Đào tạo theo yêu cầu tại doanh nghiệp

534

Cùng với các chương trình đào tạo được tổ chức thường xuyên, Trí Phúc cũng cung cấp dịch vụ đào tạo theo yêu cầu tại doanh nghiệp.

Các chương trình này được thiết kế phù hợp với từng lĩnh vực và mục tiêu đào tạo cho riêng mỗi doanh nghiệp và tổ chức mọi miền đất nước.

Việc đào tạo tập trung tại doanh nghiệp sẽ khắc phục các hạn chế về thời gian, số lượng tham gia, các chi phí phát sinh do đi lại. Mặt khác,  việc thảo luận nhóm với các đồng nghiệp trong cùng vấn đề sẽ tạo ra sự thấu hiểu lẫn nhau cũng như thêm ý tưởng hoặc giải quyết một số vấn đề xảy ra trong công việc hàng ngày.

Bên cạnh các lớp học có tính phí, Trí Phúc cũng tổ chức các lớp miễn phí. Các doanh nghiệp đăng ký tham gia đào tạo theo yêu cầu sẽ được ưu tiên tham gia các lớp này.

Quy trình đào tạo theo yêu cầu

 •  Khảo sát yêu cầu và mục tiêu của khóa học tại doanh nghiệp
 • Xây dựng nội dung bài giảng phù hợp
 • Thực hiện giảng dạy (cung cấp kiến thức, thảo luận, bài tập tình huống, ứng dụng môn học vào công việc hàng ngày, kết luận vấn đề)
 • Tổng kết khóa học (đánh giá khâu tổ chức, chất lượng chuyên môn đào tạo,…, )

Mong muốn mang những kiến thức bổ ích vận dụng vào công việc hàng ngày đầu tiên là góp phần phát triển bản thân cho người học sau đó là sự phát triển của công ty chính là phương châm đào tạo của Trí Phúc.

Các chương trình đào tạo tại doanh nghiệp hoặc online

 1. ISO 22000
 2. FSSC 22000
 3. HACCP
 4. ISO 17025
 5. ISO 15189
 6. ISO 9001
 7. 7 công cụ chất lượng
 8. Các công cụ cải tiến năng suất và chất lượng
 9. 5S
 10. Chuẩn hóa trước khi chuyển đổi số
 11. Đánh giá nội bộ

Cần thêm thông tin, mời liên hệ Tel 0919 099 777, email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com