Ghi nhãn chất gây dị ứng

1350

NỘI DUNG

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm – FDA đã ban hành phiên bản 5 vào tháng 11/2022. Hỏi đáp về ghi nhãn chất gây dị ứng cho thực phẩm được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Bao gồm các loại thực phẩm đóng gói, thực phẩm bổ sung ở Hoa Kỳ hoặc các lãnh thổ của Hoa Kỳ  tuân theo các quy định của FDA.

 Ngoài những loại được chỉ định là “chất gây dị ứng thực phẩm chính”. theo FD&C Act. (Đạo luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm Liên bang). Còn có thực phẩm hoặc nhóm thực phẩm nào là chất gây dị ứng nào khác không?.

Có. Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng và Ghi nhãn Chất gây Dị ứng Thực phẩm. (The Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act -FALCPA). Tuyên bố rằng tám loại thực phẩm hoặc nhóm thực phẩm được FALCPA chỉ định chiếm 90%..các trường hợp dị ứng thực phẩm ở Hoa Kỳ vào thời điểm thông qua. Nhưng có hơn 160 loại thực phẩm đã được báo cáo là gây ra phản ứng dị ứng. Mặc dù những người nhạy cảm có thể phản ứng với các loại thực phẩm khác. Nhưng nhãn của thực phẩm đóng gói có chứa chất gây dị ứng từ thực phẩm. không phải là chất gây dị ứng thực phẩm chính không bắt buộc phải liệt kê nguồn thực phẩm. chứa các chất gây dị ứng đó theo cách mà Đạo luật FD&C yêu cầu.

Các yêu cầu ghi nhãn chất gây dị ứng thực phẩm của Đạo luật FD&C có yêu cầu FDA thiết lập “ngưỡng”. đối với bất kỳ chất gây dị ứng thực phẩm nào không?.

Không, các yêu cầu ghi nhãn chất gây dị ứng thực phẩm của Đạo luật FD&C không yêu cầu FDA. thiết lập ngưỡng cho bất kỳ chất gây dị ứng thực phẩm nào. Xem https://www.fda.gov/food/food-labeling Nutrition/ approaches- Setup-thresholds-major-food-allergens-and-gluten-food.

Cần thêm thông tin hoặc tư vấn về FSSC 22000, ISO 22000  HACCP mời liên hệ 0919099777. Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Với tư cách là nhà sản xuất, có thể yêu cầu thành phần thực phẩm của tôi được miễn các yêu cầu ghi nhãn chất gây dị ứng thực phẩm của Đạo luật FD&C?

Đúng. Theo mục 403(w)(6) và (7) của Đạo luật FD&C. Bất kỳ người nào cũng có thể yêu cầu FDA miễn ghi nhãn đối với một thành phần. có nguồn gốc từ một chất gây dị ứng thực phẩm chính. Khi nó không gây dị ứng gây rủi ro cho con người hoặc không chứa protein gây dị ứng.

Yêu cầu miễn ghi nhãn chất gây dị ứng thực phẩm có thể được thực hiện thông qua quy trình kiến nghị hoặc quy trình thông báo. Xem thêm tại đây.

Quy trình kiến nghị yêu cầu bằng chứng khoa học. (bao gồm cả phương pháp phân tích được sử dụng để tạo ra bằng chứng). chứng minh rằng thành phần thực phẩm được mô tả trong đơn kiến nghị. không gây ra phản ứng dị ứng có nguy cơ đối với sức khỏe con người. Hoặc  không chứa protein gây dị ứng hoặc là đối tượng của chương trình thông báo. Hoặc phê duyệt trước khi đưa ra thị trườn g theo mục 409 của Đạo luật FD&C. Nếu FDA chấp thuận yêu cầu hoặc không phản đối thông báo.Thì thành phần đó không được coi là chất gây dị ứng thực phẩm chính. Và không phải tuân theo các yêu cầu ghi nhãn chất gây dị ứng thực phẩm của Đạo luật FD&C.

