Đổi mới là gì

5244

 

Đổi mới là việc sử dụng tri thức mới để tạo ra một dịch vụ hoặc sản phẩm mới mà khách hàng mong muốn. Đó là phát minh + thương mại hóa.

đổi mới là gì

Quá trình đổi mới không thể tách rời khỏi bối cảnh cạnh tranh và chiến lược của công ty. Tri thức mới có thể về công nghệ hoặc thị trường liên quan. Tri thức công nghệ là tri thức về các bộ phận, mối liên kết giữa các bộ phận, các phương pháp, quy trình và kỹ thuật tạo thành sản phẩm hoặc dịch vụ.

Tri thức thị trường là tri thức về các kênh phân phối, các ứng dụng của sản phẩm, về kỳ vọng, thị hiếu, nhu cầu và mong muốn của khách hàng.

Một sản phẩm hoặc dịch vụ được gọi là mới khi có chi phí thấp hơn, các tính năng được nâng cấp, hoặc chưa từng có trên thị trường. Thường thì tự bản thân một sản phẩm hoặc dịch vụ mới được gọi là đổi mới là sự phản ánh của tri thức thị trường hoặc tri thức công nghệ mới. Ví như việc Wal-Mart mở cửa hàng hạ giá tại các thị trấn nhỏ miền Tây Nam nước Mỹ và dịch vụ chuyển phát nhanh trong ngày của Federal Express cũng là những đổi mới.

Đổi mới cũng được định nghĩa là tiếp nhận các ý tưởng mà những ý tưởng này mới đối với tổ chức tiếp nhận.

Để đổi mới, một sản phẩm phải chuyển thành sản phẩm hoặc dịch vụ mà khách hàng mong muốn.

Giữa đổi mới kỹ thuật và đổi mới quản lý có sự khác biệt.

Đổi mới kỹ thuật là những sản phẩm, dịch vụ hoặc các quy trình được cải thiện hoặc được làm mới hoàn toàn. Ngược lại, đổi mới quản lý liên quan đến cơ cấu tổ chức và các quy trình quản trị và có thể hoặc không ảnh hưởng đến đổi mới kỹ thuật.

Đổi mới kỹ thuật có thể hoặc không thể đòi hỏi phải đổi mới quản trị.

Đổi mới quy trình là các yếu tố mới được đưa vào hoạt động sản xuất hoặc quy trình vận hành dịch vụ của một tổ chức, nguyên liệu đầu vào, chi tiết kỹ thuật, cơ chế phân luồng thông tin và công việc, các thiết bị được sử dụng để tạo ra sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ mới.

Do đó chỉ cần đổi mới kỹ thuật, sử dụng tri thức mới về công nghệ và thị trường để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ mới, cung cấp tới khách hàng thì các đổi mới đó mới phù hợp.

Theo Quản trị quá trình đổi mới sáng tạo

Trang chủ

Các bài viết quản trị