Điều hành các cuộc họp nhóm

2549

Để những cuộc họp điều hành họp nhóm có kết quả là một thử thách lớn đối với người quản lý. Chìa khóa đối với một cuộc họp nhóm hiệu quả làm làm cho mọi người tích cực tham gia các nội dung cuộc họp. Bảo đảm các thành viên hiểu được mục đích của mỗi cuộc họp và những điều mong đợi ở họ.

 

Các cuộc họp nên có mục đích rõ rang, vượt khỏi một cuộc trao đổi thông tin, xác định mục tiêu cuộc họp một cách cẩn thận, ví dụ, cần hoạch định chương trình hành động tương lai hoặc thảo luận về việc có nên tuyển dụng nhân sự mới hay không, vạch ra một chương trình cụ thể, liệt kê những điểm cần thảo luận và nêu các vấn đề này trước khi đi vào nội dung cuộc họp để mọi người đều biết tại sao họ dự họp và tập trung suy nghỉ trước. Dẫn dắt thảo luận để làm mục đích của bạn được rõ rang và đạt được sự đồng thuận trong cả nhóm.

Xem xét số lần họp nhóm

Họp nhóm và họp đánh giá tiến độ nên tổ chức ít nhất hai tuần một lần để mọi người luôn nhớ đến kế hoạch và thời hạn hoàn thành công việc.

Các hình thức hợp khác nhau như họp kín, họp thảo luận tổ, họp triển khai và họp báo cáo nhằm mục đíhc giải quyết hoặc thảo luận những vấn đề cụ thể.

Đầy nhanh tiến độ cuộc họp nhóm

Khi điều hành một cuộc họp, bản thân người chủ trì phải chủ động theo chương trình thảo luận đã chuẩn bị trước, gộp các chủ đề tương tự lại với nhau thành một nội dung để tránh lặp lại, phân bổ thời gian cho mỗi nội dung để thảo luận và cố gắng tuân thủ chặt chẻ lịch trình thời gian. Yêu cầu các ý kiến phát biểu cần chuẩn bị trước để tiết kiệm thời gian.

Bắt đầu ngay các nội dung thảo luận và giữ các nội dung này luôn tiến triển, 75 phút là đủ cho hầu hết các cuộc họp và nếu quá thời gian này mọi người dễ mất tập trung, khuyến khích mọi người phát biểu nhưng ngắn gọn và hợp lý, tập trung vào vấn đề liên quan.

Lời khuyên

  • Thay đổi người chủ trì tại mỗi cuộc họp để thu hút mọi người tham gia
  • Cố gắng phân công nhiệm vụ càng nhiều càng tốt cho các thành viên khác trong nhóm
  • Gởi trước các chương trình thảo luận để nhóm có thời gian chuẩn bị

Theo quản lý nhóm

Trang chủ

Các bài viết về  kỹ năng