Kinh doanh kém vì làm mãi những việc không hiệu quả

489

Nếu bạn áp dụng phương pháp kinh doanh mà mọi người trong ngành thường làm, bạn cần rất nhiều may mắn để vượt trội, ai cũng mua và bán, tiếp thị, tham dự triển lãm thương mại, gọi điện chào hàng cho khách theo một cách, vậy thì làm sao bạn mong mọi thứ tốt hơn trong khi bạn không thay đổi cách làm.  Điều đó dẫn đến kinh doanh kém vì làm mãi những việc không hiệu quả

Trước khi suy nghĩ sáng tạo, bạn phải hiểu rõ những gì mình làm để có thể phát huy những thứ hiệu quả và bỏ đi những thứ không hiệu quả, hãy nghĩ những câu hỏi sau

  1. Bạn đang kinh doanh ngành gì
  2. Thị trường mà bạn đang nhắm tới phục vụ ai
  3. Bạn tiếp cận thị trường bằng cách nào
  4. Có bao nhiêu cách thực tiễn khác mà bạn có thể dùng để mở rộng, liên hệ hay tiếp cận thị trường đó,
  5. Bạn có thể bán những sản phẩm/dịch vụ nào
  6. Bạn có thể bổ sung/cung cấp những sản phẩm/dịch vụ cộng thêm nào không
  7. Bạn tạo ra được bao nhiêu sản phẩm
  8. Bạn tìm nhà cugn cấp bên ngoài ở đâu
  9. Những ai có mối quan hệ hoặc tiếp cận cùng đối tượng khách hàng với bạn
  10. Đâu là giá trị trọn đời của sản phẩm/dịch vụ ban đầu bạn bán của giao dịch tiếp theo, của doanh thu cả năm.

Hãy liệt kê nhanh những gì bạn có, lấy bút va ghi tất cả tài sản và nguồn lực của bạn, sau đó ghi chú những kỹ năng và khả năng mà bạn sở hữu, liệt kê những tài sản khác của bạn, như đội ngũ bán hàng và những mối quan hệ chiến lược. sau cùng liệt kê những tài nguyên bạn có như trang thiết bị, không gian làm việc và nhân lực có tay nghề chưa tận dụng hết.

Sau đó cân nhắc chúng để để thay đổi, bỏ đi hay giữ lại để chuẩn bị cho một chiến lược hiệu quả hơn.

Trang chủ

Bài viết quản trị