Kỹ năng huấn luyện nhân viên -P5

439

Xây dựng các tính cách cho nhân viên trong quá trình huấn luyện

Tính độc lập, sáng tạo, học hỏi cái mới cần được xây dựng và phát triển trong quá trình huấn luyện nhân viên.

Tính độc lập: nhân viên là người quyết định giải pháp nào là tốt nhất và chỉ yêu cầu sự hỗ trợ khi cần thiết.

Tinh thần trách nhiệm: người huấn luyện khuyến khích nhân viên đưa ra quyết định sau khi đã cân nhắc tất cả các khía cạnh của vấn đề

Khuyến khích học hỏi: nhân viên phát triển các kỹ năng mới với sự giúp đỡ của người huấn luyện và tự thiết lập những chuẩn mực mới

kỹ năng huấn luyện nhân viên

Khuyến khích tính độc lập trong quá trình huấn luyện

Nếu bạn có nhân viên là những người hoạt động độc lập thì bạn sẽ có nhiều thời gian để tập trung vào công việc quản lý hơn.

Một khi đã quy định rõ trách nhiệm công việc và quyền hạn cho nhân viên thì bạn cũng cần tin tưởng vào khả năng thực thi nhiệm vụ đó ở mức tốt nhất mà nhân viên có thể làm được. Lúc này vai trò của bạn là cung cấp cho nhân viên cách nhận biết các khó khăn có thể gặp phải cũng như đưa ra các ý tưởng mới chứ không phải là người đưa ra các yêu cầu.

Hãy để nhân viên học cách tự quyết định, khuyến khích tính độc lập của họ bằng cách cho phép họ rút ra kinh nghiệm từ sai lầm và sẵn sàng phân tích, hỗ trợ để họ có cái nhìn toàn diện hơn.

Xây dựng tinh thần trách nhiệm của nhân viên trong quá trình huấn luyện

Đối xử với nhân viên như những cộng sự trong quá trình huấn luyện, điều này sẽ thúc đẩy tinh thần trách nhiệm của họ nhiều hơn là kiểu đối xử theo hình thức mệnh lệnh. Khi huấn luyện, bạn hãy xem trọng điều này vì nó thể hiện sự tin tưởng của bạn vào khả năng của các cá nhân. Hãy thúc đẩy các nhân viên bằng cách chỉ cho họ thấy rằng những đóng góp của họ rất có giá trị.

Lời khuyên

 • Luôn thể hiện sự thích thú coi trọng quan điểm của nhân viên
 • Lắng nghe để nhân viên tự tin trình bày các ý kiến của mình
 • Khuyến khích người học chia sẻ ý kiến để họ tìm ra cách tốt nhất hoàn thành những mục tiêu của cả nhóm

Khuyến khích sự học hỏi cái mới trong quá trình huấn luyện

Bằng cách đặt ra các câu hỏi như:

 • Chúng ta có thể học được điều gì từ vấn đề này?
 • Chúng ta có thể khắc phục điều gì để có kết quả tốt hơn?

Hãy thiết lập thói quen tìm cơ hội trong nhóm của bạn bằng cách không ngừng đưa ra các chuẩn mực mới để đánh giá tính xuất sắc và sử dụng các khuyết điểm như đòn bẩy cho việc gặt hái những thành công mới.

Lời khuyên

 • Để nhân viên tự tìm cách hoàn thành công việc, trong quá trình đó họ sẽ học hỏi được nhiều điều
 • Giao cho nhân viên nhiều trách nhiệm mà họ có thể đảm nhận
 • Hãy nói làm thế nào thay vì tại sao…
 • Đừng dập tắt những nổ lực và sáng kiến của nhân viên theo luật lệ quy định
 • Đừng để nhân viên nhìn bạn như một người thông thái
 • Đừng huấn luyện nhân viên vượt qua khả năng thật sự của họ

Theo Huấn luyện nhân viên

Trang chủ

Các bài viết kỹ năng