

Sau khi hoàn thành đánh giá, tổ chức đánh giá sẽ cung cấp báo cáo kết quả đánh giá cho doanh nghiệp của bạn. Nếu đánh giá cho thấy các điểm yếu, bạn cần cải thiện để đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Bước 6: Thực hiện khắc phục

Bạn cần lập kế hoạch và thực hiện khắc phục để đáp ứng các yêu cầu của  FSSC 22000.

Bước 7: Điều chỉnh và cải tiến

Sau khi khắc phục, bạn nên tiếp tục theo dõi và đánh giá để đảm bảo rằng chúng vẫn tuân thủ. Nếu phát hiện vấn đề mới, cần điều chỉnh để giữ cho hệ thống luôn hoạt động tốt.

Để đảm bảo tính hiệu quả và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Khi cần tư vấn đào tạo về tiêu chuẩn FSSC 22000 mời gọi 0919 099777 , email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com