Phân biệt TACCP và VACCP

3107

Yêu cầu bổ sung của FSSC 22000 phiên bản 5 mục 2.5.3 và 2.5.4 đều yêu cầu đánh giá mối đe dọa phòng vệ thực phẩm và ngăn ngừa gian lận thực phẩm. Phân biệt TACCP và VACCP là bước đầu tiên để thực hiện yêu cầu này.

TACCP là gì ?

Là đánh giá mỗi đe dọa và điểm kiểm soát tới hạn- (Threat Assessment Critical Control Points). Là một quá trình quản lý nhằm bảo vệ các nhà sản xuất thực phẩm khỏi sự nhiễm bẩn có chủ ý gây hại cho người dùng. Nó cũng được gọi là phòng vệ thực phẩm.

Xem thêm hướng dẫn phòng vệ thực phẩm theo FSSC 22000 phiên bản 5 – 2019

TACCP giúp nhận diện và kiểm soát các điểm đe dọa trong chuỗi cung cấp có thể gây rủi ro nhiễm bẩn có chủ ý.

Các mối đe dọa được hiểu là các hành động có thể gây nguy hại cho người dùng và hoạt động kinh doanh của nhà sản xuất.

Ví dụ

Thêm chất dị ứng vào sản phẩm mà không có cảnh báo, khiến người bị dị ứng chất đó ăn vào gây nguy hiểm tính mạng.

Thêm Vi khuẩn gây bệnh thương hàn vào thực phẩm khiến nhiều người phải nhập viện vì ngộ độc.

VACCP Là gì?

VACCP  là đánh giá lỗ hỏng và điểm kiểm soát tới hạn- (Vulnerability Assessment Critical Control Point)

Nhằm nhận diện và kiểm soát các lỗ hỏng (hay các điểm nhạy cảm/điểm yếu) trong chuỗi thực phẩm có thể dẫn đến gian lận hay giả mạo. Các hành động có động cơ về kinh tế, thu lợi về phía người có chủ ý.

Định nghĩa về gian lận thực phẩm

Gian lận Thực phẩm là thuật ngữ tổng hợp bao gồm sự thay thế có chủ ý, bổ sung, giả mạo hoặc trình bày sai về thực phẩm / thức ăn chăn nuôi, thành phần thực phẩm / thức ăn chăn nuôi hoặc bao bì thực phẩm, nhãn mác, thông tin sản phẩm hoặc tuyên bố sai lệch về sản phẩm có thể gây ảnh hưởng kinh tế sức khỏe người tiêu dùng (theo GFSI BRv7: 2017)

hướng dẫn VACCP

Xem thêm hướng dẫn giảm thiểu gian lận thực phẩm theo FSSC 22000 phiên bản 5 -2019

Cần tư vấn về FSSC 22000 mời gọi 0919 099 777

HACCP là gì?

HACCP  là Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn – (Hazard Analysis Critical Control Point).

Được thiết kế để nhận diện các mối nguy sinh học, hóa học, vật lý và có các biện pháp để giảm thiểu các mối nguy này trong quá trình sản xuất để đảm bảo thực phẩm đến tay người tiêu dùng là an toàn.

Xem thêm về HACCP

TACCP Nhằm bảo vệ nhà sản xuất thực phẩm từ nhiễm bẩn có chủ ý.  TACCP thiết lập cùng với HACCP để đảm bảo sự an toàn của nhà sản xuất thực phẩm.

Phân biệt TACCP và VACCP, HACCP

FSSC 22000

Tải tài liệu về phòng vệ thực phẩm PAS 96:2017