Giải quyết các rào cản trong trước khi huấn luyện nhân viên

811

Huấn luyện là một phương pháp tiếp cận quản lý hiện đại, vì vậy có thể gây ra cảm giác lo lắng hoặc không tin tưởng với người học. Hãy giải quyết những quan niện sai lệch bằng việc giải thích ích lợi của nó.

kỹ năng huấn luyện

Tháo gở sự hoài nghi trước khi huấn luyện

Công tác huấn luyện chỉ thực sự có ý nghĩa khi mọi người đều tham gia. Nhân viên thảo luận một cách cởi mở và trung thực và ngược lại, nhân viên cũng phải cảm thấy được sự nhiệt tình và sẵn sàng lắng nghe của người huấn luyện.

Sự hoài nghi có thể nảy sinh nếu bản thông công ty hoặc người quản lý không làm theo những gì họ đã cam kết. Nếu điều đó xảy ra hãy chứng mình rằng bạn đang cố gắng biến những lý thuyết trong khóa huấn luyện thành thực tế.

Hãy giải thích cho nhân viên hiểu huấn luyện là một nấc thang đưa đến thành công. Nhấn mạnh tính ích lợi của việc huấn luyện và những tiềm năng nó mang lại cho người học. Bên cạnh đó cũng kiểm tra xem công tác huấn luyện có thật sự cần thiết cho những nhân viên có năng lực cao không. Trong trường hợp này cần thỏa thuận với nhân viên chiến lược đào tạo lâu dài và lấy đó làm cơ sở cho việc đi đến thống nhất những mục tiêu huấn luyện sau này.

Lời khuyên giải quyết rào cản trước khi huấn luyện

  • Khích lệ sự cởi mở của nhân viên để họ thoải mái nói lên mối quan tâm của họ trong việc huấn luyện
  • Tiến hành việc huấn luyện theo cách thức mà người học cảm thấy thoải mái nhất.
  • Sẵn lòng làm sáng tỏ những ý kiến trái ngược nhau
  • Hãy làm đúng như những gì bạn cam kết trong buổi huấn luyện
  • Hãy xem sự nghi nghờ như một nhận xét trong quá khứ để không ảnh hưởng đến tình trạng hiện tại
  • Giải quyết những xung đột trong quá khứ một cách cởi mở
  • Hỏi xem nhân viên muốn được huấn luyện như thế nào để điều chỉnh phương pháp cho phù hợp.

Theo Huấn luyện nhân viên

Trang chủ

Các bài viết kỹ năng