Để biết danh sách các đơn yêu cầu và yêu cầu thông báo, hãy xem Bản kiểm kê các đơn đã nhận theo 21 USC 343(w)(6) về Miễn Ghi nhãn Chất gây Dị ứng Thực phẩm và Kho Thông báo Nhận được theo 21 USC 343(w)(7) về Miễn Ghi nhãn Chất gây Dị ứng Thực phẩm.

Có bị phạt không nếu không tuân thủ các yêu cầu ghi nhãn chất gây dị ứng thực phẩm. theo mục 403(w) của Đạo luật FD&C?.

Có. FDA có thể thực hiện một số hành động pháp lý nếu nhãn thực phẩm không tuân thủ.

Yêu cầu ghi nhãn chất gây dị ứng thực phẩm theo Đạo luật FD&C. Những sản phẩm ghi nhãn sai phải chịu các hành động như thu hồi. từ chối nhập khẩu và tịch thu bởi FDA. Các cơ sở sản xuất thực phẩm này có thể bị gửi thư cảnh báo. hoặc đưa vào diện cảnh báo nhập khẩu của FDA. Khi có vấn đề cần phải thu hồi. các doanh nghiệp thường tự nguyện thu hồi các sản phẩm thực phẩm đó trên thị trường.

 Những loại thực phẩm nào đáp ứng yêu cầu ghi nhãn chất gây dị ứng. thực phẩm của Đạo luật FD&C.

Tất cả các loại thực phẩm đóng gói, bao gồm thực phẩm bổ sung. ở Hoa Kỳ hoặc các lãnh thổ của Hoa Kỳ và tuân theo các quy định của FDA. Được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu vào Hoa Kỳ. đều phải tuân theo các yêu cầu ghi nhãn chất gây dị ứng của Đạo luật FD&C. Trừ hầu hết thịt, gia cầm, cá da trơn và một số sản phẩm trứng chế biến.

Động vật có vỏ thân mềm có là chất gây dị ứng thực phẩm chính theo Đạo luật FD&C không?.

Không. Theo mục 201(qq) của Đạo luật FD&C. Động vật có vỏ giáp xác (cua, tôm hùm, tôm) và các thành phần có chứa protein có nguồn gốc từ động vật có vỏ giáp xác là những chất gây dị ứng thực phẩm chính. Nhưng động vật có vỏ thân mềm (chẳng hạn như trai, trai, vẹm, hoặc sò điệp) thì không.

Các mặt hàng nông nghiệp thô, chẳng hạn như trái cây và rau quả tươi ở dạng trạng thái tự nhiên. có tuân theo các yêu cầu ghi nhãn chất gây dị ứng thực phẩm của Đạo luật FD&C không.

Không. Các mặt hàng nông nghiệp thô, chẳng hạn như trái cây và rau quả tươi ở trạng thái tự nhiên. không phải tuân theo các yêu cầu ghi nhãn chất gây dị ứng thực phẩm của Đạo luật FD&C.

Các sản phẩm thịt, gia cầm, cá da trơn và trứng chế biến đóng gói do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) quản lý. Các sản phẩm rượu do Cục Thương mại và Thuế Rượu và Thuốc lá quản lý. có phải tuân theo các yêu cầu ghi nhãn chất gây dị ứng thực phẩm của Đạo luật FD&C không.

Không. Các yêu cầu ghi nhãn chất gây dị ứng thực phẩm của Đạo luật FD&C. chỉ áp dụng cho những loại thực phẩm do FDA quản lý theo Đạo luật FD&C. Chúng tôi khuyến nghị các nhà sản xuất thịt, gia cầm, cá da trơn, trứng chế biến và các sản phẩm rượu do USDA và TTB quản lý nên liên hệ với cơ quan thích hợp về việc dán nhãn các sản phẩm đó.

