Tư vấn chứng nhận HACCP

516

Tư vấn chứng nhận HACCP

Tiêu chuẩn HACCP là gì

HACCP là từ viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Point trong tiếng Anh và có nghĩa là “hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn”. Là công cụ phân tích nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh và chất lượng thực phẩm.

HACCP đánh giá mối nguy có thể có ở các bước trong quy trình chế biến thực phẩm. Sau đó đưa ra các biện pháp kiểm soát phù hợp. Công cụ này cho phép tập trung vào những bước có khả năng gây ra mất an toàn thực phẩm.

Hệ thống HACCP có khả năng độc lập với những hệ thống quản lý chất lượng khác. Các tiêu chuẩn ISO 22000, FSSC 22000 cũng tích hợp HACCP vào hệ thống quản lý.

Cần tư vấn HACCP mời liên hệ chúng tôi 0919 099 777. Trí Phúc có các chương trình giảm giá tư vấn chứng nhận HACCP cho doanh nghiệp, cơ sở vừa và nhỏ.

Hệ thống HACCP bao gồm 7 nguyên tắc cơ bản

 • Nhận diện mối nguy;
 • Xác định điểm kiểm soát tới hạn (CCP – Critical Control Points);
 • Xác định giới hạn tới hạn cho mỗi CCP;
 • Thiết lập thủ tục giám sát CCP;
 • Thiết lập kế hoạch hành động khắc phục khi giới hạn tới hạn bị phá vỡ;
 • Xây dựng thủ tục thẩm tra hệ thống HACCP;
 • Thiết lập thủ tục lưu trữ hồ sơ HACCP.

Lợi ích mang lại khi thực hiện tiêu chuẩn HACCP

 • Nâng caouy tín và năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp
 • Phát triển bền vững nhờ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm và cộng đồng xã hội;
 • Vượt qua rào cản kỹ thuật trong thương mại;
 • Giảm thiểu các yêu cầu với việc thanh kiểm tra của các đơn vị quản lý nhà nước;
 • Giảm thiểu chi phí gắn liền với các rủi ro về việc thu hồi sản phẩm và bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng;
 • Giảm thiểu chi phí tái chế và sản phẩm huỷ nhờ cơ chế ngăn ngừa phát hiện các nguy cơ về an toàn thực phẩm từ sớm;
 • Thực hiện tốt việc đề phòng các rủi ro và hạn chế thiệt hại do rủi ro gây ra;
 • Điều kiện để giảm chi phí bảo hiểm;
 • Được sự đảm bảo của bên thứ ba và cơ hội cho quảng cáo, quảng bá

Kế hoạch tư vấn

 • Bước 1:Khảo sát đánh giá thực trạng của đơn vị. Lập kế hoạch triển khai tư vấn
 • Bước 2:Đào tạo nhận thức về các yêu cầu của tiêu chuẩn
 • Bước 3:Hướng dẫn soạn thảo tài liệu
 • Bước 4:Ban hành hệ thống tài liệu
 • Bước 5:Phổ biến các nội dung đã ban hành
 • Bước 6:Thực hiện đánh giá hệ thống sau thời gian thực hiện
 • Bước 7: Họp và đưa ra các hành động khắc phục
 • Bước 9:Sau đánh giá của bên thứ ba, họp và đưa ra các hành động khắc phục

Vì sao chọn chúng tôi

 • Tư vấn trọn gói từ đào tạo, thiết lập hệ thống, đánh giá chứng nhận.
 • Đào tạo kiến thức, xây dựng hệ thống tài liệu và đánh giá nội bộ về HACCP cho tất cả các phòng ban
 • Hỗ trợ đánh giá nội bộ và cải tiến 3 năm kể từ khi đạt giấy chứng nhận.
 • Chúng tôi có thể thay đổi thời gian cho phù hợp với điều kiện làm việc của doanh nghiệp, có thể làm ngoài giờ, thứ bảy, chủ nhật
 • Giảm chi phí tư vấn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ, mới thành lập.
 • Các điều kiện như qui mô, trình độ quản lý, thời gian tư vấn có thể thay đổi phí tư vấn.
 • Đảm bảo chi phí tư vấn không cao hơn bất cứ đơn vị tư vấn nào khác.
 • Chúng tôi cam kết không nhận tư vấn cho các lĩnh vực mà chuyên gia chúng tôi không có kinh nghiệm
 • Trong quá trình tư vấn và cả sau đánh giá chứng nhận chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp về nhân sự, tài liệu, mẫu biểu, tích hợp hệ thống, nâng cấp phiên bản.

Thời gian tư vấn

Tùy theo yêu cầu và loại hình sản xuất của cơ sở. Tối thiểu là 1 tháng Trí Phúc sẽ đào tạo, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống HACCP.

Cần tư vấn HACCP mời liên hệ chúng tôi 0919 099 777. Trí Phúc có các chương trình giảm giá tư vấn chứng nhận HACCP cho doanh nghiệp, cơ sở vừa và nhỏ.

Đọc thêm các bài viết về HACCP