Sản xuất đáp ứng nhanh-(Quick Response Manufacturing –QRM)

1627

 

Tổng quan 

Sản xuất đáp ứng nhanh (Quick Response Manufacturing –QRM) được Rayan Suri phát triển năm 1998. QRM có nghĩa là đáp ứng nhanh các nhu cầu của khách hàng bằng cách thiết kế và sản xuất sản phẩm theo các nhu cầu đó. QRM tập trung vào cắt giảm thời gian thực hiện tất cả các hoạt động trong một công ty mà kết quả là nâng cao chất lượng, giảm chi phí và đáp ứng nhanh.

Sử dụng khi nào

(Quick Response Manufacturing –QRM

 

 

 

 

 

 

 

QRM bắt nguồn từ chiến lược có tên là cạnh tranh về thời gian (Time – Based Competition –TBC) được George Stalk và Thomas Hout đưa ra năm 1990. TBC về cơ bản sử dụng tốc độ để giành lợi thế cạnh tranh.

Một công ty sử dụng chiến lược BVC sẽ chuyển hàng hóa và dịch vụ tới khác hàng nhanh chóng hơn các đối thủ cạnh tranh.

Chiến lược TBC có thể áp dụng với bất cứ hình thức kinh doanh nào, kể cả ngân hàng, bảo hiểm, bệnh viện. QRM chính là việc áp dụng TBC vào các công ty sản xuất.

Sử dụng thế nào

Mô hình sản xuất đáp ứng nhanh

QRM là một chiến lược mang tính thực tế, bao gồm các khái niệm về giảm thiểu thời gian, các nguyên tắc quản lý cụ thể, các phương pháp sản xuất, các công cụ và kỹ thuật phân tích và một phương pháp mang tính hệ thống nhằm đạt được sự cắt giảm thời gian kỳ vọng.

Nó dựa trên quan điểm rằng cả công nhân lẫn người quản lý cần hiểu một vài động lực cơ bản của hệ thống sản xuất.

Đặc biệt học cần hiểu vệc lên kế hoạch của hệ thống sản xuất, sử dụng nguồn lực và các chính sách chia lô sản phẩm, tương tác với nhau ra sao và có ảnh hưởng thế nào đến thời gian sản xuất.

Các công ty cần áp dụng các chính sách QRM tại tất cả các bộ phận. Nó liên quan tới việc suy tính lại xem công ty sẽ hoạt động như thế nào trong từng bộ phận chứ không chỉ ở những khâu mấu chốt như sản xuất hay vận chuyển, mua thiết bị, tuyển công nhân, kế toán, đánh giá hiệu quả.

Tất cả các chính sách này cần được đồng hóa với tập trung vào sản xuất phản ứng nhanh.

Hơn nữa, chương trình          QRM cần thực hiện cả ở khu sản xuất và văn phòng. Chúng tôi nhận ra rằng hoạt động chính của văn phòng đóng góp đáng kể vào tổng thời gian làm ra sản phẩm, vì vậy mà đây thường được coi là có nhiều cơ hội cắt giảm thời gian sản xuất.

KẾT LUẬN

Sự khác nhau giữa sản xuất đáp ứng nhanh và sản xuất tinh gọn là ở chỗ, mục tiêu của sản xuất tinh gọn là cắt giảm những lãng phí không mang lại giá trị gia tăng tạo ra bởi các kế hoạch nâng cấp liên tục, ngược lại, sản xuất đáp ứng nhanh tập trung liên tục vào cắt giảm thời gian sản xuất thông qua nâng cao chất lượng, tăng cường tính hợp lý của các quy trình và giảm lãng phí.

Không thể thực hiện việc cắt giảm thời gian sản xuất như kiểu một dự án chiến lược. QRM phải là một chiến lược của tổ chức do quản lý cấp cao dẫn dắt.

Để có được tác động cần thiết lên thời gian sản xuất, các công ty cần thay đổi cách thức hoạt động truyền thoáng và cơ cấu lại tổ chức mình.

Những thay đổi này không thể thực hiện nếu không có sự đồng thuận của lãnh đạo cấp cao.

Vì vậy, bước đầu tiên trong một chương trình QRM phải là hướng dẫn những nhà quản lý cấp trên về chiến lược này và khiến họ tham gia vào lộ trình thực hiện.

Về mấu chốt khi tiếp cận QRM là phải giảm thời gian sản xuất. Một số phương pháp quản lý sản xuất phổ biến là tập hợp của những ý tưởng không thống nhất. Cả nhà quản lý lẫn người lao động đều phải nhớ một danh sách các nguyên tắc như 5S trong phương pháp Kaizen.

Ngược lại, toàn bộ các nguyên tắc của chiến lược QRM đều xuất phát từ một nguyên tắc cơ  bản, bởi vậy nó đủ mạnh để lan ra toàn bộ công ty.

Phương pháp này được người quản lý chấp nhận hơn là tập hợp những khái niệm riêng lẻ bởi nó cho phép họ gởi thông điệp nhất quán tời toàn bộ công ty.

Theo những mô hình quản trị kinh điển

Xem thêm

Trang chủ

Các bài viết về quản trị