Để biết thông tin về quyền tài phán đối với đồ uống có cồn, vui lòng xem hướng dẫn ghi nhãn bia của FDA https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/guidance-industry-labeling-certain beer-subject-labeling-jurisdiction -Cục Quản lý Thực phẩm và Dược. và Bản ghi nhớ năm 1974 giữa Cục Rượu, Thuốc lá và Súng và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm về việc Ban hành. và Thực thi Quy định Ghi nhãn được Ban hành theo Đạo luật Quản lý Rượu Liên bang: https://www.fda.gov/about- fda/con chuột trong nước/ rượu chưnq cất

Các loại chất gây dị ứng theo Đạo luật FD&C phải công bố trên nhãn

 • Sữa
 • Trứng
 • Các loài cá cụ thể (ví dụ: cá vược , cá bơn, cá rô phi, cá hồi hoặc cá tuyết)
 • Các loài động vật có vỏ giáp xác cụ thể (ví dụ: cua, tôm hùm hoặc tôm) .
 • Loại hạt: hạnh nhân, quả hồ đào hoặc quả óc chó)
 • Lúa mì
 • Đậu phộng
 • Đậu nành
 • Vừng (ngày có hiệu lực 01/01/2023

 

Có hướng dẫn ghi nhãn chất gây dị ứng thực phẩm của Đạo luật FD&C không.

Có. Mục 403(w) của Đạo luật FD&C yêu cầu phải khai báo loại hạt cây cụ thể như hạnh nhân, quả hồ đào hoặc quả óc chó. Nó cũng yêu cầu loài phải được khai báo đối với cá. (ví dụ: cá vược , cá bơn hoặc cá tuyết) và Động vật có vỏ giáp xác. (ví dụ: cua, tôm hùm hoặc tôm) (phần 403(w)(2) của Đạo luật FD&C). Điều này có nghĩa là danh sách thành phần hoặc tuyên bố “Có chứa” không thể tuyên bố rộng rãi “hạt cây”. “cá” hoặc “động vật có vỏ giáp xác” là chất gây dị ứng thực phẩm chính.

Cần thêm thông tin hoặc tư vấn về FSSC 22000, ISO 22000  HACCP mời liên hệ 0919099777. Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Vì mục đích của các yêu cầu ghi nhãn chất gây dị ứng thực phẩm của Đạo luật FD&C, “loài” cá hay động vật có vỏ giáp xác là gì?

Đối với danh sách thành phần, các nhà sản xuất nên khai báo tên thị trường được chấp nhận. hoặc tên phổ biến được cung cấp trong Danh sách hải sản của FDA là “loài” cá. hoặc động vật có vỏ giáp xác. Cả hai tên có thể được sử dụng thay thế như tuyên bố về danh tính. Tuy nhiên, đối với tuyên bố “Chứa”, ngoài việc sử dụng một trong những tên này, các nhà sản xuất có thể sử dụng tên chung.

Ví dụ: Cá hồi cho Cá hồi Chum hoặc Cá bơn cho Cá bơn nhiệt đới. Danh sách hải sản của FDA về tên thị trường được chấp nhận đối với hải sản nhập khẩu. và sản xuất trong nước có tại https://www.cfsanappsexternal.fda.gov/scripts/fdcc/?set=SeafoodList.

Yêu cầu ghi nhãn chất gây dị ứng thực phẩm của Đạo luật FD&C, “lúa mì” là gì?

Lúa mì là “chất gây dị ứng thực phẩm chính” theo Đạo luật FD&C. Đối với các mục đích của định nghĩa về “chất gây dị ứng thực phẩm chính”, thuật ngữ “lúa mì” có nghĩa là bất kỳ loài nào trong chi Triticum. Do đó, lúa mì sẽ bao gồm các loại ngũ cốc như:

 • Lúa mì thông thường (Triticum aestivum L.),
 • Lúa mì cứng (Triticum durum Desf.),
 • Lúa mì câu lạc bộ (Triticum compactum Host.),
 • Lúa mì đánh vần (Triticum spelta L.),
 • Bột báng (Triticum durum Desf.) ,
 • Einkorn (Triticum monococcum L. Subsp. Monococcum),
 • Emmer (Triticum turgidum L. Subsp. Dicoccon (Schrank) Thell.),
 • Kamut (Triticum polonicum L.), và triticale (x Triticosecale ssp. Wittm.).

