Đánh giá năng lực nhân viên khi giao một công việc mới

758

Thang điểm là công cụ đơn giản để đánh giá năng lực hiện tại của nhân viên và so sánh năng lực bạn mong muốn. Bằng cách đưa ra các câu hỏi bạn có thể tìm ra khả năng hoàn thành công việc cũng như  vấn đề khó khăn tiềm ẩn và xác định cách thức cải tiến chúng.

đanh giá nhân viên

Yêu cầu nhân viên sắp xếp những nấc đánh giá cho thang điểm từ 0 đến 10, sau đó đặt câu hỏi

Cách tự cho điểm xếp loại này có thể áp dụng cho người tin vào bản thân và luôn muốn vươn lên

Bảng câu hỏi

  1. Bạn hứng thú với cho công việc này không. Nếu nhân viên đánh giá 7 điểm bạn hỏi thêm, Cần phải có những yếu tố nào làm động lực để có thể đạt tới thang điểm 8 hoặc 9
  2. Bạn có tự tin rằng bạn có đủ khả năng hoàn thành dự án này một cách hoàn hảo không.
  3. Bạn có tự tin để nói rằng bạn sẽ hoàn thành công việc đúng hạn. Nếu nhân viên cho 6 điểm, bạn sẽ hỏi cần yếu tố để bạn có được tự tin để đạt mức 7 điểm
  4. Bạn tự xếp mình vào thang điểm mấy cho công việc vừa hoàn thành. Nếu nhân viên cho 8 điểm, bạn sẽ hỏi có thể làm gì trong dự án tới để nhân viên có thể đạt được thang điểm 9

Những câu hỏi tiếp theo nếu cần thiết

  • Điều gì khiến bạn cảm thấy khác lạ về…
  • Cách tiếp cận khác đối với vấn đề này là gì
  • Điều này tương thích thế nào với những gì chúng ta đã thảo luận
  • Làm thế nào để chúng ta giải quyết được những vướng mắc này
  • Chúng ta có bỏ sót yếu tố quan trọng nào không

Qua những câu hỏi và cách trả lời với nhân viên, bạn sẽ nhận ra bạn có nên giao việc này cho nhân viên làm không. Nếu khi đã giao rồi, chắc chắn nhân viên sẽ tự tin thực hiện, bạn cũng sẽ  biết cần hỗ trợ những gì để nhân viên có thể hoàn thành một cách tốt nhất.

Theo Huấn luyện nhân viên

Trang chủ

Các bài viết kỹ năng