Kỹ năng thương lượng – P12

454

Xử lý những hành vi bất lợi trong thương lượng

Những hành động mang tính bốc đồng của người tham gia thương lượng có thể làm tình hình có thể thay đổi. Những hành động này có thể là do dự, nhầm lẫn hoặc công kích nhưng thường gặp nhất là thiếu kiềm chế. Hành động bất lợi này có thể được xem như một thủ thuật vì nó chuyến sự chú ý từ vấn đề đang thương lượng sang một vấn đề mang tính cá nhân.

thuong-luong-can-tho12

Khi gặp trường hợp này bạn hãy quyết định xem đây là thủ thuật hay không và hướng cuộc thương lượng trở về vấn đề càng nhanh càng tốt. Bạn không thể đưa ra quyết định nếu không thương lượng vì vậy nếu xử lý tốt những tình huống này, mọi người sẽ ít có khả năng lặp lại thủ thuật đó.

Hoãn thương lượng

Là thủ thuật kéo dài thời gian, nếu một bên đề nghị hoãn đối phương hoặc phải chấp nhận hoặc hủy bỏ cuộc thương lượng.

Hoãn thương lượng nhằm cho đối phương bình tĩnh lài và nhận ra sự bốc đồng của họ không thể giúp họ đạt mục tiêu. Mặt khác, hoãn thương lượng là dịp để xem lại lập trường và chiến thuật của bạn nếu phát sinh những vấn đề mới ngoài dự kiến. Tuy nhiên, hãy lưu ý việc hoãn thương lượng có thể làm sự thỏa thuận bị chậm lại và phát sinh những bất lợi.

Hoãn thương lượng để trao đổi không chính thức có thể làm cuộc thương lượng trở nên suôn sẻ hoặc chuyển sang một phòng khác gần đó, vì môi trường mới có thể ảnh hưởng tốt đến sự thành công của cuộc thương lượng.

Lời khuyên

  • Hoãn cuộc thương lượng khi có một yếu tố bất ngờ xảy ra
  • Chỉ quan tâm đến những tranh luận mang tính xây dựng
  • Đề nghị hoãn thương lượng khi phát sinh một vấn đề hoàn toàn mới

Theo Kỹ năng thương lượng

Trang chủ

Các bài viết kỹ năng