Có thể chấp nhận sử dụng một thuật ngữ số ít để đáp ứng ghi nhãn chất gây dị ứng thực phẩm không?.

Có. FDA cho rằng có thể chấp nhận sử dụng thuật ngữ số ít ngay cả khi Đạo luật FD&C xác định chất gây dị ứng thực phẩm chính bằng thuật ngữ số nhiều. Ví dụ: có thể chấp nhận sử dụng “đậu phộng -peanut  thay vì nhiều đậu phộng – peanuts.

 

Có thể sử dụng từ đồng nghĩa,tên thường dùng cho đậu nành để đáp ứng yêu cầu ghi nhãn không.

Có. “Soybean,” “soy,” và “soya” là những từ đồng nghĩa hợp lý của đậu nành và bất kỳ thuật ngữ nào. trong số này để xác định nguồn thực phẩm là chất gây dị ứng thực phẩm chính.

Thực phẩm có một thành phần có bắt buộc phải tuân thủ việc ghi nhãn chất gây dị ứng không.

Có. Thực phẩm một thành phần phải tuân thủ các yêu cầu ghi nhãn chất gây dị ứng thực phẩm. trong phần 403(w)(1) của Đạo luật FD&C. Một loại thực phẩm có thành phần duy nhất hoặc có chứa protein có nguồn gốc từ sữa., trứng, cá, động vật có vỏ giáp xác, hạt cây, lúa mì, đậu phộng hoặc đậu nành. Có thể xác định nguồn gốc thực phẩm trong Tuyên bố nhận diện, tức là tên của thực phẩm

Ví dụ: “Bột mì đa dụng” hoặc sử dụng định dạng câu lệnh “Chứa”.

Do thực phẩm một thành phần không yêu cầu danh sách thành phần. FDA khuyến nghị rằng nếu sử dụng định dạng tuyên bố “Chứa” cho gói bán lẻ. Thì tuyên bố này phải được đặt ngay phía trên tuyên bố của nhà sản xuất. nhà đóng gói hoặc nhà phân phối. Đối với thực phẩm một thành phần dành cho sản xuất tiếp theo sử dụng định dạng tuyên bố “Chứa”. Nên đặt tuyên bố Chứa ở mặt trớớc của gói thực phẩm gần tuyên bố nhận dạng.

Có thể tuyên bố “Chứa” trên nhãn thực phẩm mà trên đó chỉ cung cấp tên của nguồn. gây dị ứng thực phẩm chính. Nhưng chưa  xác định thành phần của thực phẩm đóng gói?

Không. Nếu tuyên bố “Có chứa” được sử dụng trên nhãn thực phẩm. Thì tuyên bố đó phải bao gồm tên của các nguồn thực phẩm của các chất gây dị ứng chính. được sử dụng làm thành phần trong thực phẩm đóng gói (xem phần 403(w)(1) của Đạo luật FD&C).

Ví dụ: nếu natri caseinat, váng sữa, lòng đỏ trứng và hương đậu phộng tự nhiên được khai báo. trong danh sách thành phần của sản phẩm. Thì dòng chữ “Chứa” xuất hiện trên nhãn ngay sau hoặc liền kề với dòng chữ đó là để xác định cả ba nguồn thực phẩm của thành phần chính.

ví dụ: “Có chứa sữa, trứng, đậu phộng  được sử dụng bằng chữ in đậm với kích cỡ được sử dụng cho danh sách thành phần.

 

Có nhiều hơn một cách diễn đạt câu lệnh “Chứa- Contain.” được sử dụng để khai báo chất gây dị ứng thực phẩm chính trong thực phẩm đóng gói?

