Quy trình nhân giống và bảo quản chủng vi sinh vật chuẩn

1416

Quy trình nhân giống và bảo quản chủng vi sinh vật chuẩn là yêu cầu bắt buộc cho phòng thử nghiệm thực hiện iso 17025. điều này đảm bảo việc truyền chuẩn cũng như sử dụng các chứng âm, chứng dương phù hợp.

Nguồn gốc

Chủng chuẩn phải có nguồn gốc từ các tổ chức cung cấp giống có uy tín. Có chức năng cung cấp chủng giống vi sinh vật.

Giống được cung cấp phải đảm bảo yêu cầu về chất lượng, hoạt tính. Có các đặc điểm sinh hóa, tính chất kháng nguyên đáp ứng yêu cầu của phòng vi sinh.

Các ống chủng phải có nhãn ghi đầy đủ tên, mã số, ký hiệu chủng loại kèm theo hướng dẫn bảo quản. Số lần cấy chuyển (số thế hệ) và các đặc điểm sinh hóa, kháng nguyên.

Nhân giống và bảo quản

Chủng giống dạng đông khô từ các ngân hàng giống được coi là giống gốc. Từ đây chủng được nhân lên trong môi trường canh thang (lần cấy chuyển thứ nhất).

Vi sinh vật từ môi trường canh thang được cấy chuyển vào môi trường thạch dinh dưỡng TSA. (Tryptose Soy Agar – 1 đĩa và 15 ống thạch nghiêng) và môi trường chọn lọc.

Môi trường thạch không chọn lọc

Ủ ở 37°C 24 giờ, kiểm tra độ thuần của chủng trên đĩa TSA. Số lượng ống chủng phụ thuộc vào nhu cầu của phòng. Kiểm tra và loại bỏ những ống chủng không đạt yêu cầu. Bảo quản các ống chủng ở 4°C, thời gian bảo quản tối đa là 3 tháng. Các chủng này được dùng làm đối chứng trong các lần phân tích mẫu.

Quy trình nhân giống và bảo quản chủng vi sinh vật chuẩn

Môi trường thạch chọn lọc

Cấy chủng từ môi trường canh thang trên lên môi trường thạch chọn lọc. Sau khi ủ, chọn một số khuẩn lạc để kiểm tra lại mức độ thuần khiết. Các đặc tính sinh hóa và đặc tính kháng nguyên.

Khi ống chủng sắp hết thời gian bảo quản cho một lần cấy chuyển. Các chủng giống được nhân lên trong môi trường canh thang.

Các ống thạch nghiêng để bảo quản tương tự như trên.

Với một chủng chuẩn chỉ được cấy chuyển tối đa 5 lần kể từ lần nhân giống đầu tiên. Sau mỗi lần cay chuyển đều phải kiểm tra lại hoạt tính và độ thuần của chủng. Khi hết thời hạn cấy chuyển phải thay chủng giống mới.

Sử dụng chủng chuẩn trong phân tích mẫu

Các chủng chuẩn trong môi trường thạch nghiêng trước khi sử dụng làm mẫu chứng dương được cấy sang môi trường thạch đĩa không chọn lọc (Plate Count Agar, Tryptose Soy Agar hay Nutrient Agar).  nhằm kiểm tra độ thuần khiết, các đĩa này được bảo quản và sử dụng trong một tuần.

Cần tư vấn, đào tạo, thiết kế phòng vi sinh, xây dựng ISO 17025 mời gọi Tel 0919 099 777. Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Chú ý khi sử dụng chủng chuẩn

Các chủng chuẩn phải được bảo quản cẩn thận ở 4°C. Mỗi ống chủng phải có nhãn ghi các thông tin như: tên, ký hiệu chủng, ngày, số lần cấy chuyển…

Kiểm nghiệm viên phải thận trọng và tuân thủ các qui định về an toàn phòng vi sinh khi cấy chuyển hay thao tác với các chủng chuẩn để tránh nhiễm bệnh hoặc làm lây lan mầm bệnh.

Dụng cụ sau khi tiếp xúc với các chủng vi khuẩn phải được thanh trùng cẩn thận. Dụng cụ thủy tinh, đĩa petri sau khi dùng hấp khử trùng ở 121°C 20 phút trước khi đem rửa. Dụng cụ thủy tinh ngâm chlorine, sau đó rửa bằng xà phòng và tráng lại bằng nước sạch trước khi phơi khô.

Xem thêm phương pháp lấy mẫu vi sinh

Nguyên nhân sai lệch khi pha chế môi trường vi sinh

Nguồn: Sổ tay kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm thủy sản