Nâng cao hiệu quả của nhóm làm việc

507

Các nhóm làm việc đạt được hiệu quả mong muốn khi nào mọi người biết gắn bó với nhau, bạn phải hiểu các động lực của nhóm nhằm bảo đảm sự thành công.

daotaocantho3

Phân tích các động lực làm việc của nhóm

Trưởng nhóm giỏi là người biết khai thác tối đa tài sản con người, để làm được việc này, bạn cần hiểu rõ mỗi thành viên trong nhóm, cách ứng xử của họ thay đổi thế nào, mức độ đáp ứng của từng cá nhân khác nhau thế nào trong từng giai đoạn phát triển của nhóm.

Khuyến khích làm việc theo nhóm

Con người có thể phát huy khả năng của mình khi ở trong cộng đồng, đây là đặc diêm thường thấy trong nhóm thể thao, ở đó mọi người hợp tác theo bản năng, tự nguyện đảm nhận trách nhiệm và tán thành những quyết định vì lợi ích chung của nhóm.

Để có cách ứng xử gắn bó như vậy trong môi trường làm việc, các thành viên cần khắc phục tâm lý né tránh để đề phòng lẫn nhau, khuyến khích các thành viên dành thời gian cho nhau càng nhiều càng tốt. Con người là những sinh vật tự nhiên, sống thành cộng đồng và khi vượt qua mọi e dè, khép mình ban đầu, mọi người sẽ cởi mở hơn để thừa nhận những kỹ năng và sức mạnh đặc biệt của nhau.

Hiểu quá trình phát triển của nhóm

Trong thời gian hoạt động, nhóm có những thay đổi đáng kể theo từng giai đoạn không, quá trình phát triển này được chia thành 4 giai đoạn: hình thành, khẳng định, bình thường, thực thi. Tất cả các nhóm đề trãi qua giai đoạn đầu tiên để kết hợp với các thành viên một nhóm. Đây là thời kỳ thăm dò và có thể dễ dàng phát triển thành giai đoạn khằng định, mọi người chưa tin tưởng nhau và còn ngượng ngùng, đôi khi còn công kích nhau.

Với sự lãnh đạo mạnh mẽ, các phương thức làm việc có thể được hoàn thành thống nhất trong giai đoạn bình thường, trước khi nhóm tiếp tục đi đến giai đoạn thực thi với nổ lực cao nhất trong thời gian thực hiện dự án.

Lời khuyên

  • Hãy giúp nhóm tìm cách thay đổi những hành vi gây cản trở
  • Tìm cách giải quyết xung đột trên tinh thần xây dựng
  • Nên nhớ rằng mọi người muốn có một chút hài hước trong giờ làm việc

Theo quản lý nhóm

Trang chủ

Các bài viết về kỹ năng