Đúng. Từ ngữ cho tuyên bố “Chứa”  theo sau là tên của các nguồn thực phẩm của tất cả các chất gây dị ứng thực phẩm chính có. hoặc được chứa trong các thành phần được sử dụng để tạo ra sản phẩm đóng gói. (xem phần 403 (w) của Đạo luật FD&C). Ngoài ra, từ ngữ bổ sung có thể được sử dụng cho tuyên bố “Có chứa – May contain. để mô tả chính xác hơn sự có mặt của bất kỳ chất gây dị ứng thực phẩm chính nào. Miễn là đáp ứng ba điều kiện sau (xem mục 403(w) của Đạo luật FD&C):

Từ “Contains” với chữ “C” viết hoa là từ đầu tiên được dùng để bắt đầu câu lệnh “Contains”. (Việc sử dụng văn bản in đậm và dấu chấm câu trong câu lệnh “Chứa” là tùy chọn.

Tên của các nguồn thực phẩm của các chất gây dị ứng thực phẩm chính được công bố trên nhãn thực phẩm. giống như tên được quy định trong phần 403(w) của Đạo luật FD&C. Ngoại trừ tên của các nguồn thực phẩm có thể được diễn đạt bằng cách sử dụng thuật ngữ số ít hoặc số nhiều.

ví dụ: quả óc chó so với những quả óc chó (walnut với walnuts ).

Các từ đồng nghĩa “đậu nành – soya” và “đậu nành- soy” có thể được thay thế cho đậu nành – soyabeans.

Tuyên bố “Có chứa” trên nhãn là để xác định tên của các nguồn thực phẩm. chứa chất gây dị ứng hoặc có trong các thành phần của thực phẩm.

Mục 403(w) của Đạo luật FD&C có đề cập đến việc ghi nhãn tư vấn chất gây dị ứng không (chẳng hạn như “có thể chứa”)?

Không. Mục 403(w) của Đạo luật FD&C không đề cập đến ghi nhãn tư vấn về chất gây dị ứng. Gồm các tuyên bố mô tả khả năng nhiễm chéo của chất gây dị ứng không chủ ý. trong quá trình sản xuất, chuẩn bị, đóng gói của cơ sở bán lẻ hoặc dịch vụ ăn uống.

Ghi nhãn tư vấn, chẳng hạn như “có thể chứa chất gây dị ứng”. Không thay thế cho việc tuân thủ các phương pháp thực hành sản xuất  tốt . Và  các biện pháp kiểm soát ngăn ngừa chất gây dị ứng thực phẩm. Ngoài ra, bất kỳ tuyên bố tư vấn nào chẳng hạn như “có thể chứa  chất gây dị ứng. Phải trung thực và không gây hiểu lầm.

Các cơ sở bán lẻ và dịch vụ thực phẩm có phải tuân thủ ghi nhãn dị ứng của Đạo luật FD&C không.

Đạo luật FD&C ghi nhãn chất gây dị ứng áp dụng cho các loại thực phẩm. được đóng gói bởi một cơ sở bán lẻ hoặc dịch vụ thực phẩm được cung cấp cho con người . Tuy nhiên, những yêu cầu ghi nhãn này không áp dụng cho thực phẩm do cơ sở bán lẻ. hoặc cơ sở dịch vụ thực phẩm cung cấp được đặt trong bao bì. hoặc hộp đựng theo đơn đặt hàng của người tiêu dùng. Như giấy hoặc hộp dùng để vận chuyển bánh sandwich đã được chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu đó.

Cần thêm thông tin hoặc tư vấn về FSSC 22000, ISO 22000  HACCP mời liên hệ 0919099777. Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

 Bộ luật Thực phẩm là gì và nó liên quan như thế nào đến các chất gây dị ứng thực phẩm?.

Quy tắc Thực phẩm của FDA là  quy tắc mẫu có sẵn cho các khu vực pháp lý địa phương. tiểu bang và các khu vực pháp lý khác để áp dụng cho các cơ sở bán lẻ thực phẩm. Gồm nhà hàng, cửa hàng tạp hóa, siêu thị, bệnh viện, viện dưỡng lão, trung tâm chăm sóc trẻ em. và cơ sở thực phẩm tạm thời cung cấp thực phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng.

