Quy trình kiểm soát chất gây dị ứng trong thực phẩm

609

 

Nhiễm chéo xảy ra khi chất gây dị ứng vô tình nhiễm vào sản phẩm trong quá trình sản xuất. Có thể tránh hoặc giảm nguy cơ nhiễm chéo nếu có quy trình kiểm soát chất gây dị ứng trong thực phẩm.

Nhận thức của nhân viên

Tất cả nhân viên tham gia xử lý nguyên liệu, thiết bị, bao bì và sản phẩm phải nhận thức được khả năng lây nhiễm chéo với các chất gây dị ứng. Như phải nhận diện được 14 chất gây dị ứng trong thực phẩm.

Thiết kế

Lý tưởng nhất là bạn có khu vực sản xuất riêng biệt cho các sản phẩm có chất gây dị ứng. Nếu không, hãy tách biệt theo thời gian. Như chuẩn bị thực phẩm theo thứ tự ít gây dị ứng nhất đến nhiều chất gây dị ứng nhất. Mục đích là để quản lý ô nhiễm chéo và kiểm soát chất gây dị ứng trong thực phẩm.

Kho

Nguyên liệu có chứa chất gây dị ứng thực phẩm nên được bảo quản cách xa các nguyên liệu khác. Giữ chúng trong các thùng nhựa kín được đánh dấu rõ ràng hoặc mã màu. Nguyên liệu là chất dị ứng sử dụng không hết ở khu vực sản xuất cũng được để riêng. Tránh lẫn lộn với nguyên liệu không dị ứng.

Làm sạch

Một lượng rất nhỏ của một số chất gây dị ứng có thể gây ra phản ứng dị ứng nghiêm trọng ở những người nhạy cảm. Điều quan trọng là phải làm sạch kỹ lưỡng theo cách giảm nguy cơ lây nhiễm chéo.

Một số phương pháp làm sạch có thể không đủ để loại bỏ một số chất gây dị ứng. Tháo dỡ thiết bị và làm sạch từng bộ phận riêng lẻ bằng nước (nếu thích hợp). Là cách tốt để đảm bảo rằng các khu vực ‘khó làm sạch’ không bị nhiễm chất gây dị ứng. Đảm bảo nhân viên tuân thủ quy trình làm sạch này.

Cần thêm thông tin hoặc tư vấn về FSSC 22000, ISO 22000  HACCP mời liên hệ 0919099777. Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Bao bì

Đảm bảo rằng các nhãn chính xác được áp dụng cho các sản phẩm và bất kỳ bao bì bên ngoài nào.

Bao bì phải được loại bỏ và tiêu hủy khi kết thúc quá trình sản xuất. Điều này bao gồm bất kỳ thứ gì có thể nằm trong máy đóng gói.

Tuân thủ quy định ghi nhãn chất gây dị ứng trong thực phẩm.

Phát triển sản phẩm mới hoặc thay đổi sản phẩm hiện có

Nếu sản phẩm mới được phát triển hoặc thay đổi có chứa một hoặc nhiều chất gây dị ứng. Có thể dẫn đến lây nhiễm chéo cho các sản phẩm khác được sản xuất trong cùng một cơ sở. Trong trường hợp này, cần đánh giá rủi ro và quyết định xem việc dán nhãn chất gây dị ứng đề phòng có phù hợp cho cả sản phẩm mới và sản phẩm hiện có hay không.

Khi các công thức quy trình được cập nhật và các thành phần gây dị ứng. Nên dán nhãn sản phẩm đã thay đổi bằng nhãn dán thành phần mới để cảnh báo cho khách hàng.

 

Cần thêm thông tin hoặc tư vấn về FSSC 22000, ISO 22000  HACCP mời liên hệ 0919099777. Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Đọc thêm các bài viết về an toàn thực phẩm

 Han su dung thuc pham.

 Chat gay di ung trong thuc pham.

 Cong cu danh gia gian lan thuc pham.

 Phan biet taccp va vaccp.

 Lua chon va danh gia nha cung cap.

 Gian lan thuc pham.

 Lay mau ve sinh cong nghiep.

 Thu hoi san pham.

 Nhiem cheo trong thuc pham.

 Phong ve thuc pham.