FSSC 22000 cho bao bì thực phẩm

1301

FSSC 22000 cho bao bì thực phẩm bao gồm xây dựng một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và phân tích mối nguy. Nhằm giảm thiểu rủi ro và đảm bảo sản xuất bao bì và vật liệu đóng gói an toàn.

Vì sao phải thực hiện FSSC 22000 cho bao bì thực phẩm

Việc sản xuất bao bì và vật liệu đóng gói an toàn là một phần quan trọng để đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn của chuỗi cung ứng thực phẩm.

Bao bì cho thực phẩm và thức ăn chăn nuôi có nhiều chức năng thiết yếu:

  • Bảo vệ bên trong nó khỏi bị ô nhiễm hoặc hư hỏng, rò rỉ hoặc mất mát.
  • Tiếp thị sản phẩm cho người tiêu dùng và cung cấp thông tin sản phẩm cần thiết.

Tuy nhiên, bao bì có thể gây rủi ro cho sản phẩm nếu sử dụng các thành phần không phù hợp hoặc không hợp vệ sinh.

Lĩnh vực này bị ràng buộc bởi nhiều quy định. Có nhiều yếu tố cần được xem xét trong quá trình sản xuất và chức năng của bao bì thực phẩm. Cũng như nhiều loại vật liệu như thủy tinh, nhựa, kim loại và giấy, tất cả đều có những rủi ro cố hữu.

FSSC cho bao bì thực phẩm kết hợp giữa ISO 22000 và ISO / TS 22002-4.  Chương trình tiên quyết (PRP) cho ngành sản xuất thực phẩm cùng với các yêu cầu chứng nhận bổ sung của FSSC 22000.

Với các tiêu chuẩn này, FSSC 22000 đảm bảo các cuộc đánh giá nhất quán, chất lượng cao. Nhằm duy trì hiệu suất nhằm cung cấp các vật liệu đóng gói và đóng gói an toàn trên toàn thế giới.

Phạm vi áp dụng của FSSC 22000

FSSC 22000 có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức sản xuất bao bì thực phẩm và thức ăn chăn nuôi chính và phụ và / hoặc các thành phần trung gian, chẳng hạn như:

  • Chất dẻo dẻo và cứng, chẳng hạn như lá, vỉ, thùng, gói
  • Giấy, chẳng hạn như thùng, hộp, bao tải
  • Kim loại, chẳng hạn như lon, chai, hộp
  • Thủy tinh, chẳng hạn như lọ, chai
  • Vận chuyển và vận chuyển container, chẳng hạn như túi lớn, thùng phuy, xe tăng

Xem thêm các bài viết về FSSC 22000

Cần tư vấn, đào tạo FSSC 22000 cho bao bì mời liên hệ Tel 0919 099 777. Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com