Bộ luật Thực phẩm FDA 2017 chứa các điều khoản liên quan đến chất gây dị ứng thực phẩm trong mã mẫu cũng như thông tin về chất gây dị ứng thực phẩm trong các phụ lục của nó.

Bộ luật Thực phẩm 2017 chỉ định các thông tin sau liên quan đến chất gây dị ứng thực phẩm

 • Định nghĩa về “chất gây dị ứng thực phẩm chính”, nhất quán với định nghĩa trong phần 201(qq) của Đạo luật FD&C (Đoạn 1-201.10(B)).
 • Người phụ trách cư sở thực phẩm phải có hiểu biết về các loại thực phẩm. được xác định là chất gây dị ứng thực phẩm chính. Và    các triệu chứng mà một chất gây dị ứng thực phẩm chính có thể gây ra ở một người nhạy cảm. (Tiểu đoạn 2-102.11(C)(9)). Yếu    tố này rất quan trọng vì những người chứng nhận được công nhận trên toàn quốc sẽ đào tạo. và kiểm tra các nhà quản lý thực phẩm và tham khảo ý kiến của các yếu tố này. khi thường xuyên nâng cấp các chươn g trình đào tạo và kiểm tra.
 • Người phụ trách phải đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo về an toàn thực phẩm.Gồm nhận thức về dị ứng thực phẩm, vì nó liên quan đến nhiệm vụ được giao của họ (Tiểu đoạn 2.103.11(M)). Điều này cho phép ngành công nghiệp phát triển và triển khai. chương trình đào tạo dành riêng cho nhân viên thực phẩm
 • Nhãn thực phẩm, thông tin nhãn cho thực phẩm được đóng gói ở cấp độ bán lẻ. bao gồm các điều khoản ghi nhãn chất gây dị ứng thực phẩm của Đạo luật FD&C (Tiểu đoạn 3-602.11(B)(5)).
 • Thiết bị Bề mặt và Đồ dùng Tiếp xúc với Thực phẩm, vệ sinh và tần suất vệ sinh cho các bề mặt tiếp xúc. với thực phẩm hoặc đồ dùng tiếp xúc với thực phẩm từ động vật sống là chất gây dị ứng thực phẩm chính như cá. tiếp theo là các loại thực phẩm từ động vật sống khác được quy định (Tiểu đoạn 4-602.11). • Thông tin cư bản bổ sung về chất gây dị ứng thực phẩm trong Phụ lục 4, bao gồm các đặc điểm chung của phản ứng dị ứng thực phẩm. và thông tin chi tiết về các yêu cầu ghi nhãn chất gây dị ứng thực phẩm của Đạo luật FD&C.

 

Các yêu cầu ghi nhãn chất gây dị ứng thực phẩm của Đạo luật FD&C có đượ c áp dụng bất kể khu vực tài phán không.

Có. FALCPA và Đạo luật FASTER là luật liên bang sửa đổi Đạo luật FD&C. Do đó, bất kể khu vực tài phán có thông qua Bộ luật Thực phẩm 2017 hay không.Các yêu cầu của các luật này sẽ áp dụng cho thực phẩm đóng gói được sản xuất trong nước. hoặc nhập khẩu được điều chỉnh theo Đạo luật FD&C (xem câu hỏi B.1). FDA quy định tất cả các loại thực phẩm đóng gói ngoại trừ hầu hết thịt, gia cầm, cá da trơn. và một số sản phẩm trứng đã qua chế biến. Các luật này cũng ưu tiên luật của Tiểu bang và địa phương, có nghĩa là các thực thể chính phủ khá. (chẳng hạn như các cư quan ở cấp tiểu bang hoặc địa phương) không được áp dụng. các yêu cầu ghi nhãn không giống với các yêu cầu trong mục 403(w) của Đạo luật FD&C.

Trí Phúc Dịch

Nguồn https://www.fda.gov/media/117410/download