Kỹ năng huấn luyện nhân viên -P6

1271

Lập kế hoạch huấn luyện

Kế hoạch huấn luyện đặt nền móng cho sự thành công sau này, kế  hoạch phải có xác định thời gian, phương pháp, tiến trình, đánh giá..

kỹ năng huấn luyện

Chuẩn bị kế hoạch huấn luyện

Việc huấn luyện có thể diễn ra một cách ngẫu nhiên hoặc được tổ chức một cách chính quy, nó có thể được tiến hành chỉ một lần duy nhất hoặc kéo dài qua nhiều khóa học, nó có thể xuất phát từ đề nghị của nhân viên hoặc do yêu cầu của giám đốc. Cho dù việc huấn luyện được tiến hành trong tình huống nào thì cũng cần xác định rõ ràng mục tiêu.

Lời khuyên

  • Hãy xác định rõ ràng bạn sẽ làm gì trong suốt quá trình huấn luyện
  • Tập trung tinh thần vào buổi huấn luyện đã được lên kế hoạch nhưng đồng thời cũng luôn sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch

Xác định rõ nhu cầu trước khi huấn luyện

Khi người huấn luyện và nhân viên nhận ra nhu cầu huấn luyện thì cả hai cần xác định rõ những việc sẽ làm. Nếu một nhân viên trong nhóm đưa ra một vấn đề mà bạn thấy có thể tìm ra hướng tháo gỡ thông qua việc trao đổi thì bạn nên dành thời gian để cùng nhân viên đó giải quyết.

Khi bạn thấy vấn đề thật sự nghiệm trọng thì hãy nói rxo rằng bạn cần sự hợp tác để tìm hướng giải quyết. Trường hợp khác, hãy xác định rõ các lợi ích của việc trao đổi cũng như những gì bạn dự định tiến hành trong cuộc trao đổi đó.

Sắp xếp một buổi huấn luyện

Địa điểm

  • Huấn luyện ngoài công ty sẽ làm cho cuộc trao đổi cởi mở hơn
  • Huấn luyện trong phòng họp chuyên biệt sẽ giúp buổi huấn luyện diễn ra kín đao và tránh bị cắt ngang không cần thiết.

Huấn luyện theo kế hoạch

  • Thống nhất về thời gian huấn luyện phù hợp cho cả hai bên
  • Dự tính thời gian cho việc lý thuyết, thực hành cũng như trao đổi trong suốt quá trình huấn luyện
  • Sắp xếp hai buổi huấn luyện liền nhau để đảm bảo tính liên tục
  • Hãy tổ chức các buổi huấn luyện ngắn nhưng thường xuyên, điều này có ích cho việc sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên

Huấn luyện ngẫu nhiên

  • Biến một câu hỏi hoặc một lời vấn đề thành một cuộc thảo luận hay huấn luyện nhỏ
  • Xác định rõ bạn có thể dành bao nhiêu thời gian cho buổi huấn luyện ngẫu nhiên này

Theo Huấn luyện nhân viên

Trang chủ

Các bài viết kỹ năng