Những quan niệm sai trong việc huấn luyện nhân viên

826

Khi nhân viên hiểu sai về huấn luyện khiến mục tiêu huấn luyện không hoàn thành, làm rỏ các quan niệm sai là điều cần làm để buổi huấn luyện đạt kết quả mong muốn.

kỹ năng huấn luyện nhân viên

Huấn luyện là dành cho nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ?

Quan niệm sai: Huấn luyện mang tính bắt buộc và dành cho những người năng lực kém. Đó là một hình thức đào tạo lại những người không đủ năng lực hoàn thành công việc được giao.

Quan niệm đúng: Huấn luyện dành cho những ai có tinh thần cầu tiến trong công việc hoặc gặp phải những khó khăn mới không thể giải quyết được. Huấn luyện giúp người học khám phá, hiểu rõ những gì cần phải làm để nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện được giao.

Huấn luyện là hình thức của tư vấn

Quan niệm sai: Huấn luyện là cơ hội để mọi ngừoi trút bỏ rắc rối trong công việc hoặc những phàn nàn của mình đồng thơi trao đổi về những tình cảm cá nhân.

Quan niệm đúng: Tư vấn mang tính thụ động. Huấn luyện mang tính chủ động, hướng đến các mục tiêu và tìm ra cách thức phát triển năng lực của cá nhân

Huấn luyện là một hình thức quản lý mới

Quan niệm sai: huấn luyện được áp dụng khi các phương pháp quản lý khác đều thất bại

Quan niệm đúng: huấn luyện ẩn chứa những lợi ích tiềm tang cho các cá nhân và người quản lý. Nó được tiến hành vì những lợi ích lâu dài chứ không phải cái trước mắt.

Huấn luyện chỉ làm mất thời gian chẳng tăng thêm thu nhập?

Quan niệm sai: huấn luyện sẽ làm tăng thời gian làm việc mà chẳng thêm thu nhập gì

Quan niệm đúng: khi làm việc với khả năng tốt nhất, các nhân viên cảm thấy công việc của mình nhẹ nhàng hơn và đó cũng là một phần thưởng. Huấn luyện sẽ giúp bạn nâng cao khả năng giải quyết vấn đề, đơn giản hóa những khó khăn và rèn luyện nổ lực bản thân.

Lời khuyên

  • Thực hiện những gì bạn đã nói trước và trong khi huấn luyện
  • Xem xét các vấn đề từ quan điểm của những cá nhân khác nhau về huấn luyện, giải thích rõ các quan niệm sai
  • Liên tục nhấn mạnh lợi ích của huấn luyện
  • Kiên định trước ý kiến phản đối việc huấn luyện
  • Đừng để cho sự nhầm lẫn làn rộng, phải giải quyết ngay lập tức
  • Đừng tiến hành huấn luyện khi chưa đến lúc thích hợp
  • Đừng lo lắng nếu người học tiến bộ chậm

Theo Huấn luyện nhân viên

Trang chủ

Các bài viết kỹ năng